dcsimg

Integritetspolicy

Vi samlar in och behandlar dina personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204) (”PUL”).
HORNBACH värnar om den personliga integriteten och våra medarbetare och representanter är skyldiga att behandla personuppgifter i enlighet med PUL och denna integritetspolicy.
Av denna integritetspolicy framgår vilken typ av personuppgifter som behandlas, omfattningen av behandlingen samt syftet med insamlingen och behandlingen av personuppgifter. Integritetspolicyn finns alltid tillgänglig på vår webbplats.

1. Vem är personuppgiftsansvarig?
HORNBACH Byggmarknad AB, Aröds Industriväg 66, 422 43 Hisings Backa, är personuppgiftsansvarig.

Om du har några frågor avseende dina personuppgifter eller denna integritetspolicy, vänligen kontakta HORNBACH antingen per post på adressen ovan eller via e-post på sverige@hornbach.com.

2. Vilka rättigheter har du och hur kan du göra dessa gällande?

2.1 Återkallelse av samtycke
Du har alltid rätt att återkalla ditt samtycke till insamling och behandling av dina personuppgifter för framtida ändamål.

2.2 Rätt att få del av information
Du har rätt att kostnadsfritt en gång per kalenderår få information om vilka personuppgifter som behandlas om dig. Begäran om sådant registerutdrag ska göras skriftligen och ska vara egenhändigt undertecknad. Begäran skickas till adressen HORNBACH Byggmarknad AB, Aröds Industriväg 66, 422 43 Hisings Backa. Du kan begära att få registerutdraget i elektronisk form.

2.3 Rätt att begära rättelse
Du har rätt att begära att uppgifter tas bort eller rättas. För det fall lag eller förordning inte tillåter sådan borttagning spärrar vi behandlingen av dina personuppgifter så att de endast finns tillgängliga för att de tvingande lagbestämmelserna ska kunna tillgodoses.

2.4 Så här kontaktar du oss
Om du vill återkalla ditt samtycke, ta bort eller begära rättelse av dina personuppgifter, vänligen kontakta oss per post på adressen HORNBACH Byggmarknad AB, Aröds Industriväg 66, 422 43 Hisings Backa, eller via e-post på sverige@hornbach.com. Sådana åtgärder är kostnadsfria.

3. Vilken typ av information samlar HORNBACH in?

3.1 Insamling och behandling av anonym information
När du besöker vår webbplats överför din webbläsare av tekniska skäl automatiskt information (t.ex. datum och tid för besöket, URL-adressen till den webbplats du precis lämnade, typ av webbläsare, operativsystem och IP-adress) till vår server, utan att du aktivt uppger informationen. Sådan information samlas in och används endast för statistiska ändamål och för att göra analyser, t.ex. för att ge bättre service till besökare på webbplatsen. Det är inte möjligt för oss att hänföra denna information till en fysisk person. Denna passiva insamling av information är helt anonym så länge du inte aktivt lämnar ut någon information vid användningen av vår webbplats.

3.2 Insamling och behandling av personuppgifter

3.2.1 Behandling av personuppgifter för att kunna fullgöra avtal
Personuppgifter (t.ex. namn och e-postadress) samlas in och behandlas av oss enbart om du har uppgett dessa uppgifter på vår webbplats eller har skickat e-post till oss. De lagrade personuppgifterna används för att kunna fullgöra avtal med dig eller för att vidta någon annan åtgärd som du har begärt. Efter att avtal har fullgjorts och betalning har skett sparas personuppgifterna endast så länge som krävs enligt lag eller förordning, såvida du inte har samtyckt till vidare behandling av dina personuppgifter.

3.2.2 Behandling av personuppgifter för reklam- och prenumerationsändamål
När du anmäler dig till vårt nyhetsbrev används dina personuppgifter för reklam- och prenumerationsändamål avseende nyhetsbrevstjänsten. Denna behandling upphör när du avanmäler dig från nyhetsbrevet. Avanmälan kan göras när som helst.

3.2.3 Behandling av personuppgifter i kunddatabas
När du registrerar ett kundkonto hos oss lagras dina personuppgifter i vår kunddatabas. Du kan alltid begära att dina personuppgifter och ditt kundkonto tas bort, se § 2 ovan. I samband med att du registrerar ditt kundkonto kan du även lämna samtycke till att få reklamutskick från oss. Detta samtycke är frivilligt och kan återkallas när som helst så att personuppgifter om dig inte längre behandlas för detta ändamål i framtiden. Genom att registrera dig på denna webbplats på något sätt enligt ovan samtycker du till vår behandling av dina personuppgifter i enlighet med PUL och denna integritetspolicy.

3.3 Geolokalisering
Genom att använda sig av ”geolokalisering” är det via IP-adressen möjligt att fastställa var en Internetanvändare befinner sig. Geolokalisering används för att du ska kunna få del av erbjudanden och produkter från den HORNBACH Byggmarknad som ligger närmast din bostad. IP-adressen sparas inte för detta ändamål efter att din aktivitet på vår webbplats har avslutats.

3.4 Cookies
Cookies är små textfiler med information som en webbplats skickar till din webbläsare för att hjälpa webbplatsen att minnas information om dig och dina inställningar. Cookies används för att göra vår webbplats effektivare, säkrare och mer användarvänlig. Cookies skadar inte din dator och innehåller inte virus.

Om du inte vill acceptera att din dator tar emot och lagrar cookies så kan du justera säkerhetsinställningarna i din webbläsare. Vissa delar av webbplatsen kan endast användas till fullo om din webbläsare tillåter cookies och din upplevelse av webbplatsen påverkas alltså av dina säkerhetsinställningar. Vi använder oss inte av cookies för att analysera hur du som person läser och klickar runt på webbplatsen och inte heller på något annat sätt för att analysera ditt individuella Internetbeteende.

På webbplatsen finns olika typer av cookies. En av dessa cookies finns på de öppna sidorna och en annan på de krypterade sidorna som kräver inloggning med lösenord. Båda två används för att avgöra om besökaren är inloggad eller inte och vilken typ av information som då ska visas. Dessa cookies möjliggör att besökaren slipper logga in varje gång han/hon byter sida på webbplatsen. Sådana cookies kallas session-cookies vilket innebär att de inte lagras på besökarens dator utan försvinner samtidigt som besökaren stänger ner webbplatsen.

En annan typ av cookie finns för att kontrollera om besökaren tillåter cookies på sin dator. Om besökarens inställningar inte tillåter cookies så visas en informationssida som beskriver hur man öppnar för cookies i sin webbläsare. Även denna cookie är en session-cookie som försvinner då besökaren lämna webbplatsen.

Ytterligare en session-cookie används för att samla in statistik på webbplatsen. Denna information används inte på individuell nivå utan information samlas in för att kunna följa upp bl.a. hur många personer som tar del av en viss kampanj.

Detta är exempel på de cookies som vi använder oss av på webbplatsen. Länkar och hänvisningar som finns på webbplatsen kan leda till andra webbsidor som också använder cookies, som inte redovisas här.

4. När får tredje part tillgång till dina personuppgifter?

4.1 Orderhantering och varuleveranser
Personuppgifter kommer att föras över till ansvarig transportfirma i den utsträckning som det är nödvändigt för att varor ska kunna levereras till våra kunder.

4.2 Reklamutskick
För att kunna skicka ut Hornbach-reklam för vi över personuppgifter till externa tjänsteleverantörer. Dina personuppgifter förs inte över till någon tredje part för att denne ska kunna rikta reklam till dig.

4.3 Domstols- eller myndighetsbeslut
I enskilda fall kan vi vara skyldiga att lämna ut personuppgifter enligt domstols- eller myndighetsbeslut eller om det krävs enligt lag eller förordning.

4.4 Sociala plug-ins
Vår webbplats använder ”sociala plug-ins” (insticksprogram) för sociala nätverk (t.ex. www.facebook.com). Alla ”sociala plug-ins” på vår webbplats är tydligt markerade. När du besöker en av våra webbplatser som innehåller en "social plug-in" upprättar din webbläsare en direktanslutning till servern tillhörande leverantören av det sociala nätverket. Innehållet i insticksprogrammet förs över från servern tillhörande leverantören av det sociala nätverket direkt till din webbläsare och integreras sedan på webbplatsen. Genom integrationen av insticksprogrammet får leverantören av det sociala nätverket information om att du besöker vår webbplats. Om du samtidigt är inloggad på det aktuella sociala nätverket kan de båda webbplatserna kopplas samman och om du väljer att interagera med insticksprogrammet kommer data att skickas till leverantören av det sociala nätverket och lagras där. Om du vill förhindra att leverantören av det sociala nätverket samlar in data om dig från vår webbplats, måste du logga ut från det sociala nätverket innan du besöker vår webbplats.

Syftet och omfattningen av insamlingen av data och information för vidare behandling i samband härmed samt vilka dina rättigheter är följer av de riktlinjer som fastställts av leverantören av det sociala nätverket och är oberoende av denna integritetspolicy. När det gäller "facebook" hittar du dessa riktlinjer på www.facebook.com/policy.php. HORNBACH Byggmarknad AB tar inget ansvar för integritetspolicies eller andra riktlinjer som tillhandahålls på våra samarbetspartners webbplatser.

4.5 Webbanalystjänsten WebTrends Analytics
Vår webbplats använder webbanalystjänsten "WebTrends Analytics" från WebTrends Inc. för statistiska ändamål och för användarorienterad utformning av våra webbplatser. Denna webbanalystjänst använder cookies som innehåller anonymiserade uppgifter som genereras med hjälp av vår webbplats. Denna information skickas till en server tillhörande WebTrends Inc. som finns i en EU-medlemsstat eller utanför EU (t.ex. i USA) och lagras där. Företaget WebTrends Inc. kan komma att föra över informationen till en tredje part, om det krävs enligt lag eller om sådan tredje part behandlar informationen på uppdrag av WebTrends Inc. Varken vi eller WebTrends Inc. kommer att sammanföra din IP-adress med annan information som lagras av oss eller WebTrends Inc. Se § 3 ovan angående cookies och hur du kan förhindra att ditt besök på vår webbplats registreras.

5. Datasäkerhet
Vår webbplats och övriga datasystem stöds av tekniska och organisatoriska åtgärder som skyddar personuppgifter och annan data mot obehörig åtkomst, ändring, förlust och förstörelse. Du bör alltid hålla dina inloggningsuppgifter hemliga och stänga webbläsaren när du har avslutat besöket på vår webbplats. Vid överföringen av personuppgifter använder vi oss av tekniska krypteringsprocesser. Du kan känna igen överföring av krypterad data genom symboler som visas i din webbläsare, såsom en nyckel eller ett lås i en statusrad.

2012-05-02

HORNBACH Byggmarknad AB
Aröds Industriväg 66
422 43 Hisings Backa

Mitt varuhus

 HORNBACH Göteborg

Minelundsvägen 8

417 05 Göteborg

Tel.: 031-77 99 300

Öppettider:
Mån–Fre: 07:00–20:00 
Lör–Sön: 09:00–18:00