dcsimg

Detaljer till lågprisgarantin

HORNBACH: detaljer om lågprisgarantin

HORNBACH: nummer 1 för projekt

Vi vill vara den första adressen för hemmafixare och hantverkarföretag när det gäller bygg- eller renoveringsprojekt i hem och trädgård.

Därför satsar vi på ett komplett sortiment inom alla fackområden, lagerhållning av stora volymer och kvalificerade rådgivnings- och servicetjänster. Och framför allt på priser som även gör stora projekt överkomliga: HORNBACHs alltid låga priser.

Vi vill erbjuda våra kunder möjligheten att snabbt och bekvämt kunna köpa allt på samma plats utan att behöva åka hit och dit för att få tag i alla varor eller jämföra priser.

Hit hör också att vi alltid erbjuder rättvisa priser som ligger på den lägre nivån i branschen. Det gäller:

  • alla artiklar och inte bara några specialerbjudanden.
  • alltid och inte bara vid kampanjer.
  • för alla kunder och inte bara dem med rabattkort.

Det är bara då som vi besparar våra kunder onödig tid på omfattande prisjämförelser och onödiga vägar till olika försäljningsställen!

Vi sätter nämligen priserna för dig. Våra priskontrollanter är ute varje dag och samlar in priser hos alla relevanta konkurrenter. När vi upptäcker ett ordinarie pris som är lägre någon annanstans korrigerar vi våra priser.

Men med över 60.000 artiklar i sortimentet kan det ibland förekomma att vi förbiser något och att våra konkurrenter under en kort tid erbjuder ett lägre pris än vi på någon artikel. För dessa fall finns HORNBACHs lågprisgaranti.

Den fungerar på följande sätt:
Om du hittar en identisk artikel billigare hos en konkurrent ger vi dig detta pris – och för din information får du ett ytterligare avdrag på 10% som ett litet tack, så att säga. Det är ju nämligen egentligen vår uppgift att alltid ha uppsikt över alla priser.

Vi behöver tydliga riktmärken för våra priser och därmed även för lågprisgarantin eftersom vi vill erbjuda dig det bästa priset i rättvis konkurrens.

Därför utgår lågprisgarantin från tydliga principer:

1. Lågprisgarantin gäller vid konkurrenternas reklam- och rabattkampanjer.

Våra konkurrenter annonserar ständigt med kampanjpriser, rabattkampanjer och lockerbjudanden. Om våra låga priser underskrids inom ramen för en sådan kampanj gäller naturligtvis vår lågprisgaranti.

2. Lågprisgarantin gäller vid priser hos regelbundna konkurrenter.

Prisgarantin gäller för priser från konkurrenter som regelbundet driver sin verksamhet i vårt land, utifrån lagar och skatter som gäller här och även är anträffbara när det gäller garantier och service. Därför gäller den inte för priser från kringresande försäljare, utländska försäljningsställen eller privatpersoner som någon gång säljer en artikel.

3. Lågprisgarantin gäller för priser på försäljningsställen på Internet.

Det är självklart, men även på Internet avser vi de konkurrenter som regelbundet driver sin verksamhet i vårt land, utifrån lagar och skatter som gäller här och även är anträffbara när det gäller garantier och service.

4. Lågprisgarantin gäller för identiska artiklar.

Med identisk menar vi att tillverkare, typbeteckning etc är identiska eller att artikelns alla specificerade egenskaper är det. En förutsättning är att det rör sig om jämförbara förpackningsenheter eller -volymer.

5. Lågprisgarantin gäller för priser som är eller var giltiga vid samma tidpunkt.

När ett HORNBACH-pris jämförs med en konkurrents pris måste båda vara/ha varit giltiga vid samma tidpunkt. Konkurrentens pris måste då också vara/ha varit giltigt under minst en dag.

6. Lågprisgarantin gäller upp till 30 dagar efter köpet.

Om du efter ditt inköp på HORNBACH ser att en konkurrent sålde samma vara till ett lägre pris den dag du gjorde ditt inköp, kan du åberopa lågprisgarantin inom 30 dagar.

7. Lågprisgarantin gäller inte för special- och måttanpassande artiklar.

Som projektvaruhus saluför HORNBACH över 60.000 artiklar som lagerhållna lagerartiklar eller beställningsvaror. Det är våra ordinarie artiklar och lågprisgarantin gäller för var och en av dem. Däremot gäller inte prisgarantin för special- eller måttbeställda artiklar som producerats separat till kunden.
Vid artiklar som vi beställer på din begäran och som vi beräknar priset för individuellt sätter vi också lägsta möjliga pris. Om det skulle finnas ett prisgarantianspråk gällande detta förbehåller vi oss rätten att pröva det enskilda fallet.

8. Lågprisgarantin gäller inte för servicetjänster.

HORNBACH erbjuder också de tjänster som behövs för projekt: från kvalificerad fackrådgivning via hantverkartjänster till finansiering – fullt pålitligt och av bästa kvalitet. Denna kvalitet är inte jämförbar.
Därför gäller lågprisgarantin bara för artiklar, inte för servicetjänster, i den mån dessa prissatts.

9. Lågprisgarantin gäller inte för konkurrenter och återförsäljare.

Den gäller inte för konkurrenter och återförsäljare som inte själva bearbetar den köpta artikeln. I annat fall kan det finnas strävanden att särskilt fördelaktigt köpa in stora volymer via lågprisgarantin och genom återförsäljning vilja göra vinst på våra kunders bekostnad.

10. Lågprisgarantin gäller inte för utförsäljningar.

Reducerade priser inom ramen för utförsäljningar, säsongsutförsäljningar eller utförsäljning av enskilda varor kan inte göras gällande för lågprisgarantin.

11. Lågprisgarantin gäller inte för auktioner.

Priser som kommer till stånd inom ramen för (Internet-)auktioner kan inte jämföras med de HORNBACH-priser som alltid gäller för alla kunder.

12. Lågprisgarantin gäller inte för priser som bara avser en begränsad kundkrets.

Lågprisgarantin gäller våra konkurrenters priser som en artikel märkts med och erbjuds till alla kunder. Den avser alltså den tydliga prismärkningen på artikeln eller hyllan.
Lågprisgarantin gäller för priser som en konkurrent erbjuder alla kunder. Det förutsätter att de också gäller under minst en dag. HORNBACH-priserna gäller ju nämligen också för alla. Alltid. Om en konkurrents priser bara gäller för utvalda kunder vill vi inte jämföra oss med dem. Individuella erbjudanden utgör därför ingen grund för någon prisgaranti.

13. Lågprisgarantin gäller inte för prisgarantier.

Grunden för lågprisgarantin utgörs alltid av en artikels pris. Ett pris som uppkommit genom att en konkurrent använt en prisgaranti kan inte ligga till grund för en HORNBACH-prisgaranti på det reducerade priset.

14. Lågprisgarantin gäller inte för ospecificerade fördelar eller bonusar.

Hos HORNBACH gäller principen "Billigt direkt!". Konkurrenter erbjuder däremot ibland sina kunder en "bonus" eller liknande fördelar t ex utifrån den totala årsomsättningen. Sådana fördelar kan inte tilldelas någon viss artikel och därför inte heller åberopas för lågprisgarantin.

15. Lågprisgarantin gäller inte om anskaffningspriset understigs systematiskt och heltäckande.

Enligt lag är det förbjudet att systematiskt och heltäckande sälja varor under anskaffningspriset. Därför måste vi förbehålla oss rätten att i särskilda fall avslå en prisgaranti om det skulle innebära en systematisk, heltäckande försäljning under anskaffningspriset.

16. Lågprisgarantin gäller inte mellan olika HORNBACH-varuhus.

HORNBACH har samma priser i varuhusen och på Internet. På grund av lokala leveransstrukturer och sortiment kan det i enskilda fall finnas avvikande priser för enskilda artiklar i enskilda HORNBACH-varuhus. Eftersom detta dock har konkreta orsaker gäller inte lågprisgarantin i dessa fall.

Principiellt förbehåller vi oss rätten att begränsa försäljningen till de normala volymer som gäller för våra typiska kunder.

Mitt varuhus

 HORNBACH Göteborg

Minelundsvägen 8

417 05 Göteborg

Tel.: 031-77 99 300

Öppettider:
Mån–Fre: 07:00–20:00 
Lör–Sön: 09:00–18:00