dcsimg

Så här gör du:

 • Antal arbetssteg per sida
 • 5
 • |
 • 10
 • |
 • 50
 • 1
Innan du börjar: markera var du planerar att ha skiljeväggen.
Arbetssteg 1

Börja med att bestämma tjockleken på väggen. Planera väggens placering i rummet så att inga el-dosor täcks över av den nya väggen. Planera var en ev. dörröppning kommer att monteras i väggen. Markera ut väggens placering genom att dra en linje i golv, vägg samt tak. Använd vattenpass. Det är viktigt att den nya väggen blir lodrät, även om de befintliga väggarna inte är det.

Sätt igång med den sladdlösa borrmaskinen!
Arbetssteg 2

Skruva därefter fast golv samt takskenan utefter markeringen. Önskas bättre ljudisolering finns det olika typer av skenor samt reglar för detta ändamål.

Vertikalprofilerna monteras i en nedre och övre anslutningsskenan.
Arbetssteg 3

Placera ut reglarna mellan golv och takskenan. Reglarna bör vara ca 10 mm kortare än rumshöjden. Vrid reglarna på plats med ett centrumavstånd (cc) på 450 alt 600 mm, beroende på om skivans bredd blir 900 eller 1200 mm.

Om du inte kan gå igenom väggar bör du bygga in en dörr.
Arbetssteg 4

Därefter är det dags att montera väggskivor på ena sidan av väggen. Om man använder OSB skivor till första lagret blir det lättare att fästa tyngre föremål på väggen utan att använda specialinfästningar. Skruva skivorna i stålprofilerna längs hela väggen.

Nu är den nya väggen klar.
Arbetssteg 5

När ena sidan är klädd med skivor fylls mellanrummet med isolering. Isoleringens funktion är att dämpa ljud och resonans. Vid ev. kabeldragning och montering av el-dosor, utförs arbetet i detta skede. Avslutningsvis skruvas resterande skivor upp på andra sidan.

 • Antal arbetssteg per sida
 • 5
 • |
 • 10
 • |
 • 50
 • 1

Mitt varuhus

 HORNBACH Göteborg

Minelundsvägen 8

417 05 Göteborg

Tel.: 031-77 99 300

Öppettider:
Mån–Fre: 07:00–20:00 
Lör–Sön: 09:00–18:00