dcsimg

Tämjningstips för gnagare

Tämjningstips för gnagare

Transporten och ankomsten till det nya hemmet är redan det en stor utmaning för en gnagare: Var är jag och vad gör jag här? För att underlätta ankomsten bör du noggrant förbereda och inreda buren innan din nya vän anländer.

Tämjning steg för steg

De första dagarna
Placera din nya skyddsling i sin bur och stör honom så lite som möjligt de första dagarna. Då kan han i lugn och ro och utan stress utforska sitt nya hem och vänja sig vid den nya miljön. Tala med låg och behaglig röst till ditt djur under dagen vid t.ex. utfodringen och nämn då också hans eller hennes namn.
Om du vill vänja två eller flera gnagare vid varandra, observera dem noggrant och stör djuren endast i nödfall.

Den första kontakten
Efter de första dagarna kan du vänja gnagaren vid din hand. Försök locka ut den lille ur sin förskansning med t.ex. en godsak. Ge dig god tid och låt gnagaren ta matbiten i lugn och ro. Undvik hastiga rörelser. Då lär den känna din lukt och vänjer sig långsamt vid den. Försök sedan att varsamt och mjukt klappa din nya bekantskap. Om det fungerar kan du gå ett steg längre för varje dag, klia den i huvudet och slutligen ta upp djuret i handen.

Tips för råttor
För skygga råttor kan det vara en bra idé att lägga in ett av dina klädesplagg, t.ex. en strumpa, i buren. Råttan kan då använda den som bomaterial och vänjer sig så fortare vid din lukt. Många råttor är dock mycket tillgivna redan från början och tar genast (kropps-)kontakt med sin husse eller matte.

Tips för chinchillor
Med de stillsamma och skygga chinchillorna får du gå särskilt varsamt fram: ge djuret en godsak genom den stängda buren efter de första dagarna och prata då lugnt med det. När det har vant sig vid detta kan du försöka samma sak med öppen burdörr. När chinchillan inte längre visar några tecken på blyghet kan du långsamt och varsamt röra vid den. Obs: lyft inte genast upp chinchillan! Vänta med detta tills den mist rädslan för beröring. För att lyfta upp den, skjut långsamt en hand under djuret och håll fast svansroten (inte svansänden och inget nackgrepp) med den andra. Undvik alltid hektiska och snabba rörelser.

Att närma sig skymnings- och nattaktiva djur
Hamstrar och chinchillor bör du närma dig först framåt kvällen. Då är de pigga och på gott humör. Under dagen bör du låta dessa djur slumra och sova i ro.

Upp

Mitt varuhus

 HORNBACH Göteborg

Minelundsvägen 8

417 05 Göteborg

Tel.: 031-77 99 300

Öppettider:
Mån–Fre: 07:00–20:00 
Lör–Sön: 09:00–18:00