Avsnitt 1:

Löparsimulatorn

YouTube Preview

”Konstgräs som sista utväg.”

Löparsimulatorn
Löparsimulatorn Steg för steg
1. Stomme
Förbered materialet

(1) Förbered delarna till stommen efter ritningen här intill. Halvcirkeln ritar du med en penna fäst i ett snöre, där andra ändan sitter fast i en platta på golvet. Såga sedan ut halvcirkeln med en sticksåg. Märk även upp och såga ut spåren för reglarna. Borra till sist de båda hålen för gängstängerna. Denna stomdel kan nu användas till elva likadana delar.

(2) till (4) Kapa reglarna till rätt längd.

(5) Ta fram rullarna (12 stycken).

(6) Kapa gängstängerna till rätt längd och förbered med två muttrar och brickor på varje stång.

Löparsimulatorn Steg för steg Löparsimulatorn Steg för steg
1. Stomme
Löparsimulatorn Steg för steg
Steg 1

Lägg ut reglarna (2) på golvet.

Löparsimulatorn Steg för steg
Steg 2

Skruva fast stomdelarna på reglarna. Fäst först två stomdelarna på en sida om regeln. Skruva sedan fast en regel (3) på respektive stomdel, 6 cm från kanten i rät vinkel uppåt och montera ytterligare två stomdelar mitt emot de första två. Använd exempelvis träskruv med försänkt huvud, 4 mm x 40 mm.

Löparsimulatorn Steg för steg
Steg 3

Placera de tre färdiga stomenheterna bredvid varandra. Det yttre avståndet är 120 cm.

Löparsimulatorn Steg för steg
Steg 4

Montera ihop stomenheterna med två reglar (4) på varje sida. Justera avståndet mellan enheterna så det blir lika. Skruva fast reglarna med exempelvis träskruv 6 mm x 90 mm. Förborra skruvhålen.

1. Stomme
Löparsimulatorn Steg för steg
Steg 5

Nu kan rullarna sättas in, fyra på varje enhet. För in gängstången i de övre axelhålen, sätt in rullen och skjut sedan ut gängstången genom det andra hålet. Göra på samma sätt i mitten och i slutet.

Löparsimulatorn Steg för steg
Steg 6

Sätt en bricka i ändarna på gängstången och skriva på en mutter.

Löparsimulatorn Steg för steg
Steg 7

Montera sedan de båda nedre gängstängerna och rullarna på samma sätt.

2. Löptrumman
Förbered materialet

(1) Skär till bitar av 1,8 cm plywood. Varje cirkel sågas ut i fyra delar enligt beskrivningen här intill. Det gör att du kan köpa träskivor i standardstorlekar.

(2) Såga de 6 mm tjocka plywoodskivorna till rätt bredd. De används som golv i löptrumman.

(3) Använd helst konstgräs för att få rätt känsla av skog. Gräsmattan ska vara 116 cm bred. Skär till den till rätt storlek. Konstgräs nns som metervara.

Löparsimulatorn Steg för steg0
2. Löptrumman

De fyra cirkeldelarna fogas samman till en cirkel med laskning, för att göra den stabil. Tre färdiga cirklar sammanfogas sedan till en cirkel. Totalt gör du tre sammanfogade cirklar.

Löparsimulatorn Steg för steg1
Steg 1

Rita två cirklar på golvet med snöre och penna. Cirklarna motsvarar löptrummans yttre och inre diameter.

Löparsimulatorn Steg för steg2
Steg 2

Placera träbitarna parallellt över den ritade cirkeln. Träbitarna överlappar varandra och täcker cirkeln. Rita nu på samma sätt de båda cirklarna på träet med snöret och pennan.

Löparsimulatorn Steg för steg3
Steg 3

Nu kan du rita laskningen på de överlappande delarna av träbitarna. Såga ut dem med rundade hörn så slipper du borra hål för att vända sågbladet.

Löparsimulatorn Steg för steg4
Steg 4

För att de båda träbitarna ska passa ihop vid laskningen måste de fogas samman med en skruvtving eller skruvas ihop provisoriskt innan de sågas ut. Sedan kan du enkelt lyfta cirkeln från golvet och såga med en sticksåg. När den första cirkeln har sågats ut kan du använda den som mall för de andra delarna.

2. Löptrumman
Löparsimulatorn Steg för steg
Steg 5

Lägg ihop den första cirkeln så att delarna passar. Pensla på trälim på ytan och lägg sedan den andra cirkeln på den första. Placera den andra cirkeln med förskjutning, så fogarna inte är på samma ställe. På så sätt blir cirkeln stabilare. Limma sedan på den tredje cirkeln med förskjutning. Skruva för säkerhets skull ihop cirklarna.

Löparsimulatorn Steg för steg
Steg 6

Nu har du tre färdiga sammanfogade cirklar. Placera dem i stommen så de vilar på rullarna. Fäst bottenplattan på den inre cirkeln, helst med en spikpistol. Träet kan böjas så mycket att det formar sig efter rundningen. Spika sedan fast resten av bottenplattorna utom den sista. Mät till den sista plattan, kapa den till rätt längd och spika fast.

Löparsimulatorn Steg för steg
Steg 7

Häfta fast konstgräset sömlöst. Det får inte bildas kanter som man kan snubbla på.

3. Fondvägg
Förbered materialet

(1) Skaffa ett fyrkantsrör (aluminium), 4 cm x 4 cm x 200 cm.

(2) Såga ut två kantbitar ur 1,8 cm plywood i den angivna formen.

(3) Såga även ut täcklisten ur 1,8 cm plywood.

(4) Såga ut fyra vinkelbitar enligt angivna mått. De används som stag på sidorna.

(5) Fäst ställningen på väggen med två fästvinklar. Skruva fast vinklarna i väggen, använd plugg om så behövs.

(6) Du kan använda en fototapet som bildmotiv och fästa den på rullgardinen. Fototapeter består normalt av era delar och i så fall måste du först limma ihop dem.

Löparsimulatorn Steg för steg
3. Fondvägg
Löparsimulatorn Steg för steg1
Steg 1

Såga till de båda träbitarna till rätt mått med sticksågen. Såga först till en bit och använd den som mall för de andra bitarna. Då blir alla delar exakt likadana. När du sågat klart borrar du fästhålen enligt ritningen med Ø 6 mm. Eftersom de båda delarna skruvas på fyrkantsrörens hörn får inte hålen vara på samma höjd.

Löparsimulatorn Steg för steg2
Steg 2

Rita borrhålen på de båda fyrkantsrören och borra med Ø 6 mm. Skruva fast de båda sidbitarna på mitten av fyrkantsr örens ändar. Använd helst gängade skruvar 6 mm x 90 mm med passande brickor och muttrar. Skruva sedan fast två vinkelbitar på varje fyrkantsrör. Sid och vinkelbitarna måste vara i höjd med fyrkantsrörets övre kant.

Löparsimulatorn Steg för steg3
Steg 3

Skruva nu fast täcklisten. Använd träskruvar 4 mm x 40 mm. Skruva fast uppifrån genom täcklisten i sid- och vinkelbitarna. Rita skruvarnas lägen på listen så att du träffar i mitten av bitarna.

Löparsimulatorn Steg för steg4
Steg 4

För att konstruktionen ska stå stadigt måste den skruvas fast i väggen. Fäst två vinklar upptill på listen. När du ställt in höjden exakt och monterat rullgardinerna kan vinklarna skruvas fast i väggen.

3. Fondvägg
Löparsimulatorn Steg för steg1
Steg 5

Rätt höjd får du när du placerar två justerbara filmduksstativ på fyrkantsrören.

Löparsimulatorn Steg för steg3
Steg 6

Fäst en tyngd i underkanten på den limmande fototapeten. Placera en metallstång som är lika bred som tapeten på baksidan, vik om tapeten och fäst med tejp. Rulla sedan ut rullgardinen lika långt som tapeten och lägg tapeten kant i kant. Fäst bara upptill. Använd tejp som fäster bra på rullgardinen. Tapeten ska vara lös nedtill. Då bildas inga veck när den rullas upp. Om du inte alltid vill springa med samma bakgrund kan du tillverka två eller tre rullgardiner.

3. Fondvägg
Löparsimulatorn Steg för steg1
Steg 7

Skruva nu fast hållarna för rullgardinen underifrån på listen och sätt in rullgardinen. Du kan totalt montera tre rullgardiner på den här konstruktionen för mer variation. Du har då snabbt tillgång till dina favoritmotiv.

4. Doftaggregat
Löparsimulatorn Steg för steg1
4. Doftaggregat

Du behöver vara lite kreativ för att bygga ett doftaggregat. Här är några föremål du kan använda: bordsfläkt, transparent rör och ungsgaller/grillgaller. Hur du bygger beror på vilka delar du har. Doften beror på fyllningen.

Material:
 • Träskruv, sexkant
 • Fototapet
 • Gängad skruv
 • Gängstång
 • Trälim
 • Regel
 • Konstgräs
 • Mutter
 • Rulle
 • Skruv
 • Plywoodskiva, 18 mm
 • Plywoodskiva, 6 mm
 • Bricka
 • Fästvinkel
Verktyg:
 • Skruvdragare
 • Kniv
 • Spikpistol med klämmor
 • Fil
 • Handcirkelsåg
 • Kompressor
 • U-ringnyckel
 • Pensel
 • Sticksåg
 • Vinkelslip
 • Tumstock
Du behöver även:
 • Filmduksstativ
 • Ugnsgaller
 • Rullgardin 296 x 300 cm
 • Bordsfläkt
 • Transparent rör

Avsnitt 2:

Antispa

YouTube Preview

”Två vattenspridare och ett växthus.”

Antispa
Antispa Steg för steg
1. Grundplatta
Förberedelser

(1) Ta fram reglarna till grundplattans fundament och kapa dem till rätt längd. Om du saknar tillräckligt långa reglar, kan du skarva till rätt längd.

(2) till (3) Såga till de 18 mm tjocka plywoodskivorna i rätt storlek enligt ritningen. Skivorna ska skruvas fast på fundamentet som golv.

(4) (5) (6) (7) Kapa övriga reglar och träklossarna till rätt storlek.

(8) Skaffa en dammduk i lämplig storlek.

Antispa Steg för steg
1. Grundplatta

Bredden på grundplattan ska ha samma mått som bredden på växthuset. Om du använder ett annat växthus än det i beskrivnin- gen kan du anpassa måtten.

Antispa Steg för steg
Steg 1

Välj en plan och stadig yta för ditt antispa. Lägg ut reglarna till fundamentet på marken i parallella linjer. Kontrollera att den 1 totala bredden är samma som växthusets yttre mått. Reglarnas ovansida måste bilda en plan yta. Använd kilar och underlägg vid behov.

Antispa Steg för steg
Steg 2

Skruva fast golvskivorna i reglarna så att de täcker hela ytan. Använd träskruv med försänkt huvud, 4 mm x 40 mm.

Antispa Steg för steg
Steg 3

Mitt på grundplatttan skruvar du nu fast en ram med samma yttermått som växthuset. Kontrollera att hörnena är rätvinkliga 3 så huset passar. Lägg sedan ut träklossarna i två parallella rader, mitt på grundplattan, så att det invändiga avståndet mellan raderna är 75 cm. Skruva fast klossarna i grundplattan.

Antispa Steg för steg
Steg 4

Lägg på dammduken så att den även täcker ramen och tryck in duken i ramkanten. Fäst sedan dammduken i ramens överkant, så ramen blir vattentät.

1. Grundplatta
Antispa Steg för steg1
Steg 5

Placera nu två reglar på raderna med träklossar och skruva fast. Avståndet mellan reglarna ska stämma med transportvag- nens bredd.

2. Växthus
Antispa Steg för steg1
4. Duschenhet

Växthuset monterar du enligt tillverkarens anvisningar. Montera inte de båda takfönstren där du planerar att ha tvättborstarna. Här ska glaset i fönstret bytas ut mot träskivor. Vänta också med dörrarna på gavlarna.

3. Tvättborste
Förberedelser

(1) Såga till skivorna till samma mått som de omonterade takfönstren. Skivorna ska ersätta glasrutorna. Borra ett hål i varje skiva med diametern 7,5 cm. Hålen ska vara i linje med skenorna för transportvagnen. Borrhålen ska passa ihop med den borrmas- kin som används och kan vid behov behöva justeras.

(2) Borra ett hål i träbiten (2) med 7,5 cm diameter. Även detta hål kan behöva justeras utifrån den borrmaskin du använder.

(3) Såga ut de båda träbitarna (3)

(4) Gör ett hål i täckplattan anpassat till den borrmaskin som ska användas. För att få en mall för hur stort hålet i täckplattan ska vara; lägg en ståltråd runt borrchucken och använd sedan ståltråden som mall på täckplattan för att få rätt diameter på hålet.

(5) När du testkör bormaskinen måste rätt varvtal vara inställt. Kör du för fort böjs skaftet av centrifugalkraften.

Anslutningen och kontakten ska installeras av en elektriker. Ledningarna måste dras utanför växthuset och installationen ska ske enligt alla gällande säkerhetsföreskrifter.

(6) Gängstången till tvättborsten monteras med hjälp av två trästavar med utfrästa spår. Anpassa trästavarnas längd efter växthuset. Det är enklast när takfönstret är vågrätt och borrmas- kinen monterad. Mät avståndet till skenorna för transportvagnen och dra av 5 cm.

(7) För att bestämma gängstångens längd tar du de uppmätta måttet för trästavarna och lägger till längden som stången sticker in i borrhållaren och i skenorna.

(8) Sortera tvättlapparna efter färg.

Antispa Steg för steg
3. Tvättborste
Antispa Steg för steg
Steg 1

Skruva ihop huset som borrmaskinen ska monteras i. Förborra skruvhålen för träskruven med försänkt skalle, 4 mm x 40 mm.

Antispa Steg för steg
Steg 2

Montera borrmaskinen så borrchucken kan rotera obehindrat. Tvättbostarna ska placeras i genomfartsriktningen lodrätt över transportvagnens skenor.

Antispa Steg för steg
Steg 3

Se till att takfönstret är spärrat i vågrätt läge.

Antispa Steg för steg
Steg 4

Tvättborstarna tillverkas av två trästavar och en gängstång som monteras ihop och skruvas fast. Om du inte har en gängstång med tillräcklig längd, kan du använda två kortare stänger (i den övre och nedre änden).

3. Tvättborste
Antispa Steg för steg
Steg 5

Använd en fräsmaskin och fräs ut spår i trästavarna, enligt ritningen.

Antispa Steg för steg
Steg 6

Skruva ihop tvättborstarna så att det nns tillräckligt med gängad stång upptill och nedtill.

Antispa Steg för steg
Steg 7

Sätt tvättlapparna i en rad på stängerna.

4. Duschenhet
Förberedelser

(1) (2) (3) Träbitarna i duschramen har samma mått för de tre duschenheterna. Ditt antispa blir roligare om du bygger era duschenheter. Använd geringssåg för att anpassa träramen till det lutande taket på ditt växthus.

(4) Duschenhetens träram ska fogas ihop med pianogångjärn. Kapa pianogångjärnen i lämplig längd, exempelvis med en plåtsax.

(5) Ta fram två bevattningsslangar till duschenhet 1. Längderna kan anpassas senare.

(6) (7) Såga ut två träbitar som anpassas efter det slang- munstycke du tänker använda. Borra hål för buntband på sidan. Förborra även skruvhål.

(8) (9) (10) Med slangmunstycken, vattenspridare och träd- gårdsdusch går det att ha mycket kul i ett antispa. Anslut dem med slangkopplingar och trädgårdsslang.

Antispa Steg för steg
4. Duschenhet
Antispa Steg för steg
Steg 1

Montera de två bevattningsslangarna parallellt på träramens insida. Kapa slangen i lagom längd och montera slangkopplingen. Fäst slangarna genom att borra hål i träramen och använd bunt- band. Anslut slangkopplingen till trädgårdsslangen och koppla ihop med vattenfördelaren.

Antispa Steg för steg
Steg 2

Bygg en hållare till ditt slangmunstycke för duschenhet 2. Exemplet på ritningen passar olika munstycken och måtten kan anpassas. Hållaren är nödvändig för att kunna rikta slangmunsty- cket.

Antispa Steg för steg
Steg 3

För vattenspridaren behövs bara hål för buntbanden. Det behövs ingen ytterligare fastsättning.

Antispa Steg för steg
Steg 4

Hållaren för duschmunstycket i duschenhet 3 är likadan som tidigare, men vrids inåt vid montering.

4. Duschenhet
Antispa Steg för steg1
Steg 5

Monteringsprincipen för duschenhetens träram är enkel. Om takets lutning är exempelvis 45° ska du såga med en vinkel på 22,5°. Anpassa vinkeln på samma sätt vid andra taklutningar. Fäst ramen på yttersidorna med pianogångjärn. Då kan träramen anpassas oberoende av vinkeln.

5. Rullvagn
Förberedelser

(1) Såga till en platta i lämplig storlek för rullvagnen. Vagnens bredd och avståndet mellan skenorna måste stämma överens.

(2) Förbered hjulaxeln genom att fräsa ett spår för gängstaven i träbit (2), med en bredd på 8 mm och ett djup på 4 mm.

(3) På sidorna av rullvagnen behövs två vinkeljärn i aluminium. Kapa dem i en längd på 70 cm.

(4) Hjulen som används får inte vara för stora så att rullvagnen blir högre än skenorna.

(5) Fyll bygghinken med grus. Den ska användas som motvikt när transportvagnen dras framåt.

(6) (7) (8) (9) Förbered träbitarna, karbinhakarna och gängade skruvar för upphängningen av bygghinken.

(10) (11) Använd reglar till de båda stolparna. Se till att de sitter ordentligt fast i grundplattan.

(12) Monteraögleskruvarnaidetbärkraftigainnertaket.

(13) Montera linskivorna till vajerdragningen för motvikten.

(14) (15) Användning av en elvinsch kräver en mycket stabil montering och fastsättning i grundplattan.

(16) Välj en vajer som har en diameter på min. 2,5 mm.

Antispa Steg för steg
5. Rullvagn
Antispa Steg för steg
Steg 1

Börja med att såga ut fyra spår för hjulen i träplattan (2). Montera sedan ihop hjulaxeln, med de utfrästa trästavarna runt gängstången och skruva fast axeln i plattans undersida. Sätt fast hjulen på gängstängerna och skruva fast dem med mutter och bricka. Hjulen måste kunna rotera fritt.

Antispa Steg för steg
Steg 2

Montera ett vinkeljärn i aluminium på båda sidorna.

Antispa Steg för steg
Steg 3

Montera ihop upphängningen med karbinhakarna. Sätt ihop träbitarna med träskruv med nedsänkt huvud 4 mm x 40 mm.

Antispa Steg för steg
Steg 4

Skruva även fast linskivorna för vajerdragningen.

5. Rullvagn
Antispa Steg för steg1
Steg 5

Konstruktionsritningen visar hur de enskilda delarna är anslutna till varandra.

Antispa Steg för steg3
Steg 6

För att rullvagnen ska stanna i slutet av torkenheten. behövs en lägesbrytare. Spaken är ansluten till frånkopplingen av elvinschen via vajern.

6. Torkenhet
Förberedelser

(1) Torkenheten består av en ihålig träram. Såga till benen enligt ritningen, två av varje.

(2) Såga även till delarna till den tvärgående överliggaren.

(3) Torkenheten behöver en grundplatta på båda sidorna så att den står stadigt.

(4) De små träplattorna behövs för att ansluta träramens ben med överliggaren. Vid varje skarv krävs två träplattor.

(5) Lövblåsarna är batteridrivna och ska ha en rund anslutning för blåsröret.

(6) Lövblåsarna kopplas till och från med reglagevajern som ska anslutas till brytaren. Här krävs en individuell lösning som är anpassad till lövblåsarna. Observera att alla förändringar på maskinen kan orsaka bristande eller förlorad funktion.

(7) till (13) Delarna används för att bygga styrningen av äkten.

Antispa Steg för steg
6. Torkenhet
Antispa Steg för steg
Steg 1

Borra lufthål på benens innerväggar. Det är lämpligt att borra hål med en diameter på 10 mm och med 5 cm mellanrum. Gör en rund öppning längst ner på benens yttervägg för att sticka in lövblåsen. Förborra grundplattan så den kan skruvas ihop med träramens ben. Använd helst skruvar i rostfritt stål. Skruva nu fast de fyra väggarna på respektive ben med träskruv med nedsänkt huvud, 4 mm x 40 mm.Använd helst skruvar i rostfritt stål. Skruva fast väggarna med träskruv med nedsänkt huvud, 4 x 40 mm.

Antispa Steg för steg
Steg 2

Montera överliggaren på samma sätt.

Antispa Steg för steg
Steg 3 till 4

Montera nu ihop benen med överliggaren genom att an- vända de små träplattorna (8). Skruva fast plattorna på insidorna av benen. Passa sedan in överliggaren och skruva fast.

Antispa Steg för steg
Antispa Steg för steg
Steg 5

Sätt in lövblåsen i borrhålen. Genom att använda en rörkrök kan blåsen riktas uppåt och därmed bli mer stabil.

6. Torkenhet
Antispa Steg för steg1
Steg 6

Montera två kontakter för att styra torkenheten. De ska monteras i skenorna på båda sidor vid torkenheten. Rullvagnen trycker spaken uppåt och aktiverar lövblåsarna via reglagevajern. Reglagevajern är fäst i skenorna och fungerar genom drag. Lövblåsarna startas genom att spaken trycks uppåt.

7. Vattenfördelare
Förberedelser

(1) Använd en murarhink som hus för fördelaren. Fördelen är att vattenläckage inte orsakar några problem och att storleken gör det möjligt att ansluta alla till- och frånledningar. För att murarhinken ska stå stadigt kan den fyllas med vatten. Se till att det nns ett vattenutsug. Du kan ansluta en vattenpump.

(2) Dra en ledning för vattenförsörjning. Kallvatten gör dig starkare men varmvatten är mycket roligare.

(3) och (4) Fördelningen till duschenheterna kan konstrueras med tvåvägsventiler eller tvåvägsfördelare.

(5) Med en bevattningsstyrning kan du automatisera vatten- fördelningen. Genom att öppna eller stänga olika ventiler kan du styra bestämda duschenheter. Anpassa styrningen efter dina egna önskemål med hjälp av det utbud som nns på marknaden.

(6) Slangledningarna går till de enskilda duschenheterna. Kontrollera att slangarna inte är klämda eller böjda. Flera slangar som går till enheterna kan fästas i samma buntband.

Antispa Steg för steg
Material:
 • Tvåvägsventil
 • Tvåvägsfördelare
 • Bygghink
 • Regnslang
 • Bevattningsstyrning (tillval)
 • Borrmaskin
 • Slangmunstycke
 • Trädgårdsdusch
 • Trädgårdsslang
 • Trädgårdsskor
 • Växthus
 • Gängstång
 • Vattenpump
 • Vattenpump
 • Regel
 • Karbinhakar
 • Pianogångjärn
 • Batteridriven lövblås
 • Murarhink
 • Ögleskruv
 • Hjul
 • Skruv
 • Lina
 • Elvinsch
 • Formplywoodskiva
 • Plywoodskiva, 18 mm
 • Dammduk
 • Linskiva
 • Vattenspridare
 • Vinkellist
 • Drag äder
Verktyg:
 • Skruvdragare
 • Måttband
 • Vinkeljärn
 • Blyertspenna
 • Borrmaskin
 • Kniv
 • Fil
 • Handcirkelsåg
 • Hålsåg
 • U-ringnyckel
 • Metallsåg
 • Överfräsmaskin
 • Sticksåg
 • Häftpistol
 • Vattenpass
 • Tumstock
Du behöver även:
 • Reglagevajer
 • Diskdukar i olika färger

Avsnitt 3:

Fiskeoasen

YouTube Preview

”Resan till vardagsrummets medelpunkt.”

Fiskeoasen
Fiskeoasen Steg för steg
1. Grundstomme
Förberedelser

(1) (2) (3) (4) Kapa reglerna i rätt längder.

(5) (6) Såga till täckskivorna och borra skruvhålen.

Fiskeoasen Steg för steg
1. Grundstomme
Fiskeoasen Steg för steg
Steg 1

Lägg ut reglarna där grundstommen ska byggas. Viktigt att underlaget för din fiskeoas är helt plant så att den står stabilt.

Fiskeoasen Steg för steg
Steg 2

Lägg ut golvplattorna på reglarna enligt beskrivningen och skruva fast dem. Det är bäst att använda en träskruv med nedsänkt huvud, 4 x 40 mm.

Fiskeoasen Steg för steg
Steg 3

Montera först de tvärgående reglarna. Montera sedan hela det bakre väggelementet. Förstärk konstruktionen med diagonala stöttor, enligt illustrationen. Kapa stöttorna till 45 °-vinkel innan de monteras.

Fiskeoasen Steg för steg
Steg 4

Montera det främre väggelementet på samma sätt. Förstärk med två diagonala stöttor enligt ritningen.

1. Grundstomme
Fiskeoasen Steg för steg
Steg 5

Skruva nu fast de båda sidobalkarna i väggelementen. Du behöver träskruvar som är 15 cm långa. Skruva också fast de övre reglarna.

1. Grundstomme/luckor
Förberedelser

(1) (2) (3) Kapa reglerna i rätt längder.

(4) (5) (6) (7) (8) (9) Såga till täckskivorna och borra skruvhålen.

(10) Det behövs gångjärn till luckorna. Den bakre luckan skruvas fast direkt i regeln. På den främre luckan hamnar gångjärnen på täckskivorna och skruvas fast med längre skruvar ända in i regeln.

(11) Använd ögleskruvar för att fästa draglinan på luckorna.

Fiskeoasen Steg för steg0
1. Grundstomme/luckor
Steg 1

Placera reglarna till den bakre luckan som en ram på grundstommen. Fixera ramen med skruvtvingar. Skruva sedan fast reglar jämt fördelat i ramen för att förstärka. Montera sedan den färdiga luckan på grundstommens bakre tvärbalk med gångjärn. När detta är gjort kan du ta bort skruvtvingarna. Montera den främre luckan på samma sätt.

Fiskeoasen Steg för steg1
Steg 2

Nu kan du klä grundstommens sidor med träskivor enligt illustrationen. Förborra skruvhålen. Det är särskilt viktigt i hörnen, så att materialet inte spricker. Fäst den främre luckan med gångjärn i underdelen så att den kan fällas upp framåt.

Fiskeoasen Steg för steg1
Steg 3

Montera slutligen träskivor på luckorna. Lämna en liten glipa mellan den bakre och främre luckan så att de lätt kan lyftas upp. Skruva nu fast en ögleskruv i varje lucka, där du senare kan fästa lyftanordningens krokar.

Fiskeoasen Steg för steg1

Tip!

Innan du fäster lyftanordningens krokar kontrollera att luckorna går lätt att öppna.

2. Tillbyggnad

Förberedelser

Bygg ut din fiskeoas så får du plats för ännu mer inredning.

(1) (2) (3) Kapa reglerna till rätt längder. Tillbyggnaden kan naturligtvis anpassas till ditt eget rum. Måtten är bara förslag.

(4) (5) (6) Såga till träskivorna som ska användas till att klä tillbyggnaden.

(7) Använd vinkeljärn för att montera tillbyggnaden på grundstommen.

Fiskeoasen Steg för steg

Montering

Börja med stommen. Montera ihop tre stående reglar (2) med två liggande reglar (3) enligt illustrationen. Gör två likadana. Byggstommen genom att montera de långa reglarna (1). Klä sidor och kanter med träskivor. Fäst tillbyggnaden vid grundstommen med vinkeljärn. Observera att det behövs ett mellanrum mellan grundstommen och tillbyggnaden så att luckan går att fälla upp.

3. Lyftanordning

Förberedelser

(1) (2) (3) (4) (5) Bygg fästet för styrrullen. Försäkra dig om att förankringen i väggen är absolut säker och tål belastningen.

(6) (7) Det behövs en elektrisk vinsch för varje lucka och ytterligare en för båten.

Fiskeoasen Steg för steg
Fiskeoasen Steg för steg Fiskeoasen Steg för steg

Montage

Vid montering av lyftanordningen och de tillhörande delarna gäller högsta säkerhet. Förankra vinschar och andra delar på ett sådant sätt att ingen kan komma till skada. Låt en yrkeskunnig medarbetare hjälpa dig om du känner dig osäker.

3. Lyftanordning
Monteringsskiss

Fiskeoasen består av rörliga delar, som kan öppnas, stängas eller lyftas upp eller ner efter önskemål. Eftersom allt fungera med knapptryckningar behövs flera vinschar, styrrullar och kontrollpaneler. I schemat här intill ser du säkerhetsavstånden för vinscharna.

Fiskeoasen Steg för steg1
4. Inredning

Förberedelser

Du kan inreda din fiskeoas som du vill. Exemplen som visas här är endast förslag. Bygg den efter eget önskemål. Du kan till exempel plantera levande växter och fylla dammen med vatten. På så sätt blir fiskeoasen en verklig naturupplevelse.

(1) Plywoodskivan behövs för att klä undersidan av den bakre luckan. Här sätter du sedan fototapet.

(2) Fototapeten skapar en härlig naturkänsla. Välj ett passande motiv.

Fiskeoasen Steg för steg

(3) Spara inte på gräsmattan. Klä allt som ska se naturligt ut. Sedan har du ett optimalt underlag för ytterligare inredning.

(4) Vatten skapar en naturtrogen miljö. Använd därför lätthanterliga plastdammar som du kan fylla med vatten.

(5) Om det blev några reglar över när du byggde grundstommen, så använd dem för att bygga ramar till dammarna.

(6) Använd plywoodskivor till ramarna till dammarna. Det behövs skivor som är lite större än dammarna. Kanten som sticker ut kan användas för växter.

4. Inredning

Steg 1

Vid byggandet av en dammram, lägg dammskålen upp och ner på en plywoodskiva och rita av den yttre konturen. Ta bort dammskålen. Rita en ny kontur 10 centimeter innanför den yttrekonturen.

Steg 2

Borra ett hål (cirka 10 mm) på den inre linjen och för insticksågen. Nu kan du såga ut dammskålen.

Steg 3

Bygg nu en lämplig ställning med reglarna. Höjden ska motsvara dammens djup. Den utsågade delen kan användas som golvplatta för att damen inte ska böja sig när den fylls med vatten.

Steg 4

Sätt nu dammskålen på plats. Bygg på samma sätt en andra damm. Använd en annan höjd så ser det mer naturligt ut.

Fiskeoasen Steg för steg Fiskeoasen Steg för steg
Fiskeoasen Steg för steg Fiskeoasen Steg för steg
Fiskeoasen Steg för steg

Tips!

Genom att placera din inredning i olika nivåer får du ett mera naturtroget landskap.

Nu kan du börja ditt arbete som landskapsarkitekt. Lägg gräsmattan på plats. Fäst den i träet på önskade ställen. Plantera växter, sätt upp ett tält eller annat som du vill ha i ditt landskap. Sänk sedan ner båten med vinschen och ge dig ut på fisketur.

Material:
 • Fototapet
 • Regel
 • Konstgräs
 • Hålskiva
 • PE-färdigdamm
 • Plantor
 • Ögleskruv
 • Gångjärn
 • Skruv
 • Elektrisk vinsch
 • Plywood
 • Plywood, 18 mm
 • Tapetklister
 • Styrrulle
 • Vinkeljärn
Verktyg:
 • Batteridriven skruvdragare
 • Måttband
 • Blyertspenna
 • Borrmaskin
 • Skärare
 • Tryckluftshammare med klamrar
 • Handcirkelsåg
 • Klisterborste
 • Klisterhink
 • Kompressor
 • Ledare
 • Skruvnyckel
 • Sticksåg
 • Tapetserarborste
 • Vattenpass
Du behöver även:
 • Anka
 • Båt
 • Tält
 • Dekorationsmaterial (t ex löv)

Avsnitt 4:

Ölbäcken

YouTube Preview

”Bäckkyld öl, det är kvalité det.”

Ölbäcken
Ölbäcken Steg för steg
1. Fundament
Förberedelser

(1) (2) (3) Förbered träskivorna för fundamentet enligt de angivna måtten. Slipa kanterna med sandpapper.

(4) (5) (6) Kapa fyrkantslisterna i lämpliga längder.


Steg 1

Träbitarna skruvas fast i varandra med hjälp av fyrkantslisterna. Börja med sidoväggarna. Skruva fast dem i reglarna från utsidan. Använd träskruv, 4 x 40 mm.

Steg 2

Skruva fast de andra sidväggarna på samma sätt. Lägg på den övre skivan och skruva fast den.

Ölbäcken Steg för steg
Ölbäcken Steg för steg
Ölbäcken Steg för steg
2. Påbyggnad
Material för husets baksida

(1) (2) (3) Såga till träskivorna för påbyggnaden. Se mått på ritningen.

(4) Rännkroken måste passa diametern på de hängrännor som används.


Montering av husets baksida

Såga ut en öppning i väggskivan som är på baksidan enligt ritningen. Den behövs för att montera flaskrutschkanan. Sedan kan du skruva fast de fyra hyllplanen (2) från baksidan. De båda hyllplanen i mitten kan monteras i valfri höjd. De används för att förstärka huset. Avslutningsvis ska regeln (3) och rännkroken monteras.

Ölbäcken Steg för steg
2. Påbyggnad
Förbered material för utlösningsmekanismen

(1) till (9) Såga ut delarna för utlösningsmekaniken enligt de angivna måtten.

(10) (11) (12) Kapa de båda gängade stängerna i de angivna längderna. Det är enklast med en bågfil. Fila bort graderna så att muttern kan skruvas på.

(13) U-profilen förbereds med de borrhål som krävs.

(14) Dryckescylindern består av ett avloppsrör.

Ölbäcken Steg för steg

(15) För att rotera cylindern används en rem med en längd på 220 cm. Du kan använda en jalusirem.

(16) Fäst en vikt i remmen. Den behövs för att få cylindern att rotera. Efter flera utlösningar måste remmen lindas upp igen. Det gör du genom att vrida på cylindern.

(17) Tryckfjädern skjuter in stiftet i hålet på cylindern och låser den.

2. Påbyggnad
Ölbäcken Steg för steg Ölbäcken Steg för steg
Ölbäcken Steg för steg
Ölbäcken Steg för steg
Montering av utlösningsmekaniken

Steg 1

Hjärtat i utlösningsmekaniken är dryckescylindern. Den tillverkas av ett avloppsrör. Hålrummet fylls med byggskum. När byggskummet har stelnat skärs två fyrkantiga öppningar för dryckesflaskor ut. Du kan använda en gängstång som axel och dra den genom två de två skivorna i rörets båda ändar. När dryckesrullen är klar ska delarna monteras ihop. Skruva fast trädelarna med träskruvar, 4 x 40 mm. Du måste borra två hål (Ø 10 mm) mittemot varandra i cylindern för gängstången (10), så att cylindern kan rotera. Den exakta placeringen av de båda hålen framgår när utlösningsmekaniken är monterad. Placera cylindern i rätt läge och gör markeringar för hålen innan du borrar.

Steg 2

Utlösningsmekaniken skruvas sedan fast på baksidan. Dryckesrutchkanan skjuts sedan in i öppningen på baksidan. Fäst remmen på dryckescylindern med en träskruv.

Steg 3

Såga eller fräs ut en lämplig öppning för utlösningsspaken i täckskivan. Ta inte ut mått förrän utlösningsmekaniken är monterad. Öppningen för remmen ska anpassas till remmens läge. Skruva fast den främre täckskivan. För att inte remmen ska gå emot väggen kan en remskena tillverkas av två träbitar som skruvas ihop.

3. Resultattavla
Förberedelser

(1) Framsidan på resultattavlan kan utformas enligt egna önskemål. Du kan markera de olika stegen med färger och montera LED-lister på baksidan om du önskar en effektfull belysning. Du måste borra hål får LED-lamporna, t.ex. 14 st. 10 mm Ø, med avståndet 2,5 cm mellan hålen.

(2) Kapa fyrkantsröret enligt skiss.

(3) Grenuttaget ska vara anpassade så att de LED-lampor du använder kan anslutas.

Ölbäcken Steg för steg

(4) Båda hållarna för aluminiumröret ska monteras ihop enligt beskrivningen.

(5) För att tända och släcka LED-lamporna behöver en strömbrytare monteras. Dra fram förlängningarna med buntband till brytaren som aktiverar gungan när utlösaren flyttas upp. När utlösaren faller ned kopplas brytaren ifrån igen.

(6) Använd lämpliga LED-lister som skruvas fast på baksidan.

(7) Signallampan tänds när utlösaren når den högsta punkten. Brytaren som är monterad på baksidan stängs av med hjälp av ett snöre.

3. Resultattavla
Ölbäcken Steg för steg
Ölbäcken Steg för steg
Ölbäcken Steg för steg
Ölbäcken Steg för steg
Steg 1

Montera ihop utlösaren med de förberedda delarna. Använd geringssåg för bästa resultat. Skruva ihop delarna med träskruvar, 4 x 40 mm. Använd fyrkantsröret som stöd för att göra det lättare att skruva. Lägg först ett ark papper och sedan de fyra sidodelarna kring aluminiumröret och spänn fast dem med t.ex. spännband eller en spännrem. Sedan kan du förborra skruvhålen och skruva fast allt. Pappersarket ger det spel som krävs mellan utlösaren och röret. Sedan kan du klistra fast gummiplattan (3) underifrån och skruva fast trälisterna (2).

Steg 2

Det behövs två hållare för fyrkantsröret. Montera dem enligt de angivna måtten. Borra skruvhål på sidorna för montering av fyrkantsröret.

Steg 3

Montera ihop de båda hållarna med vinkeljärnen och fyrkantsröret, och montera dem sedan på anslagstavlan. Gummiunderläggen limmas fast på undersidan av den övre hållaren och på ovansidan av den undre hållaren, för att fungera som en dämpning.

4. Slagställning
Förberedelser

(1) Kapa fyra fyrkantslister i erforderlig längd. Gör borrhålen för gängstången genom att borra igenom de fyra fyrkantslisterna samtidigt, då passar allt ihop.

(2) (3) Kapa fyrkantslisterna enligt de angivna måtten. Den exakta längden kan du anpassa efter bygghinkens övre diameter.

(4) Gummiremsorna krävs för fjädringen. Du kan själv testa hur remsorna ska böjas när gungan monteras ihop.

(5) Hålskivan skyddar slagställningen från skador.

Ölbäcken Steg för steg

(6) Det är enklast att montera ihop de lodräta och vågräta fyrkantslisterna med vinkeljärn.

(7) Såga till gängstången i rätt längd med en bågfil. Grada ändarna med en fil så att muttrarna kan skruvas på.

(8) Bygghinken är slagställningens fundament. En volym på 20 liter är optimalt.

4. Slagställning
Steg 1

Skruva först ihop de lodräta och vågräta fyrkantslisterna. Använd t.ex. träskruv med försänkt huvud, 4 x 30 mm. Skruva sedan fast delarna med vinkeljärn.

Steg 2

Nu behöver du betong. Det fungerar bäst med golvbetong som du kan köpa som torrbetong. Först ska den angivna mängden vatten hällas upp i en separat hink eller ett tråg. Följ anvisningarna på förpackningen. Sedan hälls bruket i och rörs ut tills blandningen är helt klumpfri. Använd en omrörare eller en borrmaskin med blandare.

Steg 3

Placera sedan ställningen för vippbrädan i hinken och fyll på ett lager betong. För att inte massan ska spricka vid upprepad och stor belastning kan du sätta i armering. Det kan vara trådar eller andra metalldelar. Det ska helst göras i lager. Betongen ska regelbundet bearbetas med en slev så att det inte finns några luftbubblor kvar. När hinken är fylld till den undre delen av ställningen för vippbrädan ska ytan slätas ut med sleven. Låt betongen härda.

Ölbäcken Steg för steg
Ölbäcken Steg för steg
Ölbäcken Steg för steg
Ölbäcken Steg för steg
Ölbäcken Steg för steg
Ölbäcken Steg för steg

Steg 4

Nu ska vippbrädan monteras. Skruva ihop de båda fyrkantslisterna och borra ett axelhål i mitten. Montera vippbrädan med gängstången.

Steg 5

Skruva fast hålplattan på slagytan. Använd träskruvar med försänkt huvud, t.ex. 4 x 20 mm. Borra alltid hål först så att inte träet spricker. Fjädringen skapas med en gummiremsa som kan vikas en eller två gånger. Prova ut hur stark fjädring du behöver. Gummiremsan kan limmas fast på träet så att den inte glider ut.

Steg 6

Ställ hinken i slagläget. Den ska inte fästas utan står med hjälp av sin egen vikt.

5. Ränna
Förberedelser

En lång ränna gör dryckesbäcken ännu mer underhållande. Ju längre ränna desto högre hinner förväntan bli. Anpassa rännorna efter rummets storlek. Det är lämpligt att använda hängrännor. Om du vill bygga något alldeles extra använder du kopparrännor. Beroende på rummets höjd kan det behövas takmonterade fästen som rännans hållare monteras i. Obs! Skapa en lutning på cirka 2 procent (2 cm per meter), så flyter vattnet på rätt sätt för att transportera flaskor.

Ölbäcken Steg för steg
5. Ränna
Steg 1

Montera först takfästen som eventuellt behövs på grund av rumshöjden. Varje enskild ränna kräver minst två takfästen. Anpassa monteringen efter takets konstruktion. De måste vara säkert monterade. Gör fästena lite längre än vad som krävs och korta dem när du vet hur stor lutningen och monteringshöjden ska vara. Börja med första rännan vid Kraftprovet. Där finns den högsta monteringspunkten. Du behöver en medhjälpare för monteringen. Ett slangvattenpass är ett idealiskt hjälpmedel. Det kan användas för att mäta upp exakt samma höjd på långa avstånd. Med en ränna på 3 meter behöver du en höjdskillnad på 6 cm. Montera rännkroken i exemplet 6 cm lägre ned. När rännan ändrar riktning kan du montera den förgrenade rännan som i exemplet. Den övre rännan ska ha en öppen ände. Anpassa placeringen av den anslutande rännan så att vattnet inte rinner utanför rännan. Här måste du själv testa var den exakta placeringen ska vara.

Ölbäcken Steg för steg
Ölbäcken Steg för steg
Ölbäcken Steg för steg
Ölbäcken Steg för steg
Ölbäcken Steg för steg
Ölbäcken Steg för steg
Ölbäcken Steg för steg

Steg 2

Montera ett stänkskydd. Du kan använda en plåt från rännorna.

Steg 3

När du ska montera ihop rännor i längdriktningen kan du använda särskilda rännskarvar. De kan vara försedda med en vulstskarv som ska stickas in i rännan.

Steg 4

Sammanfoga rännan.

Steg 5

Nu ska själva rännskarven monteras på rännans utsida. Gummitätningen tätar fogen.

Steg 6

Rännans ände ska förslutas med en ränngavel. Det enklaste sättet är att täta ränngaveln med silikon från insidan. Men det är inte en hållbar lösning. Det är bättre att löda fast gaveln, vilket kräver kunskaper i lödning. Det går även att falsa fogen. Även då krävs särskilda kunskaper. Se anvisningar för fogning.

6. Bardisk
Förberedelser

(1) (2) (3) Kapa reglarna i erforderliga längder. Gör hålen för gängstången genom att borra igenom de fyra fyrkantslisterna samtidigt, så att allt passar ihop.

(4) Skapa sidväggarna av dubbla formplywoodskivor. Skruvhålen ska förborras. Kontrollera att hålen har samma avstånd.

(5) Framsidan görs av formplywood med två öppningar så att du kan se in i akvarierna. Öppningarnas mått är riktvärden. Du kan vänta tills akvariet är monterat och sedan bestämma dig för lämpliga mått.

(6) (7) (8) Såga även ut innerväggar och golv enligt de angivna måtten.

Ölbäcken Steg för steg
Ölbäcken Steg för steg
Ölbäcken Steg för steg

Steg 1

Montera först ihop reglarna till en ram. Du kan skruva ihop reglarna med sexkantsskruvar, 4 x 160 mm. Skruvarnas huvuden måste vara försänkta så att de inte sticker upp från träets yta. Använd borr med försänkare. Skruva fast botten och de invändiga sidorna i reglarna. Se till att reglarna har samma avstånd.

Steg 2

När grundkonstruktionen står kan de båda sidväggarna och framsidan monteras.
Det är lämpligt att använda träskruv med nedsänkt huvud, 4 x 40 mm.

6. Bardisk
Inredning

Förberedelser

(1) Kapa de reglarna i korrekt längd.

(2) Såga till övre skivan till bardisken i rätt mått och förse den med två öppningar så att du kan nå drycken i akvarierna.

(3) Det krävs två akvarier som vattenbehållare. Du kan fylla dem med ett lager akvariesten så att flaskorna landar mjukt på botten.

(4) Dammduken krävs för att fånga upp vatten som rinner över kanterna på akvarierna.

(5) Du kan skapa en skön stämning genom att montera LED-belysning.

(6) (7) Tillverka de båda skivorna av 18 mm tjock formplywood.

Ölbäcken Steg för steg
Ölbäcken Steg för steg
Ölbäcken Steg för steg
Ölbäcken Steg för steg
6. Bardisk
Steg 1

Lägg dammduken i bardisken och häfta fast den på de övre listerna. Fäst endast duken i den övre listen så att den inte blir otät.

Steg 2

Lägg sedan de fyra reglarna på plats. De ska inte skruvas fast.

Steg 3

Lägg bottenskivan (6) på plats och skruva fast den i de fyra reglarna. Skruva sedan fast det bakre skyddet (7).

Steg 4

Montera LED-belysningen och lägg sedan på den övre skivan och skruva fast den.

Steg 5

Ställ de båda akvarierna på plats.

Ölbäcken Steg för steg Ölbäcken Steg för steg
7. Pump

Du behöver två vattenpumpar. Eftersom uppsamlingsbehållaren med dammduk täcker hela diskens längd, kan du placera båda sugslangarna i ena änden av disken. Skapa lämpliga fästen som håller slangarna på plats. Dra slangarna vidare till Kraftprovet. När allt är installerat kan du köra en testrunda. Lägg dryckesflaskorna i dryckesrutschkanan och starta vattencirkulationen. Visa musklerna och gör Kraftprovet tills den första flaskan sätts i rörelse. Gå nu till bardisken för att ta emot drycken. Det är slumpen som avgör i vilket av akvarierna som flaskan faller.

Ölbäcken Steg för steg
Material:
 • Akvariesten
 • Akvarium
 • Bygghink
 • Byggskum med skumpistol
 • Plåt
 • Takränna
 • Tryckfjäder
 • Golvbetong
 • Färg (sprayflaska)
 • Ram
 • Gängstång
 • Gummi
 • Vattenpump
 • Buntband
 • Reglage
 • Avloppsrör
 • Spjäla
 • LED-list
 • Belysning
 • Hålskiva
 • Slang för vattenpump
 • Ränngavel
 • Rännhållare
 • Rännstöd
 • Rännskarv
 • Rännvinkel
 • Jalusirem
 • Skruv
 • Formplywoodskiva
 • Plywood, 18 mm
 • Uttagslist
 • Dammduk
 • U-profil aluminium
 • Fyrkantsrör aluminium
 • Fästvinkel
Verktyg:
 • Skruvdragare
 • Måttband
 • Plåtsax
 • Blyertspenna
 • Borrmaskin
 • Kniv
 • Fil
 • Geringssåg
 • Handcirkelsåg
 • Stege
 • U-ringnyckel
 • Metallsåg
 • Bygghink
 • Omrörare
 • Slangvattenpass
 • Skruvmejsel
 • Sticksåg
 • Häftpistol
 • Vattenpass
 • Tumstock
Du behöver även:
 • gammalt järn för armering
 • hantelvikt

Avsnitt 5:

Den svävande fåtöljen

YouTube Preview

”Så långt lövblåsarna bär.”

Den svävande fåtöljen
Svävande fåtöljen Steg för steg
1. Bottenplatta
Förberedelser

(1) Skaffa en matta i rätt storlek. Gör två lufthål i mattan som är mitt för hålen täckplattan.

(2) Såga till täckplattan av en plywoodskiva. Skär ut två lufthål 13 cm från hörnen och med 7 cm i diameter. Borra skruvhål runt bottenplattan, med 15 cm mellanrum och 5 cm från kanten.

(3) Såga till ramen av en plywoodskiva, enligt beskrivningen här intill.

(4) Skaffa en dammduk i rätt storlek. Skär ut 3 lufthål på varje sida. Hålen ska vara 5 cm i diameter.

Svävande fåtöljen Steg för steg
Svävande fåtöljen Steg för steg
Svävande fåtöljen Steg för steg
Svävande fåtöljen Steg för steg

Steg 1

Lägg ramen mitt på dammduken. Vik upp dammduken på långsidorna och tejpa fast på ramens ovansida med stark tejp.

Steg 2

Vik upp dammduken på kortsidorna och tejpa fast. Lämna ett mellanrum till ramen när du viker upp dammduken, så att den kan töjas ut.

Steg 3

Lägg nu på täckplattan på ramen så att den är kant i kant och skruva fast uppifrån. Använd till exempel. träskruv med försänkt skalle, 4 x 40 mm. Fäst mattan med dubbelhäftande tejp. De båda lufthålen måste stämma överens med täckplattan.

2. Lyftaggregat
Förberedelser

(1) Du behöver två lövblåsare till ditt lyftaggregat. Ju mer kraft desto roligare blir det.

(2) Ta fram ett vinkeljärn som passar för att fästa reglagevajern på lövblåsaren

(3) Sätt på en 67° rörböj på anslutningsröret för blåsröret.


Steg 1

Tillverka ett fäste för reglagevajern av ett vinkeljärn. Skruva fast vinkeljärnet på lövblåsaren och montera reglagevajern på lövblåsarens startknapp, så att den kan manövreras. Huset måste eventuellt öppnas för att reglagevajern ska kunna fästas på startknappen.

Steg 2

Obs! Om huset öppnas och om enheten används på andra sätt än de avsedda kan garantin upphöra att gälla.

Svävande fåtöljen Steg för steg
3. Lyftspak
Förberedelser

(1) till (5) Såga ut bitarna ur den 2 cm tjocka plywoodskivan. Borra skruvhålen enligt ritningen.

(3) Gör två spår på sidan för reglagevajrarna (se ritningen).

(6) Tillverka lyftspaken av ett yxskaft. Gör ett axelhål och ett fästspår för reglagevajern på båda sidorna.

Svävande fåtöljen Steg för steg

Funktionsprincip

Du behöver ett hus för att montera lyftspaken så du kan styra reglagevajrarna. Andra ändan av vajern går till vinkeljärnet på lövblåsaren och styr startknappen.

3. Lyftspak
Steg 1

Gör spåren för reglagevajrarna så att de är i höjd med spåret på lyftspaken.

Steg 2

Skruva fast träbitarna.

Steg 3

För in den första reglagevajern i spåret på sidan.

Steg 4

Sätt in reglagevajern i det bakre spåret på lyftspaken. Sätt in en gängstång på baksidan som axel för lyftspaken. Skruva fast en mutter med underläggsbricka på baksidan. Placera lyftspaken med reglagevajern på gängstången. TIPS! För att reglagevajern inte ska lossna från lyftspaken kan den fästas med tejp.

Steg 5

Sätt även in den främre reglagevajern och fäst i lyftspaken.

Svävande fåtöljen Steg för steg
Svävande fåtöljen Steg för steg
Svävande fåtöljen Steg för steg
Svävande fåtöljen Steg för steg
Svävande fåtöljen Steg för steg
Svävande fåtöljen Steg för steg

Steg 6

Sätt på den främre plattan, skruva fast och skruva på muttern med underläggsbricka på gängstången.
Skruva fast den lilla stopplattan för lyftspaken.

Obs! Reglagevajrarna måste vara kopplade till lövblåsarna.

4. Drivaggregat
Förberedelser

(1) Såga ut sidorna, kanterna ska vara sneda så drivaggregatet lutar bakåt.

(2) Såga till hyllplanen.

(3) Du behöver fyra lövblåsare till ditt drivagregat. Konstruera samma vajerkoppling som till lyftaggregaten. Sätt på ett rakt blåsrör på lövblåsarna.


Funktionsprincip

Drivaggregaten består av två lövblåsare vardera, som monteras på hyllplanen. Drivaggregaten används för att köra den svävande fåtöljen framåt. Du styr med hjälp av drivspakarna på höger eller vänster sida om fåtöljen.

Svävande fåtöljen Steg för steg
4. Drivaggregat
Steg 1

Monterna sidor och hyllplan enligt skissen. Drivaggregaten ska luta lätt bakåt. Förborra skruvhålen i bitarna. Du kan använda träskruv med försänkt skalle, 4 x 40 mm.

Svävande fåtöljen Steg för steg
Svävande fåtöljen Steg för steg
Svävande fåtöljen Steg för steg

Steg 2

Sätt först in den nedre lövblåsaren i hyllan. Vänd lövblåsaren upp och ner och montera i husets undersida. Välj skruvlängd efter formen på huset. Skruvarna får bara skruvas in i husets yttre skal.

Steg 3

Sätt sedan in den övre lövblåsaren i hyllan och skruva fast.

5. Styrspak
Förberedelser

(1) (2) (3) Såga ut bitarna ur den 2 cm tjocka plywoodskivan. Borra skruvhålen.

(3) Gör två spår på sidan för reglagevajrarna (se ritningen).

(4) Tillverka styrspaken av ett yxskaft. Gör ett axelhål och ett fästspår för reglagevajern på båda sidorna.

Svävande fåtöljen Steg för steg
5. Styrspak
Steg 1

Gör spåren för reglagevajrarna så att de är i höjd med spåret på styrspaken.

Steg 2

Skruva fast träbitarna.

Steg 3

Sätt in den bakre reglagevajern i det bakre spåret på styrspaken. Sätt in en gängstång på baksidan som axel för styrspaken. Placera styrspaken med reglagevajern på gängstången. TIPS! För att reglagevajern inte ska lossna från styrspaken kan den fästas medsilvertejp.

Steg 4

Fäst en dragfjäder på styrspaken så att den går tillbaka. Sätt även in den främre reglagevajern och fäst i styrspaken.

Svävande fåtöljen Steg för steg
Svävande fåtöljen Steg för steg
Svävande fåtöljen Steg för steg
Svävande fåtöljen Steg för steg
Svävande fåtöljen Steg för steg

Steg 5

Montera framsidan på huset och skruva fast en mutter med bricka på gängstången.

Obs! Reglagevajrarna måste vara kopplade till drivaggregaten.

Slutmontering
Fäst fåtöljen på bottenplattan på lämpligt sätt.

Tips! Fäst inte fåtöljen helt förrän du provkört. Fåtöljen kan behöva flyttas eftersom den balanserar hela konstruktionen.

Skruva fast de båda drivaggregaten i bottenplattan, på respektive sida om fåtöljen.

Placera de båda styrspakarna vid fåtöljen så att det är lätt att använda dem. Reglagevajrarna är kopplade till drivaggregaten.

Tips! Se till att reglagevajrarna inte viks.

Svävande fåtöljen Steg för steg

Sätt in de båda lövblåsarna till lyftaggregaten med rörböjarna i hålen i bottenplattan.
Skruva fast lövblåsarna med hålband i bottenplattan.

Montera lyftspaken med de anslutna reglagevajrarna fram på bottenplattan.

Nu kan du sätta dig i fåtöljen och testa. Men se till att du har laddade batterier.

Material:
 • Batteridriven lövblåsare
 • Yxskaft
 • Dubbelhäftande tejp
 • Gängstång
 • Hålband
 • Mutter och bricka
 • Silvertejp
 • Rörböj 67°
 • Skruv
 • Plywoodskiva
 • Dammduk
 • Matta
 • Vinkeljärn
 • Dragfjäder
Verktyg:
 • Skruvdragare
 • Kniv
 • Fil
 • Handcirkelsåg
 • Hålsåg
 • Märkpenna
 • U-ringnyckel
 • Vinkelslip
 • Tumstock
Du behöver även:
 • Reglagevajer
 • Fåtölj
 • Silvertejp