Önskelista 0 Varukorg 0

Covid-19: Våra byggvaruhus har öppet som vanligt och vi är glada att många vill besöka oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att hålla avståndet. Läs mer här >>

Skriv ut
GH-reagens JBL refill 10ml Vergrößern
GH-reagens JBL refill 10ml

GH-reagens JBL refill 10ml

Art. 3891946
  • Artikeltyp: Testare
Fler artikeldetaljer  

Artikeldetaljer

Enkel och säker kontroll av dammar / vattenvärden för akvarium. Bestämning av optimal total hårdhet för sötvattenakvarier och dammar.
     Färgförändringstest: Fyll plastkuvett med provvatten, tillsätt reagens droppe för droppe tills färgen ändras från röd till grön. Antal droppar = höjd av GH total hårdhet
     Längd för användning: I nya akvarier: en gång i veckan.
     Online Laboratory: Regelbunden kontroll för ett hälsosamt akvarium / damm med naturnära förhållanden. För varje vattenanalystyp erbjuder JBL vattentester i form av snabba tester eller färgförändringar. Testa akvarievatten för friskt, rent vatten
     Leveransomfattning: 1 snabbtest, GH-test. Inkl. reagens och plastkuvett. Refillreagens säljs separat.

Signalord Fara
Faroangivelser (H-fraser) (H335) Kan orsaka irritation i luftvägarna., (H226) Brandfarlig vätska och ånga., (H314) Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Säkerhetsanvisningar (P-fraser) (P102) Förvaras oåtkomligt för barn., (P210) Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden., (P261) Undvik inandning av damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej., (P280) Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd., (P310) Kontakta omedelbart GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare., (P303+P361+P353) VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha., (P305+P351+P338) VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta om möjligt ut eventuella kontaktlinser. Fortsätt att skölja.
Innehåll 10 ml
Artikelfördel GH-snabbtest för att bestämma total hårdhet i sötvattenakvarier och dammar
Artikeltyp Testare
Utförande Vattentestare
Användningsmiljö Inomhus
Användning Mäta
Användningsområde Akvarium, Damm
Passar till Sötvatten
EAN 4014162253514 Info Avvikande EAN-nummer är beroende av leverantören resp. tillverkaren. Alla EAN-nummer som nämns här syftar på samma produkt. Öffnen
Ytterligare artiklar ur den här serien
De här artiklarna kanske även intresserar dig:
Förlåt! Den här artikeln är tyvärr inte tillgänglig längre.
Webbköp ej möjligt
Webbköp f.n. ej möjligt Tillbaka i lager?   E-post registrerad
Köp fraktkostnader {{amount.formattedDeliveryCosts}} Lev. tid {{availabilityData.deliveryTime}}
Kan ej reserveras
Tillfälligt ej reserverbar
Reservera & hämtaInfo {{availabilityData.marketStockName}} Kan hämtas {{availabilityData.pickupTime}}
Reservera och hämta i varuhuset

En medarbetare ställer samman varorna som du beställer online så att du kan hämta dem i varuutlämningen. Du betalar i varuhuset när du hämtar varorna.

Spara i önskelista Till önskelistan Jämför Till jämförelsen
upp
 
 

HORNBACH använder cookies. När du fortsätter surfa på vår sida godkänner du användandet av cookies. Mer information

x