HORNBACH använder cookies. När du fortsätter surfa på vår sida godkänner du användandet av cookies. Mer information

x
Skriv ut
JBL AMMONIUM-TEST-SET NH4 Vergrößern
JBL AMMONIUM-TEST-SET NH4

JBL AMMONIUM-TEST-SET NH4

Art. 4062788
  • Artikeltyp: Testare
Fler artikeldetaljer  

Artikeldetaljer

Faroangivelser (H-fraser) (H314) Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon., (H318) Orsakar allvarliga ögonskador., (H400) Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
Säkerhetsanvisningar (P-fraser) (P101) Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård., (P102) Förvaras oåtkomligt för barn., (P280) Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd., (P273) Undvik utsläpp i naturen., (P305+P351+P338) VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta om möjligt ut eventuella kontaktlinser. Fortsätt att skölja., (P310) Kontakta omedelbart GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare., (P304+P340) VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att personen vilar i en ställning som underlättar andningen., (P403+P233) Förvaras på väl ventilerad plats. Behållaren ska vara väl tillsluten.
Innehåll 1 Styck
Artikeltyp Testare
Utförande Vattentestare
Användningsmiljö Inomhus
Användning Mäta
Användningsområde Akvarium
Passar till Sötvatten, Havsvatten
EAN 4014162253651 Info Avvikande EAN-nummer är beroende av leverantören resp. tillverkaren. Alla EAN-nummer som nämns här syftar på samma produkt. Öffnen
Ytterligare artiklar ur den här serien
De här artiklarna kanske även intresserar dig:
Förlåt! Den här artikeln är tyvärr inte tillgänglig längre.
Webbköp ej möjligt
Webbköp f.n. ej möjligt Tillbaka i lager?   E-post registrerad
Köp fraktkostnader {{amount.formattedDeliveryCosts}} Lev. tid {{availabilityData.deliveryTime}}
Kan ej reserveras
Tillfälligt ej reserverbar
Reservera & hämtaInfo {{availabilityData.marketStockName}} Kan hämtas {{availabilityData.pickupTime}}
Reservera och hämta i varuhuset

En medarbetare ställer samman varorna som du beställer online så att du kan hämta dem i varuutlämningen. Du betalar i varuhuset när du hämtar varorna.

Spara i önskelista Till önskelistan Jämför Till jämförelsen
Alla priser är inkl. moms.
 
 
 
upp