dcsimg
Du har tilldelats      varuhuset.
Alla innehåll syftar på detta varuhus.
Stäng
Skriv ut
JBL GH Test Set Vergrößern
JBL GH Test Set

JBL GH Test Set

Art. 2233127
Fler artikeldetaljer  

Artikeldetaljer

  • . .
  • . .
Signalord Fara
Faroangivelser (H-fraser) (H226) Brandfarlig vätska och ånga., (H314) Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Säkerhetsanvisningar (P-fraser) (P102) Förvaras oåtkomligt för barn., (P210) Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. – Rökning förbjuden., (P261) Undvik inandning av damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej., (P280) Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd., (P303+P361+P353) VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha., (P305+P351+P338) VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta om möjligt ut eventuella kontaktlinser. Fortsätt att skölja., (P310) Kontakta omedelbart GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.
Passar till Sötvatten
EAN 4014162253507 Info Avvikande EAN-nummer är beroende av leverantören resp. tillverkaren. Alla EAN-nummer som nämns här syftar på samma produkt. Öffnen
Ytterligare artiklar ur den här serien
De här artiklarna kanske även intresserar dig:
Förlåt! Den här artikeln är tyvärr inte tillgänglig längre.
Webbköp ej möjligt
Webbköp f.n. ej möjligt Tillbaka i lager?   E-post registrerad
Köp fraktkostnader {{amount.formattedDeliveryCosts}} Lev. tid {{availabilityData.deliveryTime}}
Kan ej reserveras
Tillfälligt ej reserverbar
Reservera & hämtaInfo {{availabilityData.marketStockName}} Kan hämtas {{availabilityData.pickupTime}}
Reservera och hämta i varuhuset

En medarbetare ställer samman varorna som du beställer online så att du kan hämta dem i varuutlämningen. Du betalar i varuhuset när du hämtar varorna.

Spara i önskelista Till önskelistan Jämför Till jämförelsen
Alla priser är inkl. moms.
 
 
 
upp