Skriv ut
JBL GH Test Set Vergrößern
JBL GH Test Set

JBL GH Test Set

Art. 2233127
  • Artikeltyp: Testare
Fler artikeldetaljer  

Artikeldetaljer

  • . .
  • . .
Signalord Fara
Faroangivelser (H-fraser) (H335) Kan orsaka irritation i luftvägarna., (H226) Brandfarlig vätska och ånga., (H314) Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Säkerhetsanvisningar (P-fraser) (P102) Förvaras oåtkomligt för barn., (P210) Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden., (P261) Undvik inandning av damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej., (P280) Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd., (P303+P361+P353) VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha., (P305+P351+P338) VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta om möjligt ut eventuella kontaktlinser. Fortsätt att skölja., (P310) Kontakta omedelbart GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.
Artikeltyp Testare
Passar till Sötvatten
EAN 4014162253507 Info Avvikande EAN-nummer är beroende av leverantören resp. tillverkaren. Alla EAN-nummer som nämns här syftar på samma produkt. Öffnen
Ytterligare artiklar ur den här serien
De här artiklarna kanske även intresserar dig:
Förlåt! Den här artikeln är tyvärr inte tillgänglig längre.
Webbköp ej möjligt
Webbköp f.n. ej möjligt Tillbaka i lager?   E-post registrerad
Köp fraktkostnader {{amount.formattedDeliveryCosts}} Lev. tid {{availabilityData.deliveryTime}}
Kan ej reserveras
Tillfälligt ej reserverbar
Reservera & hämtaInfo {{availabilityData.marketStockName}} Kan hämtas {{availabilityData.pickupTime}}
Reservera och hämta i varuhuset

En medarbetare ställer samman varorna som du beställer online så att du kan hämta dem i varuutlämningen. Du betalar i varuhuset när du hämtar varorna.

Spara i önskelista Till önskelistan Jämför Till jämförelsen
Alla priser är inkl. moms.
 
 
 
upp