dcsimg
Du har tilldelats      varuhuset.
Alla innehåll syftar på detta varuhus.
Stäng
Skriv ut
JBL Nitrat Test Set Vergrößern
JBL Nitrat Test Set

JBL Nitrat Test Set

Art. 2233230
Fler artikeldetaljer  

Artikeldetaljer

  • . .
  • . .
  • . .
Signalord Fara
Faroangivelser (H-fraser) (H261) Vid kontakt med vatten utvecklas brandfarliga gaser., (H315) Irriterar huden., (H319) Orsakar allvarlig ögonirritation., (H317) Kan orsaka allergisk hudreaktion., (H341) Misstänks kunna orsaka genetiska defekter., (H335) Kan orsaka irritation i luftvägarna., (H412) Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Säkerhetsanvisningar (P-fraser) (P101) Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård., (P102) Förvaras oåtkomligt för barn., (P103) Läs etiketten före användning., (P261) Undvik inandning av damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej., (P280) Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd., (P232) Skyddas från fukt., (P273) Undvik utsläpp i naturen., (P301+P310) VID FÖRTÄRING: Kontakta omdelbart GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare., (P370+P378) Vid brand: Släck branden med pulversläckare eller sand.
Innehåll 1 Styck
Artikeltyp Testare
Utförande Vattentestare
Användningsmiljö Inomhus
Användningsområde Akvarium
Passar till Sötvatten, Havsvatten
EAN 4014162253750 Info Avvikande EAN-nummer är beroende av leverantören resp. tillverkaren. Alla EAN-nummer som nämns här syftar på samma produkt. Öffnen
Ytterligare artiklar ur den här serien
De här artiklarna kanske även intresserar dig:
Förlåt! Den här artikeln är tyvärr inte tillgänglig längre.
Webbköp ej möjligt
Webbköp f.n. ej möjligt Tillbaka i lager?   E-post registrerad
Köp fraktkostnader {{amount.formattedDeliveryCosts}} Lev. tid {{availabilityData.deliveryTime}}
Kan ej reserveras
Tillfälligt ej reserverbar
Reservera & hämtaInfo {{availabilityData.marketStockName}} Kan hämtas {{availabilityData.pickupTime}}
Reservera och hämta i varuhuset

En medarbetare ställer samman varorna som du beställer online så att du kan hämta dem i varuutlämningen. Du betalar i varuhuset när du hämtar varorna.

Spara i önskelista Till önskelistan Jämför Till jämförelsen
Alla priser är inkl. moms.
 
 
 
upp