Skriv ut
JBL Nitrat Test Set Vergrößern
JBL Nitrat Test Set

JBL Nitrat Test Set

Art. 2233230
  • Artikeltyp: Testare
Fler artikeldetaljer  

Artikeldetaljer

  • . .
  • . .
  • . .
Signalord Fara
Faroangivelser (H-fraser) (H261) Vid kontakt med vatten utvecklas brandfarliga gaser., (H315) Irriterar huden., (H319) Orsakar allvarlig ögonirritation., (H317) Kan orsaka allergisk hudreaktion., (H341) Misstänks kunna orsaka genetiska defekter., (H335) Kan orsaka irritation i luftvägarna., (H412) Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Säkerhetsanvisningar (P-fraser) (P101) Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård., (P102) Förvaras oåtkomligt för barn., (P103) Läs etiketten före användning., (P261) Undvik inandning av damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej., (P280) Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd., (P232) Skyddas från fukt., (P273) Undvik utsläpp i naturen., (P301+P310) VID FÖRTÄRING: Kontakta omdelbart GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare., (P370+P378) Vid brand: Släck branden med pulversläckare eller sand.
Innehåll 1 Styck
Artikeltyp Testare
Utförande Vattentestare
Användningsmiljö Inomhus
Användningsområde Akvarium
Passar till Sötvatten, Havsvatten
EAN 4014162253750 Info Avvikande EAN-nummer är beroende av leverantören resp. tillverkaren. Alla EAN-nummer som nämns här syftar på samma produkt. Öffnen
Ytterligare artiklar ur den här serien
De här artiklarna kanske även intresserar dig:
Förlåt! Den här artikeln är tyvärr inte tillgänglig längre.
Webbköp ej möjligt
Webbköp f.n. ej möjligt Tillbaka i lager?   E-post registrerad
Köp fraktkostnader {{amount.formattedDeliveryCosts}} Lev. tid {{availabilityData.deliveryTime}}
Kan ej reserveras
Tillfälligt ej reserverbar
Reservera & hämtaInfo {{availabilityData.marketStockName}} Kan hämtas {{availabilityData.pickupTime}}
Reservera och hämta i varuhuset

En medarbetare ställer samman varorna som du beställer online så att du kan hämta dem i varuutlämningen. Du betalar i varuhuset när du hämtar varorna.

Spara i önskelista Till önskelistan Jämför Till jämförelsen
Alla priser är inkl. moms.
 
 
 
upp