Skriv ut
JBL Syretabletter 50st Vergrößern
JBL Syretabletter 50st

JBL Syretabletter 50st

Art. 2232431
  • Artikeltyp: Skötselmedel
Fler artikeldetaljer  

Artikeldetaljer

  • . .
Signalord Varning
Faroangivelser (H-fraser) (H315) Irriterar huden., (H319) Orsakar allvarlig ögonirritation., (H335) Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Säkerhetsanvisningar (P-fraser) (P101) Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård., (P102) Förvaras oåtkomligt för barn., (P261) Undvik inandning av damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej., (P280) Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd., (P305+P351+P338) VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta om möjligt ut eventuella kontaktlinser. Fortsätt att skölja., (P312) Om du känner obehag/mår dåligt, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare., (P405) Förvaras inlåst., (P501) Innehållet/behållaren lämnas till industriell förbränningsanläggning.
Innehåll 50 Styck
Artikeltyp Skötselmedel
Passar till Sötvatten
EAN 4014162200808 Info Avvikande EAN-nummer är beroende av leverantören resp. tillverkaren. Alla EAN-nummer som nämns här syftar på samma produkt. Öffnen
Ytterligare artiklar ur den här serien
De här artiklarna kanske även intresserar dig:
Förlåt! Den här artikeln är tyvärr inte tillgänglig längre.
Webbköp ej möjligt
Webbköp f.n. ej möjligt Tillbaka i lager?   E-post registrerad
Köp fraktkostnader {{amount.formattedDeliveryCosts}} Lev. tid {{availabilityData.deliveryTime}}
Kan ej reserveras
Tillfälligt ej reserverbar
Reservera & hämtaInfo {{availabilityData.marketStockName}} Kan hämtas {{availabilityData.pickupTime}}
Reservera och hämta i varuhuset

En medarbetare ställer samman varorna som du beställer online så att du kan hämta dem i varuutlämningen. Du betalar i varuhuset när du hämtar varorna.

Spara i önskelista Till önskelistan Jämför Till jämförelsen
Alla priser är inkl. moms.
 
 
 
upp