Önskelista 0 Varukorg 0

Covid-19: Våra byggvaruhus har öppet som vanligt och vi är glada att många vill besöka oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att hålla avståndet. Läs mer här >>

Skriv ut
Syretabletter JBL 50st Vergrößern
Syretabletter JBL 50st

Syretabletter JBL 50st

Art. 2232431
  • Artikeltyp: Skötselmedel
Fler artikeldetaljer  

Artikeldetaljer

* Syre i tablettform för att kortfristigt öka syrehalten i akvariet eller under fisktransporter i högst 3 timmar.
* En tablett innehåller 30 mg syre och räcker till 10 liter vatten.

* I normalfall får akvariet eller dammen tillräckligt med syre via vattenytan. För att förstärka syreupptagningen rörs vattenytan vanligtvis om med hjälp av syrestenar eller av returflödet från filtret. Om du är osäker på om det finns tillräckligt med syre i vattnet så kan du mäta syrehalten med JBL O2 (syre) testpaket.

  • . .
Signalord Varning
Faroangivelser (H-fraser) (H315) Irriterar huden., (H319) Orsakar allvarlig ögonirritation., (H335) Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Säkerhetsanvisningar (P-fraser) (P101) Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård., (P102) Förvaras oåtkomligt för barn., (P261) Undvik inandning av damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej., (P280) Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd., (P305+P351+P338) VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta om möjligt ut eventuella kontaktlinser. Fortsätt att skölja., (P312) Om du känner obehag/mår dåligt, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare., (P405) Förvaras inlåst., (P501) Innehållet/behållaren lämnas till industriell förbränningsanläggning.
Innehåll 50 Styck
Information R-fraser: 22 Farligt vid förtäring, 41 Risk för allvarliga ögonskador, S-fraser: 2 Förvaras oåtkomligt för barn, 22 Undvik inandning av damm, 26 Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare, 39 Använd skyddsglasögon eller ansiktsskydd, 46 Vid förtäring kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten
Artikeltyp Skötselmedel
Passar till Sötvatten
EAN 4014162200808 Info Avvikande EAN-nummer är beroende av leverantören resp. tillverkaren. Alla EAN-nummer som nämns här syftar på samma produkt. Öffnen
Ytterligare artiklar ur den här serien
De här artiklarna kanske även intresserar dig:
Förlåt! Den här artikeln är tyvärr inte tillgänglig längre.
Webbköp ej möjligt
Webbköp f.n. ej möjligt Tillbaka i lager?   E-post registrerad
Köp fraktkostnader {{amount.formattedDeliveryCosts}} Lev. tid {{availabilityData.deliveryTime}}
Kan ej reserveras
Tillfälligt ej reserverbar
Reservera & hämtaInfo {{availabilityData.marketStockName}} Kan hämtas {{availabilityData.pickupTime}}
Reservera och hämta i varuhuset

En medarbetare ställer samman varorna som du beställer online så att du kan hämta dem i varuutlämningen. Du betalar i varuhuset när du hämtar varorna.

Spara i önskelista Till önskelistan Jämför Till jämförelsen
upp
 
 

HORNBACH använder cookies. När du fortsätter surfa på vår sida godkänner du användandet av cookies. Mer information

x