dcsimg
Skriv ut
TETRA Nitrat NO3 2x10ml Vergrößern
TETRA Nitrat NO3 2x10ml

TETRA Nitrat NO3 2x10ml

Art. 2218179
Fler artikeldetaljer  

Artikeldetaljer

  • . .
  • . .
Signalord Fara
Faroangivelser (H-fraser) (H226) Brandfarlig vätska och ånga., (H319) Orsakar allvarlig ögonirritation., (H410) Mycket giftigt för vattenlevande organismer, med långtidseffekter.
Säkerhetsanvisningar (P-fraser) (P101) Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård., (P102) Förvaras oåtkomligt för barn., (P103) Läs etiketten före användning., (P210) Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. – Rökning förbjuden., (P305+P351+P338) VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta om möjligt ut eventuella kontaktlinser. Fortsätt att skölja., (P501) Innehållet/behållaren lämnas till avfallshantering i enlighet med lokala/regionala/nationella/internationella bestämmelser.
kompletterande faroinformation (EUH-fraser) -
Innehåll 3 Styck
Artikeltyp Testare
EAN 4004218744837 Info Avvikande EAN-nummer är beroende av leverantören resp. tillverkaren. Alla EAN-nummer som nämns här syftar på samma produkt. Öffnen
Ytterligare artiklar ur den här serien
De här artiklarna kanske även intresserar dig:
Förlåt! Den här artikeln är tyvärr inte tillgänglig längre.
Webbköp ej möjligt
Webbköp f.n. ej möjligt Tillbaka i lager?   E-post registrerad
Köp fraktkostnader {{amount.formattedDeliveryCosts}} Lev. tid {{availabilityData.deliveryTime}}
Kan ej reserveras
Tillfälligt ej reserverbar
Reservera & hämtaInfo {{availabilityData.marketStockName}} Kan hämtas {{availabilityData.pickupTime}}
Reservera och hämta i varuhuset

En medarbetare ställer samman varorna som du beställer online så att du kan hämta dem i varuutlämningen. Du betalar i varuhuset när du hämtar varorna.

Spara i önskelista Till önskelistan Jämför Till jämförelsen
Alla priser är inkl. moms.
 
 
 
upp