Skriv ut
TETRA Nitrat NO3 2x10ml Vergrößern
TETRA Nitrat NO3 2x10ml

TETRA Nitrat NO3 2x10ml

Art. 2218179
  • Artikeltyp: Testare
Fler artikeldetaljer  

Artikeldetaljer

  • . .
  • . .
Signalord Fara
Faroangivelser (H-fraser) (H226) Brandfarlig vätska och ånga., (H319) Orsakar allvarlig ögonirritation., (H410) Mycket giftigt för vattenlevande organismer, med långtidseffekter.
Säkerhetsanvisningar (P-fraser) (P101) Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård., (P102) Förvaras oåtkomligt för barn., (P103) Läs etiketten före användning., (P210) Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden., (P305+P351+P338) VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta om möjligt ut eventuella kontaktlinser. Fortsätt att skölja., (P501) Innehållet/behållaren lämnas till avfallshantering i enlighet med lokala/regionala/nationella/internationella bestämmelser.
Kompletterande faroinformation (EUH-fraser) -
Innehåll 3 Styck
Artikeltyp Testare
EAN 4004218744837 Info Avvikande EAN-nummer är beroende av leverantören resp. tillverkaren. Alla EAN-nummer som nämns här syftar på samma produkt. Öffnen
Ytterligare artiklar ur den här serien
De här artiklarna kanske även intresserar dig:
Förlåt! Den här artikeln är tyvärr inte tillgänglig längre.
Webbköp ej möjligt
Webbköp f.n. ej möjligt Tillbaka i lager?   E-post registrerad
Köp fraktkostnader {{amount.formattedDeliveryCosts}} Lev. tid {{availabilityData.deliveryTime}}
Kan ej reserveras
Tillfälligt ej reserverbar
Reservera & hämtaInfo {{availabilityData.marketStockName}} Kan hämtas {{availabilityData.pickupTime}}
Reservera och hämta i varuhuset

En medarbetare ställer samman varorna som du beställer online så att du kan hämta dem i varuutlämningen. Du betalar i varuhuset när du hämtar varorna.

Spara i önskelista Till önskelistan Jämför Till jämförelsen
Alla priser är inkl. moms.
 
 
 
upp