HORNBACH använder cookies. När du fortsätter surfa på vår sida godkänner du användandet av cookies. Mer information

x
Skriv ut
pH-sänkare JBL pH-Minus 100ml Vergrößern
pH-sänkare JBL pH-Minus 100ml

pH-sänkare JBL pH-Minus 100ml

Art. 7225686
  • Artikeltyp: Skötselmedel
Fler artikeldetaljer  

Artikeldetaljer

* Fosfatfritt preparat för säker sänkning av pH-värdet.
* Varje pH-påverkan måste kontrolleras med ett pH-test.
* Med naturligt ekextrakt. Innan användning bör KH kontrolleras och justeras till 4-8°dKH (med JBL AquaDur).

* Innan pH-värdet manipuleras bör du läsa på mer ingående om detta. Det finns tre sätt att sänka pH-värdet: genom att tillsätta CO2 (koldioxid), med hjälp av JBL pH-Minus eller genom torvgranulat (JBL TorMec activ). Här uppvisar torven den svagaste verkan.
* Det är mycket viktigt att först fastställa KH (karbonathårdheten) eftersom den stabiliserar pH-värdet! Om KH är under 4 °dKH, är pH-värdet så instabilt att minsta tillskott av pH-Minus eller CO2 zu kan medföra stora problem.

  • Skadliga ämnen Skadliga ämnen
Signalord Varning
Faroangivelser (H-fraser) (H315) Irriterar huden., (H319) Orsakar allvarlig ögonirritation.
Säkerhetsanvisningar (P-fraser) (P101) Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård., (P102) Förvaras oåtkomligt för barn., (P103) Läs etiketten före användning., (P280) Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd., (P305+P351+P338) VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta om möjligt ut eventuella kontaktlinser. Fortsätt att skölja., (P332+P313) Vid hudirritation: Sök läkarhjälp., (P337+P313) Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp., (P362+P364) Kontaminerade kläder ska tvättas innan de används igen.
Innehåll 100 ml
Information R-fras: 36/38 Irriterar ögonen och huden, S-fraser: 1/2 Förvaras i låst utrymme och oåtkomligt för barn, 26 Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare, 45 Vid olycksfall, illamående eller annan påverkan, kontakta omedelbart läkare. Visa om möjligt etiketten
Artikeltyp Skötselmedel
Utförande pH-reglering
Passar till Sötvatten
EAN 4014162230461 Info Avvikande EAN-nummer är beroende av leverantören resp. tillverkaren. Alla EAN-nummer som nämns här syftar på samma produkt.
Ytterligare artiklar ur den här serien
De här artiklarna kanske även intresserar dig:
Förlåt! Den här artikeln är tyvärr inte tillgänglig längre.
Webbköp ej möjligt
Webbköp f.n. ej möjligt Tillbaka i lager?   E-post registrerad
Köp fraktkostnader {{amount.formattedDeliveryCosts}} Lev. tid {{availabilityData.deliveryTime}}
Kan ej reserveras
Tillfälligt ej reserverbar
Reservera & hämtaInfo {{availabilityData.marketStockName}} Kan hämtas {{availabilityData.pickupTime}}
Reservera och hämta i varuhuset

En medarbetare ställer samman varorna som du beställer online så att du kan hämta dem i varuutlämningen. Du betalar i varuhuset när du hämtar varorna.

Spara i önskelista Till önskelistan Jämför Till jämförelsen
 
 
 
upp