Ta ett iskallt grepp om vintern – med våra snö- & halkprodukter!

0 Önskelista 0 Varukorg
HORNBACH Göteborg Öppettider
Minelundsvägen 8
417 05 Göteborg

order-goteborg@hornbach.com
+46 31-7799300
mån - fre: 06:00 - 20:00  
lör: 08:00 - 18:00  
sön: 09:00 - 18:00  
Du skrev ut den här informationen den 2023-12-05 klockan 12:04. Observera att priserna på världsmarknaden och kortfristiga reaktioner kan göra att priserna ändras och därför kan avvika från din utskrift. Tack för din förståelse.
Tips & råd

Så hanterar du farligt avfall

Så hanterar du farligt avfall

Det finns vissa saker som inte hör hemma i hushållsavfallet – exempelvis batterier, elektriska apparater och lysrör. Men var slänger man egentligen farligt avfall? HORNBACH tar emot vissa av dessa avfall. Läs mer om detta på denna sida.

Hur vet man att något inte är tillåtet att kassera i hushållsavfallet?

Symbolen för den överkorsade sopbehållaren är ett exempel på elektrisk och elektronisk utrustning samt batterier (WEEE), som måste kasseras separat. Sådana produkter kan innehålla farliga och miljöfarliga ämnen, därför måste dessa kasseras på en anpassad återvinningsstation.

På detta sätt bidrar du till skyddet av resurser och miljö. Kontakta lokala myndigheter för mer information.

Ej hushållsavfall

Kassera litiumbatterier

Kasta aldrig litiumbatterier och litiumackumulatorer – som alla andra batterier och ackumulatorer - i hushållsavfallet, utan i avsedda batteriuppsamlingslådor. Konsumenter är juridiskt skyldiga att göra detta. Samlingslådor finns tillgängliga där batterier säljs.

Den särskilda insamlingen håller isär föroreningar från hushållsavfall och miljön. Dessutom möjliggör det att återvinna batterier, och därmed värdefulla material som stål, zink och nickel.

Du kan också returnera batterier i samtliga HORNBACH-varuhus under våra öppettider. Du kan också skicka tillbaka batterier som köpts i HORNBACH webbshop till oss, på din egen bekostnad.

Tänk på:

 • Litiumbatterier är säkra när de hanteras korrekt.
 • Felaktig användning och lagring kan emellertid orsaka bränder.
 • Använd inte defekta litiumbatterier.
 • När det är möjligt bör uppladdningsbara batterier föredras framför icke-uppladdningsbara engångsbatterier.

Kassera litiumbatterier

Observera:

För litiuminnehållande batterier och laddningsbara batterier – tejpa polerna i förväg för att undvika kortslutning i behållaren. När du kastar gamla elektriska apparater som kameror eller bärbara datorer bör batterierna tas bort i förväg.

Kassera batterier

Hur vet man att ett batteri är defekt?

Som regel – desto större batteri, desto större är risken. De flesta av de större olyckorna orsakas av mekaniskt våld. Hammarslag eller punkteringar har liknande effekter. Batterier med en enhetsvikt på mer än 500g är särskilt farliga.

Utgå från dessa referenspunkter när det gäller att identifiera defekta batterier:

 • Skadade eller betydligt deformerade skal.
 • Kontaktpunkter på batteriets metalldelar.
 • Smältpunkter på plasthuset.
 • Uppvärmning av batteriet i frånkopplat tillstånd.
 • Batteriläckage.

Hur kasserar man ett litiumjonbatteri?

Om batteriet bara är tömt och på annat sätt inte visar några fel, är vägen relativt enkelt. Du kan överlämna dessa batterier till säljaren, en återvinningsstation för returprodukter eller till tillverkaren. I händelse av garantianspråk, ska du kontakta återförsäljaren.

Det blir svårare med defekta batterier. Säljare är inte längre skyldiga att ta emot dessa, eftersom defekta batterier är farligt gods. Återvinningsstationer erbjuder möjlighet att kassera defekta batterier. Detta kräver dock specialbehållare, som måste fyllas med ett material för att förhindra kortslutningar och speciellt märkta. Återlämnande av defekta batterier över 500g måste till och med samordnas med återförsäljarleverantören. Här används speciella, brandsäkra och förseglade behållare.

Batterier och uppladdningsbara batterier kan återlämnas på ditt närmaste HORNBACH-varuhus vid informationsdisken, efter att polerna har tejpats av kunden. Förvaringen sker i plasttrummor.

Observera:

Inga typer av batterier får slängas i hushållsavfallet. Det gäller alltså inte bara litiumbatterier!

Kassera lysrör

Fluorescerande lampor ska inte kasseras tillsammans med hushållsavfall eftersom de innehåller kvicksilver. De måste lämnas in till ett insamlingsställe, där de bearbetas och återvinns.

Trasig lysrör - vad ska man göra?

Gör först dessa steg:

 • Öppna fönstret.
 • Människor och husdjur i närheten bör lämna rummet.
 • Stäng dörrar men öppna fönster.
 • Ventilera rummet väl i 15 minuter, stäng av värmen eller luftkonditioneringen vid behov.
 • Börja sedan med rengöringsåtgärder.

Rengöringsåtgärder vid trasigt lysrör:

 • Lämna om möjligt fönstret öppet medan du rengör.
 • Använd inte sopborste eller dammsugare!
 • Använd gummihandskar för att skydda dina händer mot vassa glasbitar och från kontakt med kvicksilver.
 • Placera försiktigt de större bitarna i en lufttät behållare (exempelvis en tom konserveringsburk eller en glasburk). Sopa upp små glasbitar med papp eller styvt papper och torka av rester som damm och fina glasbitar med fuktiga pappershanddukar.
 • Använd tejp för att ta bort små fragment och damm som ligger kvar på mjuka ytor.
 • Placera alla rengöringsredskap och gummihandskar som används i en glasburk. Kassera så snabbt som möjligt. Förvara säkert tills bortskaffandet. Detta avfall hör inte till hushållsavfallet, utan måste returneras till den lokala insamlingsplatsen. De är precis som icke-trasiga kompakta lysrör – farligt avfall.
 • Efter alla rengöringsåtgärder, ventilera rummet ett tag. Tvätta händerna ordentligt.

Kassera lysrör

Lysrör som gått sönder på en matta:

Torka inte av mattan med en fuktig trasa. Du bör inte heller använda en dammsugare. Istället bör du, efter att ha samlat in de större fragmenten, i första hand arbeta med tejp.

Om du sedan vid ett senare tillfälle dammsuger mattan för första gången, bör du byta dammsugarpåsen efteråt. Använd inte en äldre dammsugare som inte har ett fint filter. Till nästa gång dammsugaren används bör den vara väl rengjord.

Hur ska kläder som bär spår av kvicksilver rengöras?

Beroende på smutsgraden bör du kassera alla kläder, filtar och tyger som har fått trasigt glas eller pulver som innehåller kvicksilver, på sig.

Skor som har kommit i direktkontakt med glasskärvor eller pulver av kvicksilver bör torkas av med fuktiga pappershanddukar. Lägg sedan använda pappershanddukar och tejp i en glasburk för avfallshantering.

Observera:

Vid återlämnande av lampor via leverantörer av transporttjänster måste kunden överlämna varorna separat och emballera dem. Glödlamporna måste förpackas i en plastpåse och säkras med exempelvis tidningspapper.

Skulle du vilja returnera lysrör och energisparande lampor måste de förpackas väl och återlämnas i en separat förpackning.

Kassera elektriska apparater

Elektriska apparater innefattar allt som har sladd eller drivs av batterier, och måste kasseras ordentligt. Kontakta din lokala återvinningscentral om du är osäker på hur du ska kassera en specifik apparat. Du kan i HORNBACHs varuhus lämna in elavfall som är max 25cm i diameter.

Elavfall

Kassera PU-skumburkar

Monteringsskum används ofta, och burkarna håller inte för evigt. Men vad ska man göra med dem när de är tomma?

Polyuretanskumburkar (PU-skumburkar) anses vara farligt avfall och återvinning krävs enligt lag. Därför får PU-skumburkar inte lämnas i hushållsavfallet, utan ska lämnas in på återvinningscentralen.

PU skumburk

Kassera färgrester och sprayburkar

Målarfärg, lim, spackel och liknande ska lämnas in på en miljöstation eller en återvinningscentral. Detta gäller även sprayflaskor. Även behållare med färgrester (gäller även intorkad sådan) ska lämnas in. Detta gäller både färg som innehåller lösningsmedel och vattenlöslig färg.

Om avfallet inte lämnas in på miljöstationen eller återvinningscentralen i originalförpackning, är det viktigt att du tydligt skriver på förpackningen vad den innehåller. Om förpackningen är urskrapad på färg och är torr kan du lämna in den för återvinning för plast- eller metallförpackningar.

Tänk på att inga kemikalier får spolas ner i toaletten, eller hällas ut i avloppet.

Kassera oljerester

Spillolja såsom oljerester från exempelvis bilar, oljefilter, gräsklippare och andra trädgårdsmaskiner räknas som farligt avfall och ska lämnas på återvinningscentralen.

Oljerester

Observera:

Matolja räknas inte som farligt avfall men kan orsaka stopp i avloppsrören. Därför ska även överbliven matolja lämnas in till återvinningscentralen, i exempelvis en PET-flaska.

upp