Steg för steg-guide

Så bygger du en pergola

Lästid: 6 min.
Så bygger du en pergola

Att bygga en pergola är faktiskt inte speciellt svårt, men det underlättar om man är två som hjälps åt då konstruktionen är relativt tung och hög. I vårt exempel bygger vi en pergola av tryckimpregnerat virke i rejäla dimensioner som klarar av det tuffa utomhuslivet i många år. Vi visar hur du går tillväga – steg för steg.

Det här behöver du till ditt projekt

Att tänka på innan du bygger en pergola

En pergola behöver vara stadigt förankrad i marken. För den som har möjlighet att förankra stolparna i berg är det såklart väldigt bra, i annat fall får man köpa färdiga-, alternativt gjuta egna plintar i betong. Vanligtvis består en lite större pergola av 6 stycken stolpar som förbinds med kraftiga bärlinor. Mellan bärlinorna läggs ribbor som bildar själva taket till pergolan där växter kan klättra eller ett tygtak ge skugga.

Bygglov pergola:

Som med alla lite högre konstruktioner kan det ibland krävas bygglov. Hör efter med din kommun innan du drar igång ditt pergolaprojekt för att undvika problem efteråt.

Läs mer om bygglov på Boverket >>

Bygga pergola – steg för steg

01

Börja med att mäta och sedan märka ut platsen där pergolan ska stå. Gräv rejäla hål i alla fyra hörn samt för de två mittstolparna. Se till att gräva så pass djupt att betongplintarna i princip täcks helt av marken.

I botten lägger du ett lager makadam, cirka 10cm, som packas hårt innan du ställer ner de färdiga betongplintarna.

Bygga pergola
Bygga pergola
02

Ställ ner betongplintarna och väg av med ett långt vattenpass så att alla plintar hamnar i våg. Mät in, och justera eventuellt avståndet mellan plintarna. Se också till att kryssmäta* för att direkt avslöja om plintarna står aningens skevt.

*Se först till att motstående sidor är lika långa. Därefter mäter du ut diagonalerna, det vill säga från hörn till hörn. Är de två måtten lika är hörnens vinklar 90 grader. Med andra ord; när diagonalerna är lika långa, då är vinklarna räta.

Bygga pergola
Bygga pergola
03

Återfyll nu runt plintarna och packa materialet så hårt som möjligt. Var försiktig så att inte plintarna rubbas ur sitt inmätta läge. För den som väljer att gjuta egna betongplintar är det viktigt att betongen får härda ordentligt innan plintarna belastas.

04

När alla plintar är på plats är det dags för stolpar, 95x95mm. Om alla betongplintar står i våg kan du nu också kapa alla stolpar i samma längd. Var uppmärksam på stolparnas höjd om du i efterhand exempelvis ska lägga trall eller liknande inne i pergolan, vilket såklart påverkar den slutliga höjden.

Kapa stolparna och ställ på plats i beslaget på betongplinten. Stryk gärna lite grundolja i botten på stolpen för att ge lite extra skydd. Skruva sen fast stolparna med kraftiga franska träskruv och var noga så att de hamnar i lod.

Vill du vara extra noggrann så undviker du att stolpen står direkt mot betongplinten. Detta för att undvika att stolpen suger upp vatten vilket på lång sikt kan ge upphov till röta.

Lägg en tunn distans mellan plint och stolpe som när stolpen är fastskruvad tas bort.

Bygga pergola
Bygga pergola
05

Stolparna ska nu sammanbindas med 4 kraftiga bärlinor, minst 45x120mm. Kapa bärlinorna i rätt längd och gör gärna en liten insågning i ändarna för att få ett lite nättare intryck.

Bärlinorna läggs upp och fästs tillfälligt med tvingar. Gör en inmätning och borra sen igenom både bärlinor och stolpe och montera ihop med genomgående bult, mutter och brickor. Gör likadant vid alla 6 stolpar.

Bygga pergola
Bygga pergola
06

Bärlinorna är på plats och rejält förankrade i stolparna. För att binda ihop hela konstruktionen och bilda ett tak för växter eller tyg läggs ribbor, 45x95mm, över och mellan bärlinorna.

Kapa till alla ribbor rätt längd. Tänk på att de ska sticka ut cirka 50cm åt båda håll. Gör gärna en liten insågning även på ribborna. Detta ger en lättare känsla till konstruktionen som ju i grunden består av väldigt rejält virke.

Bygga pergola
Bygga pergola
07

Ribborna läggs med ett avstånd på cirka 30cm. Märk gärna ut detta på bärlinornas ovansida innan så går monteringen snabbt och enkelt. Fäst ribborna genom att skråskruva* (se kryssen i illustrationen), alternativt med vinkeljärn.

*Skruva skruven snett ner i bärlinan.

Bygga pergola
Bygga pergola
08

Eftersom pergolan byggs i tryckimpregnerat virke, är den efter att alla ribbor är fastskruvade klar!

Vill du skydda konstruktionen lite extra, kan du stryka lite grundolja på allt ändträ, men annars är det som sagt bara att börja använda pergolan.

Den verkliga charmen infinner sig såklart inte riktigt förrän alla växter börjar ta över pergolan. Om du vill kan du också montera vindskydd eller ett skyddande tygtak. Den kraftiga konstruktionen tål hög belastning från både väder och växter!

Bygga pergola
Bygga pergola

HORNBACH ansvarar ej för felaktigt utfört arbete.

Du kanske också är intresserad av