Skapa en grönsaksträdgård

För att lyckas med din grönsaksodling krävs det planering. Du bör bestämma hur stora bäddarna ska vara och vart de ska placeras. Det underlättar att ha en bädd som är cirka 1,30–2,50m bred. Då har du möjlighet att nå bädden från båda sidor. Men justera bäddens bredd utefter dina förutsättningar och behov. Du kan även välja att odla dina grönsaker i en högbädd.

Stigar i din grönsaksodling

Det kan vara fördelaktigt med en huvudstig mellan din grönsaksodling. På så vis kan du enkelt köra en skottkärra mellan, vilket underlättar arbetet. Ha i åtanke att jorden blir lerig och sjunker när det regnar, därför kan det vara bra att använda markbeläggning som barkmull och täckbark för att skapa en stig. Då förhindrar du även ogräs från att växa på stigen.

Odla grönsaker

Du kan även välja att rama in din grönsaksodling. Det finns olika tillvägagångssätt och olika material som kan användas för att ge din odling en bättre struktur genom inramning.

Exempelvis kan du använda:

  • Rabattkanter i trä eller kantskydd i metall, som ger stabilitet samtidigt som de är mycket eleganta.

  • Snigelkanter och staket som håller sniglar borta från dina grönsaker.

  • Låga buskar som exempelvis järnek, dessa skapar en vacker naturlig miljö för din odling.

Förbered marken

Marken där du ska odla grönsaker är avgörande för hur odlingens tillväxt och avkastning blir. Nedan följer några tips, på hur du skapar en bra miljö när du ska odla grönsaker.

  • Rensa bort allt ogräs. Det är även viktigt att ta bort flerårigt ogräs som nässlor, maskrosor, kvickrot, kirskål och mossa.

  • Vänd jorden i grönsakslandet vartannat år efter växtsäsongen, förslagsvis på senhösten. Under vintermånaderna bör jorden lämnas ifred eftersom frosten bryter upp jordklumpar i mindre smulor.

  • Berika kraftigt komprimerad och lerig jord med sand och kompost på våren. Du kan förbättra urlakade eller sandiga jordar med kompost eller högkvalitativ jord.

Odla grönsaker