Ta ett iskallt grepp om vintern – med våra halkbekämpningsprodukter!

0 Önskelista 0 Varukorg
HORNBACH Göteborg Öppettider
Minelundsvägen 8
417 05 Göteborg

order-goteborg@hornbach.com
+46 31-7799300
mån - fre: 06:00 - 20:00  
lör: 08:00 - 18:00  
sön: 09:00 - 18:00  
Du skrev ut den här informationen den 2023-12-03 klockan 08:47. Observera att priserna på världsmarknaden och kortfristiga reaktioner kan göra att priserna ändras och därför kan avvika från din utskrift. Tack för din förståelse.
Tips & råd

Virkesproduktion – så går det till

Virkesproduktion – så går det till

Vägen från timmer till planka är lång och det skogsfärska virket måste bearbetas med olika metoder innan det är en färdig produkt. Förutom sågning måste fuktkvoten i virket minskas och träet bör behandlas för att blir mer motståndskraftigt. Här går vi igenom några av de vanligaste behandlingarna som virke går igenom.

Kammartorkning

Skogsfärskt trä innehåller runt 40% vatten. För att minska fukthalten behöver man en torkning som antingen sker naturligt eller på ett konstgjort sätt. I Sverige torkas ca 5% av virket genom den nu så kallade brädgårdstorkningen hos sågverken. Det kan ta mellan 4-12 månader beroende på tjocklek och träslag, metoden kan också orsaka torkningsskador som sprickor och missformningar. Av den anledningen har brädgårdstorkning blivit en ovanligare torkmetod och istället ersatts av kammartorkning, som används för ca 95% av Sveriges virke.

Kammartorkning är en kontrollerad torkningsmetod där klimatet styrs med en dator. I den slutna kammaren sker värmetillförsel via värmebatteri och fläktar cirkulerar runt luften i kammaren. Torkningsprocessen övervakas samt styrs och på så sätt kan fukthalten anpassas individuellt. Det kammartorkade virket måste först acklimatiseras innan det läggs i ett rum med värme som vanligtvis har en luftfuktighet på 30%. Det kan dröja olika länge beroende på träslaget.

Fingerskarvning

Fingerskarvning är en sammanfogningsmetod av virke. Denna nästintill osynliga skarvning resulterar i reglar och plankor som nästan är ”oändligt” långa. Vid fingerskarvning fräser man symmetriskt kilformade tappar i virket och limmar ihop dem så det blir en enda lång bit. Vid fingerskarvning används oftast modifierad melaminharts och för att limma ihop lamellerna används polyurethan-lim.

Tryckimpregnering

Tryckimpregnering är en träskyddsprocess där träskyddsvätska pressas in i virket. Furu är det trä där tryckimpregnering främst används. Då träskyddsmedlet oftast innehåller koppar får virket en grönaktig ton. Genom denna träskyddsmetod skyddas virket från utvändig påverkan och motverkar det naturliga sönderfallet. Tryckimpregnerat virke har också ett bättre skydd mot angrepp av insekter, svamp och röta. NTR, Nordiska Träskyddsrådet, har tagit fram ett klassificeringssystem. Det är viktigt att du väljer rätt klass beroende på virkets ändamål.

NTR A


Klass A:
Trä i varaktig kontakt med mark och sötvatten, i bryggdäck och sötvattensanläggningar samt trä ovan mark i fasta säkerhetsanordningar och konstruktioner som är svåra att byta ut.

NTR AB


Klass AB:
Trä ovan mark som är utsatt för väder och vind eller kondens och där utbyte av skadade delar eller personsäkerheten inte är av avgörande betydelse.

upp