0 Önskelista 0 Varukorg

Akvarievård – så underhåller du ditt akvarium

Akvarievård

Är du den stolta ägaren av ett magnifikt akvarium? För att behålla det på detta sätt måste du underhålla det på rätt sätt. Till exempel så måste du kontinuerligt mäta och kontrollera vattenvärdet. Här berättar vi allt som du ska vara uppmärksam på för att kunna behålla ett klart och friskt akvarium.

Lästid: 4 min. Se vårt sortiment av akvarieskötsel

Korrekt skötsel av akvarium & dess invånare

Ska ditt akvarium alltid se vackert ut och invånarna vara friska, då måste du överväga några saker. Efter detta kommer ditt akvarievatten vara det perfekta stället för fiskar och andra akvarieinvånare.

Var särskilt uppmärksam på:

 • Att det finns god filtrering och ventilation i ditt akvarie.
 • Att tillför nytt vatten var 14e dag.
 • Att rengöra ditt akvarie regelbundet.
 • Att inte överbefolka ditt akvarie.
 • Att ha lämpliga arter av fisk i ditt akvarium, samt att ge dessa rätt foder och näring.
 • Att undvika temperaturvariationer.
 • Att hålla fiskarter som är kompatibla med varandra tillsammans.
 • Att undvika stress vid transport och upphåvning av fisken.
 • Att alltid hålla optimala vattenvärden för dina akvarieinvånare.

Viktiga skötselprodukter till akvariet

Man kan tänka sig en dammsugare för akvariet. Ett sugrör – även känt som slamsugare –som möjliggör en effektiv rengöring av akvariets botten. Grus i synnerhet, kan enkelt rengöras utan att det behöver tas bort från akvariet. Rengöring med en bottenrengörare kan göra en storförändring, både snabbt och enkelt.

Om ditt akvarium är grönare än du vill, så har du förmodligen fått alger i ditt akvarium. Men lugn, det finns flera sätt att lösa problemet, exemplevis med algmedel. Om du tillsätter rätt preparat så har vanligtvis inte gröna alger, bruna alger, trådalger, flytande alger eller fläckalger en chans efter en kort tid. Se till att algmedlet är säkert för alla akvarieinvånare och vattenlevande växter.

Med vattenrenare kan akvarievatten säkert och snabbt rensas från grumlighet. Flytande, grumliga partiklar binds samman och filtreras sedan ur vattnet med hjälp av akvariefiltret. Med de flesta produkter kan du se resultat efter bara 2 till 3 timmar.

Om du fyller ett nytt akvarium eller utför en vattenförändring, ska du alltid lägga till ett vattenkonditioneringsmedel i kranvattnet. Detta neutraliserar skadliga ämnen som klor och tungmetaller och lägger till väsentliga ämnen.

Ett tillförlitligt och regelbundet vattentest är absolut nödvändigt! Detta är det enda sättet att upptäcka problem med vattenvärdena i ett tidigt skede. Tidig ingrepp är viktigt innan den dåliga vattenkvaliteten påverkar fiskens hälsa.

Det finns olika vattentestare:

Fördelen med testremsor är att mätningen görs snabbt och billigt. Nackdelen är att resultatet inte är lika exakt som med droppmätningen.

Se HORNBACHs sortiment av akvarieskötsel Köp akvarieskötsel i webbshoppen

De 5 viktigaste vattenvärdena i akvariet

Det finns många vattenvärden som påverkar livet i ett akvarium. Beroende på ursprungsvatten har varje fiskart sina egna krav på vattenvärde. Var alltid uppmärksam på behoven hos de enskilda akvarieinvånarna.

1. Vattnets hårdhet (°dH)

Kalcium och magnesiuminnehållet i vattnet bestämmer vattnets värde. Om de har en hög andel beskrivs vattnet som hårt, om innehållet är lågt, så mjukt. Den totala hårdheten påverkar organiska funktioner i akvariet signifikant och indikeras i ° dH = graden av tysk hårdhet.

2. Grad av surhet (pH-värde)

Alla sura och alkaliska ämnen som löser upp i vatten resulterar i pH-värdet. Vid ett pH-värde av 7,0 är vattnet "neutralt", över 7,0 "alkaliskt", under "surt". Det är bäst att kontrollera ditt akvariums pH-värde varje vecka med en lämplig testremsa. Om karbonathårdheten eller koldioxidinnehållet i akvarievatten förändras påverkar detta också pH-värdet.

pH-värde: 0-4 4-7 7.0 7-10 10-14
  Starkt surt Lite surt Neutralt Lite alkaliskt Starkt alkaliskt

3. Karbonathårdhet (KH)

KH-värdet indikerar andelen vätekarbonat i vattnet. Detta verkar som en pH-buffert och reducerar en för stark och snabb förändring i pH-värdet (t ex "syredroppar"). I sötvattenakvarier bör KH-värdet inte falla under 3 ° dH.

4. Kväveföreningar

Följande tre typer av kväveföreningar kan uppstå som resultat av organiska sönderdelningsprocesser i vatten och ackumuleras under vissa omständigheter:

 • Ammonium och ammoniak
 • Nitrit
 • Nitrat

I akvariet är de enskilda stegen i kvävecykeln i stort sett detsamma som i naturen. Emellertid produceras mer kväveavfall än vad som kan konsumeras av växter och därmed försämras - till exempel fiskuttag, matrester eller döda växter. I högre koncentrationer har dessa kväveföreningar mer eller mindre skadlig effekt på organismerna i akvariet.

Detta "överskott" uppstår även om akvariet inte är tätt befolkat med fisk. Med tiden ackumuleras kväveföreningar i vattnet.

Växter kan bara konsumera en liten del av denna ackumulering som näringsämnen. Bakterier utför det större arbetet i kvävecykeln. Om något är fel med kväveföreningarna är akvarieinvånarnas hälsa i fara. Nitratvärdet bör inte stiga över 25 mg / l. Högre värden försvagar immunförsvaret för fisken och algerna börjar spridas. Även 0,1 mg / l ammoniak kan vara dödlig.

Vatten i balans

Hur kan jag påverka kvävecykeln?

Akvaristen måste hålla andelen skadliga kväveföreningar låga. Detta kan uppnås genom användning av bra filter och framför allt genom regelbundna partiella vattenförändringar.

I ett balanserat akvarium, det vill säga om storleken matchar mängden vatten och växterna, berikas ämnena inte i något skede. Kväve införs huvudsakligen i akvariet genom mat. Fisk konverterar proteinerna i kroppen och utsöndrar en stor del av dem i form av ammonium / ammoniak via deras gälar och avföring.

Måttliga mängder och sparsam utfodring är det bästa sättet att ingripa i denna cykel.

5. Fosforföreningar

Fosforföreningar, särskilt fosfat, utför viktiga funktioner i metabolismen av alla levande organismer. De spelar till exempel en viktig roll i muskelbyggande. De vitala fosforföreningarna absorberas av akvariefisk via matningen. De efterföljande utsöndringarna ökar fosfathalten i vattnet. På grund av matsmältnings förfarandet hålls fosfatinmatningen emellertid inom rimliga gränser.

Fosfathalten stiger till höga värden om man ökar utfodringen och foderreparationer ackumuleras. Även hårt kranvatten eller gödselmedel från inomhusväxter kan orsaka att detta värde rusar i höjden. Oönskade algtillväxt är resultatet. Om det fortfarande finns lämpliga kvantiteter nitrat är en katastrofal algpest med säkerhet påväg.

Ett sådant dilemma kan undvikas genom att tillhandahålla artrelaterad näring och högkvalitativ fiskmat. Om det redan är för sent, kan produkter som binder fosfatet och inte släpper det tillbaka i vattnet hjälpa.

Utfodra fiskar

Viktiga vattenvärden

Ämne Värde
Ammonium 0,1 - 0,5 mg / 1
Ammoniak 0,02-0,20 mg / 1
Nitrit 0,0-0,2 mg / 1
Nitrat-id 20 mg / l (möjligt upp till ~ 150 mg / l)
Klor 0 mg / L
Järn 0,03 - 0,10 mg / L (växter)
Koppar 0,2 - 0,5 mg / 1
Fosfat 0,02-0,50 mg / 1
pH-värdet beror på fiskens individuella behov (allmän 6,8 - 7,2)
Karbonathårdheten beror på de enskilda kraven hos fisken (generellt 3 - 12 ° d)
Total hårdhet beror på fiskens individuella krav (allmän 4-14 ° d)
Koldioxid 10 - 60 mg / L (växter)
Syre ~ 8,5 mg / 1 vid 25 ° C
Temperaturen beror på fiskens individuella krav

Mäta vattnets pH-värde

Testremsor och dropptest är de mest populära mätmetoderna. Testremsor är lätta att använda. De doppas helt enkelt ner en kort stund i akvariet och visar därefter de viktigaste vattenvärdena. Mätresultaten är lämpliga om du snabbt vill kontrollera om allt är i ordning.

Dropp-provningarna är emellertid mycket mer exakta, noterar att de bör hållas på en sval plats (dvs företrädesvis i kylskåp) och skyddad från ljus.

Det är viktigt att du kommer ihåg att fisken har individuella behov när man regelbundet kontrollerar vattenvärdena och även vattentemperaturen. Det är särskilt viktigt att känna till kraven på känsliga arter och ta hänsyn till dem. Kom ihåg att vattenkvaliteten i ditt akvarium ändras över tiden. Därför måste parametrarna kontrolleras regelbundet och vattenförändringar är nödvändiga.

Mäta pH värdet

Vattenförändring i akvariet

I naturen forslas avfall och föroreningar bort permanent av det strömmande vattnet, medans regn ger färskt vatten. I akvariet avlägsnas oönskade ämnen genom filtret och en regelbunden delvis vattenförändring sker. Detta är den viktigaste förutsättningen för långsiktigt friska fiskar och magnifika växter och förhindrar samtidigt algerproblem.

Vid vattenbyte ska 25-50% av det gamla vattnet bytas ut mot färskvatten varannan vecka på grund av att balansen av vattenvärdena inte ska förändras totalt. Ju större akvariet är desto mindre måste det ändras. Hur bra filtret spelar en roll också. Du bör behandla det nya vattnet på ett fisk- och naturvänligt sätt genom att lägga till lämpliga produkter.

Tips för att byta vatten:

 • Använd härdat vatten.
 • Använd alltid samma behållare (t ex vattenburk).
 • Låt vattnet rinna från kranen i ca. 1/2 - 2 minuter för att undvika kopparackumulering.
 • Använd vattenberedningsmedel.

Läs mer och köp akvarieteknik här Till sortimentet

Mer om akvarium

upp

HORNBACH använder cookies. När du fortsätter surfa på vår sida godkänner du användandet av cookies. Mer information

x