Ta ett iskallt grepp om vintern – med våra snö- & halkprodukter!

0 Önskelista 0 Varukorg
HORNBACH Göteborg Öppettider
Minelundsvägen 8
417 05 Göteborg

order-goteborg@hornbach.com
+46 31-7799300
mån - fre: 06:00 - 20:00  
lör: 08:00 - 18:00  
sön: 09:00 - 18:00  
Du skrev ut den här informationen den 2023-12-06 klockan 08:36. Observera att priserna på världsmarknaden och kortfristiga reaktioner kan göra att priserna ändras och därför kan avvika från din utskrift. Tack för din förståelse.
Tips & råd

Akvarievård – så underhåller du ditt akvarium

Akvarievård – så underhåller du ditt akvarium

Är du den stolta ägaren av ett magnifikt akvarium? För att behålla det på detta sätt måste du underhålla det på rätt sätt. Till exempel så måste du kontinuerligt mäta och kontrollera vattenvärdet. Här berättar vi allt som du ska vara uppmärksam på för att kunna behålla ett klart och friskt akvarium.

Korrekt skötsel av akvarium och dess invånare

Om ditt akvarium alltid ska se vackert ut och invånarna hålla sig friska, då måste du tänka på några saker. Efter detta kommer ditt akvarievatten vara det perfekta stället för fiskar och andra akvarieinvånare.

Var särskilt uppmärksam på:

 • Att det finns god filtrering och ventilation i ditt akvarie.
 • Att tillföra nytt vatten varje vecka.
 • Att rengöra ditt akvarie regelbundet.
 • Att inte överbefolka ditt akvarie.
 • Att ha lämpliga fiskarter i ditt akvarium, samt att ge dessa rätt foder och näring.
 • Att undvika temperaturvariationer.
 • Att hålla fiskarter som är kompatibla med varandra.
 • Att undvika stress vid transport och upphåvning av fisken.
 • Att alltid hålla optimala vattenvärden för dina akvarieinvånare.

Viktiga skötselprodukter till akvariet

Bottenrengörare

Man kan tänka sig en dammsugare för akvariet. Ett sugrör – även känt som slamsugare – som möjliggör en effektiv rengöring av akvariets botten. Grus i synnerhet, kan enkelt rengöras utan att det behöver tas bort från akvariet. En bottenrengörare kan göra stor skillnad, både snabbt och enkelt.

Algmedel

Om ditt akvarium är grönare än du vill, så har du förmodligen fått alger i ditt akvarium. Men lugn, det finns flera sätt att lösa problemet, exemplevis med algmedel. Om du tillsätter rätt preparat så har vanligtvis inte gröna alger, bruna alger, trådalger, flytande alger eller fläckalger en chans efter en kort tid. Se till att algmedlet är säkert för alla akvarieinvånare och vattenlevande växter.

Klargörande vattenmedel

Med vattenrenare kan akvarievatten säkert och snabbt rensas från grumlighet. Flytande, grumliga partiklar binds samman och filtreras sedan ur vattnet med hjälp av akvariefiltret. Med de flesta produkter kan du se resultat efter bara två till tre timmar.

Vattenberedningsmedel

Om du fyller ett nytt akvarium eller utför en vattenförändring, ska du alltid lägga till ett vattenkonditioneringsmedel i kranvattnet. Detta neutraliserar skadliga ämnen som klor och tungmetaller och lägger till väsentliga ämnen.

pH-mätare

Ett tillförlitligt och regelbundet vattentest är absolut nödvändigt! Detta är det enda sättet att upptäcka problem med vattenvärdena i ett tidigt skede. Att ingripa tidigt är viktigt då dålig vattenkvalitet påverkar fiskens hälsa.

Det finns olika vattentestare:

Fördelen med testremsor är att mätningen görs snabbt och billigt. Nackdelen är att resultatet inte är lika exakt som med droppmätningen.

De 5 viktigaste vattenvärdena i akvariet

Det finns många vattenvärden som påverkar livet i ett akvarium. Beroende på ursprungsvatten har varje fiskart sina egna krav på vattenvärde. Var alltid uppmärksam på behoven hos de enskilda akvarieinvånarna.

1. Vattnets hårdhet (°dH)

Kalcium och magnesiuminnehållet i vattnet bestämmer vattnets värde. Om det har en hög andel kalcium och magnesium beskrivs vattnet som hårt, om innehållet är lågt, säger man att vattnet är mjukt. Den totala hårdheten påverkar de organiska funktionerna i akvariet signifikant och indikeras i ° dH = tysk hårdhetsgrad på vatten.

2. Grad av surhet (pH-värde)

Alla sura och alkaliska ämnen som löses upp i vatten resulterar i pH-värdet. Vid ett pH-värde på 7,0 är vattnet "neutralt", över 7,0 "alkaliskt" och under det värdet är det "surt". Kontrollera akvariets pH-värde varje vecka med en lämplig testremsa. Om karbonathårdheten eller koldioxidinnehållet i akvarievattnet förändras påverkar detta också pH-värdet.

pH-värde: 0-4 4-7 7.0 7-10 10-14
Starkt surt Lite surt Neutralt Lite alkaliskt Starkt alkaliskt

3. Karbonathårdhet (KH)

KH-värdet indikerar andelen vätekarbonat i vattnet. Detta verkar som en pH-buffert och reducerar en för stark och snabb förändring i pH-värdet (t ex syredroppar). I sötvattenakvarier bör KH-värdet inte falla under 3 °dH.

4. Kväveföreningar

Följande tre typer av kväveföreningar kan förekomma i vatten som ett resultat av organiska nedbrytningsprocesser och kan också ackumuleras under vissa förhållanden:

 • Ammonium och ammoniak
 • Nitrit
 • Nitrat

I ett akvarium är de enskilda stegen i kvävecykeln i princip desamma som i naturen. Detta skapar dock mer kväveavfall än vad som konsumeras av växterna och kan därför brytas ner - till exempel fiskavföring, matavfall eller döda växter. I höga koncentrationer har dessa kväveföreningar en mer eller mindre skadlig effekt på organismerna i akvariet.

Detta "överskott" uppstår också när akvariet inte är tätt befolkat med fisk. Med tiden samlas kväveföreningarna ihop i vattnet.

Växter kan bara absorbera en liten del av denna ansamling som näringsämnen. Den största delen av arbetet i kvävecykeln utförs av bakterier. Om något är fel med kväveföreningarna är akvariuminvånarnas hälsa i fara. Nitratvärdet får inte överstiga 25 mg / l. Ett högre värde försvagar fiskens immunförsvar och främjar algernas tillväxt. Så lite som 0,1 mg / l ammoniak kan vara dödligt.

Vatten i balans

Hur kan jag påverka kvävecykeln?

Som akvarist måste du se till att andelen skadliga kväveföreningar förblir låga. Du kan uppnå detta genom att använda bra filter och framför allt byta delar av vattnet regelbundet. I ett balanserat akvarium, med en befolkning som är lämplig för mängden vatten och vegetation, kommer ingen ansamling av ämnen att inträffa i något skede. Kväve tillförs huvudsakligen till akvariet genom fiskens föda som sedan omvandlas till ammonium/ammoniak som utsöndras via fiskens gälar och avföring.

Med andra ord: en inte alltför stor population och lagom med foder är det bästa sättet att påverka denna cykel.

5. Fosforföreningar

Fosforföreningar, särskilt fosfat, är ett viktigt näringsämne för dina växter men spelar också en viktig roll för metabolismen hos dina undervattensvänner. De viktiga fosforföreningarna absorberas av akvariefiskarna via födan. Fiskarnas avföring ökar fosfathalten i vattnet. På grund av matsmältningsprocessen hålls fosfatintaget dock inom acceptabla gränser.

Fosfathalten stiger till höga värden om man ökar utfodringen och det blir kvar foderrester. Hårt kranvatten eller gödningsmedel från inomhusplantor kan också få detta värde att skjuta i höjden. Resultatet blir oönskad algtillväxt. Om det finns tillräckliga mängder nitrat resulterar det med stor sannolikhet i algpest.

Ett sådant dilemma kan undvikas genom bra fiskfoder som är anpassat för arten och dess näringsbehov. Om det redan är för sent, kan produkter som binder fosfatet och inte släpper ut det i vattnet igen hjälpa.

Utfodra fiskar

Viktiga vattenvärden

Ämne Värde
Ammonium 0,1 - 0,5 mg / 1
Ammoniak 0,02-0,20 mg / 1
Nitrit 0,0-0,2 mg / 1
Nitrat-id 20 mg / l (möjligt upp till ~ 150 mg / l)
Klor 0 mg / L
Järn 0,03 - 0,10 mg / L (växter)
Koppar 0,2 - 0,5 mg / 1
Fosfat 0,02-0,50 mg / 1
pH-värdet beror på fiskens individuella behov (allmän 6,8 - 7,2)
Karbonathårdheten beror på de enskilda kraven hos fisken (generellt 3 - 12 ° d)
Total hårdhet beror på fiskens individuella krav (allmän 4-14 ° d)
Koldioxid 10 - 60 mg / L (växter)
Syre ~ 8,5 mg / 1 vid 25 ° C
Temperaturen beror på fiskens individuella krav

Mäta vattnets pH-värde

De mest populära mätmetoderna är testremsor och dropptest. Testremsor är lätta att använda. De doppas helt enkelt ner i akvariet och visar sedan de viktigaste vattenvärdena. Tack vara testresultatet kan du snabbt kontrollera om allt är i sin ordning.

Dropp-provningarna är emellertid mycket mer exakta men de bör förvaras på en sval plats (företrädesvis i kylskåp) och skyddas från ljus.

Det är viktigt att komma ihåg att fisken har individuella behov när det gäller vattenvärden och vattentemperaturer. Kom ihåg att vattenkvaliteten i ditt akvarium förändras med tiden. Du bör därför kontrollera parametrarna och byta vatten regelbundet.

Mäta pH värdet

Vattenförändring i akvariet

I naturen avlägsnas avfall och föroreningar permanent av det strömmande vattnet, regn ger färskt vatten. I akvariet avlägsnas oönskade ämnen genom filtren och att en del av vattnet byts ut regelbundet. Detta är den viktigaste förutsättningen för långlivade och hälsosamma fiskar och magnifika växter och förhindrar samtidigt alger.

Ett vattenbyte görs med fördel en gång i veckan genom att byta ut 30 % av det gamla vattnet mot färskvatten. Detta för att återställa balansen i vattenvärdena. Ju större tank, desto mindre ofta behöver du byta vatten. Att ha ett bra filter spelar också en viktig roll. Du bör behandla det nya vattnet på ett sätt som är fiskvänligt och naturligt genom att tillsätta lämpliga produkter.

Tips för att byta vatten:

Mer om akvarium

upp