0 Önskelista 0 Varukorg
HORNBACH Göteborg Öppettider
Minelundsvägen 8
417 05 Göteborg

order-goteborg@hornbach.com
+46 31-7799300
mån - fre: 06:00 - 20:00  
lör: 08:00 - 18:00  
sön: 09:00 - 18:00  
Du skrev ut den här informationen den 2023-09-22 klockan 04:18. Observera att priserna på världsmarknaden och kortfristiga reaktioner kan göra att priserna ändras och därför kan avvika från din utskrift. Tack för din förståelse.
Tips & råd

Att tänka på innan du anlägger en trädgårdsdamm

Att tänka på innan du anlägger en trädgårdsdamm

Är du intresserad av att skaffa en damm i din trädgård? Vi har sammanställt tips, råd och saker som kan vara bra att tänka på innan du börjar anlägga din nya trädgårdsdamm. Med allt från hur du på bästa sätt planerar dammen, till bästa platsen att ha dammen på och vilka växter och fiskar som passar bra i trädgårdsdammen.

Planera trädgårdsdammen

Från idé till färdig damm – det finns en del saker att tänka på innan din trädgårdsdamm står på plats och en ordentlig planering gör jobbet lättare. Det finns också en del frågar att svara på innan du börjar planera din damm:

 • Vilken typ av damm ska det vara – naturdamm eller prydnadsdamm?
 • Hur stor ska den vara?
 • Vilken form vill du att den ska ha?
 • Ska det finnas fiskar i den?

När du svarat på dessa frågor bör du börja planera och tänka på följande saker:

 • Gör en skiss över din trädgård och prova olika varianter där du kan placera din damm.
 • Tänk på säkerheten! Om en olycka inträffar är det ägaren till dammen som bär ansvaret. Du kan barnsäkra dammen med nätstängsel eller staket.
 • Dammar med fiskar behöver filtreras och rengöras, eftersom djurens exkrementer kan orsaka övergödning.
 • Finns det strömuttag i närheten där du kan ansluta pump, filter och liknande?
 • Stora stenar passar bäst vid kanten av dammen, inte i vattnet. De lagrar mycket värme, vilket hindrar återhämtning under natten.
 • Utforma minst tre zoner med olika djup. Djupvattenzonen bör vara minst en meter djup för att fiskarna ska kunna övervintra. Utforma även mjuka övergångar mellan de olika zonerna.

Trädgårdsdamm

Välj rätt plats i trädgården

En damm är ett känsligt litet ekosystem. Därför är valet av plats av stor betydelse. Här är några grundläggande kriterier för den plats där dammen ska vara:

 • Inte under träd: Barr och löv som faller ner i dammen kan orsaka försurning, vilket i praktiken är en förgiftning. Dessutom får du massor av jobb med att rensa dammen.
 • Tillräcklig vind: Vinden hjälper till att cirkulera vattnet i dammen, vilket är viktigt för vattenkvalitén.
 • Jämn terräng: Marken runt dammen bör vara så jämn att regnvatten inte rinner ned i dammen (försurning) och dammen inte svämmar över och dränker trädgården.
 • Lagom sol och skugga: Sex timmar sol om dagen är idealiskt för vattenlevande växter. Mer än så gör att dammen värms upp för mycket. Det i sin tur kan leda till algblomning och syrebrist och i värsta fall leda till att fiskarna i dammen dör.
 • Typ av damm: En naturdamm med fiskar och andra vattenlevande organismer bör läggas på en lugn plats, en bit bort från huset och de mest använda trädgårdsgångarna, för att inte stressa djuren i onödan (1).
  Dammar utan fisk men med fontäner, vackra växter och dekoration bör däremot läggas nära uteplatsen, dock inte nära huset då det kan innebära risk för fuktskador (2).

Trädgårdsdamm

Plantera växter i dammen

Hur väljer jag växter till min damm? Och vad måste jag tänka på när jag planterar dammväxter? Observera de olika dammzonerna nedan när du planterar växter i dammen. Att känna till dem gör planering och plantering mycket enklare:

 • Zon 1: Denna zon kan översvämmas då och då och bildar övergången mellan damm och trädgård. Här kan du till exempel plantera gräskalmus.
 • Zon 2: Denna zon är upp till 15cm djup. Här kan du plantera växter som inte gillar att stå för djupt i vattnet, som kabbleka, missne eller vattenmynta.
 • Zon 3: 15-40cm djupt. Detta område är extremt viktigt biologiskt. De viktiga vattenväxterna som japanskt "fräken" eller thalia trivs här.
 • Zon 4: 40-120cm djupt. Näckrosor trivs särskilt bra i detta område. Zonen är extremt viktig för din damm, då det är här fiskar drar sig undan på vintern. Det är också livsmiljön för små djur och organismer som inte gillar solljus.
 • Zon 5: Vid den djupaste punkten i din damm växer växter som vattenpest. De förser din damm med tillräckligt med syre, vilket begränsar algtillväxten. Detta är särskilt viktigt på sommaren, så att din damm förblir sval.
 • Zon 6: Flytande växter som exempelvis musselblomma eller vattenormbunke trivs på ytan av din damm. De flyter platt på vattnet och sträcker sina rötter i dammen.

Wasserpflanzen Zonen.v1
Trädgårdsdamm

Välj rätt jord

Du bör välja en vattenväxtjord till dammen, för att dina växter ska trivas där. Om du vill plantera dammväxter som har ett högt näringsbehov, såsom näckrosor, blomvass eller svaltingväxt, bör du använda planteringskorgar vid plantering. Du kan fylla planteringskorgarna med vattenväxtjord, eller med en blandning av vattenväxtjord och grus (6-8mm). För att inte jorden ska virvlas upp av dina fiskar bör du lägga till ett lager sand eller fint grus ovanpå.

Du behöver inte någon vattenväxtjord i zon 5, eftersom växterna vanligtvis inte bildar rötter där.

Observera:

Använd inte vanlig planteringsjord i dammen! Denna jord innehåller mycket näringsämnen som inte är lämpligt i trädgårdsdamen, då den främjar tillväxten av alger.

Så planterar du växterna i trädgårdsdammen

 • Det är bäst att plantera växter i din damm mellan mars och juni, så att de kan växa optimalt i milda temperaturer och mycket sol.
 • Börja i djupvattnet (zon 5) och arbeta dig in mot dammkanten.
 • Det är bäst att placera dammväxterna i planteringskorgar som är fyllda med vattenväxtjord eller en blandning av grus (6 till 8mm) och vattenväxtjord.
 • Lägg ett lager sand eller fint grus (6 till 8mm) som bas för planteringskorgarna.
 • Sänk försiktigt korgarna med växterna till de djupare områdena av dammen och täck dem med sand.
 • Gruppera höga växter runt kanten som bakgrund för sina lägre motsvarigheter. Under det första året växer växterna inte lika snabbt. Oroa dig inte, det här är normalt.
 • Använd inte flytande växter under det första året. Detta för att de andra växterna behöver så mycket näringsämnen att det inte finns tillräckligt med näring kvar i vattnet för de flytande växterna.
 • Gräv ner dammväxterna i zon 1 och zon 2 i ett lager av grus tills planteringskorgarna inte längre syns.
 • Du bör gallra kraftigt bevuxna växter regelbundet. Annars finns det risk för att din damm fort växer igen.
 • Se till att näckrosor har tillräckligt med utrymme för att utvecklas fritt. Vissa liljearter kräver upp till 3m².

Fiskar i dammen


Förutom att grodor, sländor och andra små organismer drar sig till trädgårdsdammen och skaffar sig ett liv där, kan du också plantera damminvånare – så som fiskar.

Fiskar förorenar vanligtvis inte vattnet (det beror dock på dammens storlek, antal fiskar och fiskart), men om du matar dem för mycket kan det verkligen leda till förorening av dammen. Därför bör dammfiskar i första hand äta det som erbjuds naturligt i dammen. Dessutom bör du plantera ut sniglar i dammen – ungefär fem stycken per kvadratmeter – då de är förstklassiga vattenrenare.

Tänk på att små dammar (särskilt dem med koi- eller guldfiskar) inte klarar sig utan ett filtersystem.

Trädgårdsdamm fiskar

Observera:

Undvik att skaffa fiskar till dammen under första året. Detta för att låta dammens naturliga ekosystem bli stabilt först.

Ge fiskarna rätt typ av mat

Fiskar kräver inte jättemycket näring av sin mat, men de mår bra av en balanserad kost precis som vi gör. Ensidig och felaktig utfodring kan leda till sjukdomar som tarminflammation, känslighet för stress och immunbrist.

Trädgårdsdamm fiskar

Fiskfodret bör innehålla följande:

 • Proteiner för tillväxt och energiförsörjning: 12 av aminosyrorna i proteinerna är viktiga för fisk. De kan få i sig dem genom andra fiskar och växter.
 • Fetter för tillväxt, hälsa, färg och metabolism hos fisken: Vattenlevande organismer är de bästa källorna till fett.
 • Kolhydrater: Stärkelse, cellulosa och socker är de viktigaste kolhydraterna. De har värmts upp i fiskfoder så att fisken lättare kan få i sig dem, än i rå form hos exempelvis växter.
 • Vitaminer och mineraler för immunförsvaret och det metaboliska systemet: Brist på vitaminer och mineraler kan leda till stor skada på hela fisken och är en riktig hälsorisk.

Se vårt sortiment av dammfoder för fiskar >>

Olika fiskar – olika behov

Fiskar behöver mat som är skräddarsydd för just deras arts livsstil.

 • Fiskar som bor på botten av dammen behöver mat som snabbt sjunker ner till dem, innan de andra fiskarna äter upp den.
 • Fiskar som lever vid ytan vill också äta vid ytan, så deras maten behöver vara lätt och flyta ett tag.
 • Levande mat ger många av de ämnen fisken behöver. Vissa fiskar tycker att det är kul att leta efter och jaga maskar i leran. Levande mat måste förvaras färskt och svalt. Köp inte något som är gammalt eller dött!

Trädgårdsdamm fiskar

Skötsel av dammen

Beroende på säsong finns det olika saker du bör göra för att hålla din trädgårdsdamm i gott skick. Här har vi samlat tips och råd för hur du underhåller din trädgårdsdamm – årstid för årstid.

Trädgårdsdamm skötsel

Dammskötsel – vår

 • En allmän rengöring av dammen bör ske i mars. Döda växtdelar, löv och liknande bör då tas bort. Beskär eller gallra också bevuxna växter om det behövs.
 • Du kan sedan plantera nya växter i maj. Ibland måste vattnet i dammen också bytas ut delvis och fyllas på.
 • Om slammet i dammen har tagit över och för många näringsämnen släpps ut i vattnet kan du också delvis dammsuga upp slammet. Gör bara detta om det är absolut nödvändigt, då det finns en risk att du får med dig många av de nödvändiga mikroorganismer som är viktiga för dammens ekosystem.

Dammskötsel – sommar

 • Fiska upp löv och alger med en håv, regelbundet under sommarmånaderna.
 • Håll koll på skadedjur på växterna i dammen.
 • Om det är en varm sommar och mycket av vattnet i dammen dunstar bort, kan du behöva fylla på med mer vatten.

Trädgårdsdamm skötsel
Trädgårdsdamm skötsel

Dammskötsel – höst

 • Så snart vattentemperaturen sjunker under 10°C slutar fiskarna att äta och drar sig tillbaka till djupet. Från och med då bör du sluta matan fisken.
 • Om fiskarna inte har möjlighet att övervintra i dammen måste de tas ut. Du kan också ta ut övervintringsväxter och dammutrustning.
 • Övervintra ALDRIG pumpar på en torr plats, utan i en vattenhink.
 • Ansa bevuxna näckrosor. Lämna några vissna stjälkar under isen för syreutbyte.
 • Fortsätt fiska upp döda växtrester och löv med en håv, så att inte för mycket ruttnande material förorenar den ekologiska balansen på vintern. Alternativt kan du använda ett lövnät.

Dammskötsel – vinter

 • Trots viloläge omvandlar mikroorganismer fortfarande viktiga ämnen, vilket leder till syrebildning. För att dessa ska kunna röra sig vidare kan du lämna vasstjälkar, växtstjälkar eller halmbuntar i vattnet för att hålla några platser isfria. Den ihåliga vassen fungerar också som vinterbostad för insekter.
 • Hacka inte hål i isen! Detta kan skrämma fiskarna och till och med skada dem fysiskt.
 • Fisk som övervintrar i dammen ligger på en frostskyddad plats med dagsljus. Simulera vid behov dag och natt med hjälp av en lampa. Om det behövs kan du till och med fortsätta använda pumpen under vintern. Tänk på att du bara behöver mata fiskar som övervintrar när vattentemperatur är över 10°C.
 • Om dina näckrosor når 80cm under vattennivån kan de tillbringa vintern i dammen. Om du har exotiska typer av näckrosor i din damm, måste de hållas varma över vintern.

Trädgårdsdamm skötsel

Inspiration: trädgårdsdamm

Trädgårdsdamm
Trädgårdsdamm
Trädgårdsdamm
Trädgårdsdamm
Trädgårdsdamm


Du kanske också är intresserad av

upp