Steg för steg-guide

Så bygger du ett staket med stående ribbor

Lästid: 10 min.
Bygga staket

För många är trädgården inte komplett utan ett vackert och omringande staket. Att bygga ett staket är inte speciellt svårt och det går lätt att anpassa både utseende och byggteknik efter egen förmåga och smak. Här visar vi hur du bygger ett staket i trä – steg för steg.

Planering

Innan du drar igång ditt staketbygge, finns det några saker som kan vara bra att tänka på.

Vid alla ingrepp i trädgården, som på olika sätt påverkar grannarna, är det viktigt att kommunicera och komma överens innan bygget påbörjas. Just staket är kanske den vanligaste orsaken till konflikt mellan grannar, då det väldigt påtagligt berör även den på andra sidan tomtgränsen. Det finns mycket att tjäna på en tydlig dialog – inte minst ekonomiskt, då ett gemensamt staket faktiskt också kan innebära delade kostnader.

Om du är det minsta osäker på var din tomtgräns går, kontakta Lantmäteriet.

Ett staket kan se ut på oändligt många sätt och smaken varierar såklart från person till person. Se till att vara överens både internt och i grannskapet. Kontakta även gärna byggnadsnämnden i din kommun, för att säkerställa att det inte finns invändningar mot hur ditt staket får uppföras och om det eventuellt krävs bygglov.

Alla trädgårdar ser olika ut och har sina speciella förutsättningar för byggnation. På en väldigt bergig tomt får man ofta använda just sten och berg för att säkert kunna förankra både hus och andra byggnationer, som exempelvis altaner och staket. Berg och sten är en väldigt bra grund, men du behöver rejäla maskiner. Och vill du ta bort större partier kan det till och med krävas sprängningsarbete.

För den som har en mer porös jordmån, fungerar det oftast bäst att använda betongplintar. Vill du göra det lite lättare för dig, köper du färdiggjutna betongplintar som enkelt grävs ner i marken.

För riktigt finfördelad mark finns smarta, så kallade jordankare, som helt enkelt slås ner i marken och fungerar som stöd för både staketstolpar eller enklare plank.

Det här behöver du till ditt projekt

Bygga staket – steg för steg

Utstakning

01

Börja staketbygget genom att markera ut den tänkta sträckan med enkla träpinnar och ett riktsnöre. På detta sätt är det lätt att upptäcka eventuella svårigheter med marken, samt smidigt att mäta och beräkna materialåtgång. Ett avstånd på 1,8 meter mellan staketstolparna är lagom. I detta skede bör du också bestämma var en eventuell grind ska placeras. Beräkna materialåtgång genom att mäta upp staketet.

Bygga staket
Bygga staket

Förankring

02

Förankring av staketstolpar kan som sagt göras på olika sätt beroende på hur marken ser ut. I detta exempel visar vi hur du bygger ett staket med hjälp av betongplintar som förankring i marken.

Börja med att gräva hål med 1,8 meters mellanrum, där plintarna ska placeras. Gräv lika djupt som betongdelen av plinten är lång. Fyll botten med 10cm grus. Placera plintarna i hålen och rikta in utmed riktsnöret. Fyll sedan på med jord igen. Kolla så att plintarna står rakt, med hjälp av ett vattenpass.

Bygga staket
Bygga staket
03

Lägg en regel mellan plintarna (två åt gången) och ett vattenpass på regeln, för att kontrollera att plintarna står rakt i förhållande till varandra.

Bygga staket
Bygga staket

Stolpar

04

Nu är det dags att ställa staketstolparna på plats. Börja med att mäta ut och kapa av dem. Snedkapa gärna toppen av stolparna, så att regn lättare rinner undan.

Om du bygger ett staket av virke som inte är tryckimpregnerat bör stolparna målas nu, innan montering, för att vara säker på att du kommer åt med färg överallt.

Bygga staket
Bygga staket
05

Ställ en stolpe på plats i plinten och fixera med en tving. kontrollera så att stolpen står rakt, med hjälp av ett vattenpass. Fäst stolpen med kraftiga, rostskyddade skruv (exempelvis fransk träskruv). Alternativt borrar du hål genom stolpen och fäster med bult, brickor och mutter. Gör likadant med alla stolpar.

Bygga staket
Bygga staket

Bärlinor

06

Mellan stolparna sätts bärlinor. Detta stadgar upp hela konstruktionen och ger en perfekt grund att skruva ribborna i. Ett staket är väldigt utsatt för väder och vind. Ett bra sätt för att få regnvatten att enkelt rinna av, är att såga ovansidan på alla bärlinor lite snett. Det påverkar inte hållfastheten, men förlänger livslängden avsevärt.

Bygga staket
Bygga staket
07

Kapa och skruva fast bärlinorna med fransk träskruv. Hur stort mellanrum du ska ha mellan bärlinorna, beror på hur högt staket du ska ha.

Även bärlinorna är enklast ett måla innan montering för att säkerställa full täckning. Detta gäller om du valt ett virke som inte är tryckimpregnerat.

Bygga staket
Bygga staket

Ribbor

08

Ribbornas utseende är det som mest påverkar stakets slutliga uttryck. Med enkla medel kan du påverka ribborna, för att harmonisera med hus och övrig stil i trädgården. Kanske en helt rak överkant blir bäst? Eller kanske en fint sågad rundning, eller varför inte en spetsig topp? Oavsett stil, bör du kapa och göra eventuella utseendemässiga justeringar, innan du monterar ribborna.

Bygga staket
Bygga staket
09

Ribbornas ovankant och undersida är mest utsatta för väder och vind, och bör behandlas med grundolja innan målning (detta gäller om du valt ett virke som inte är tryckimpregnerat). Vill du vara lite extra noggrann, snedkapar du alla ribbor i underkant, en så kallad droppnäsa, för att vattendropparna lättare ska kunna släppa.

Skruva fast ribborna med två skruv i varje bärlina. För att slippa mäta ut placeringen för varje individuell ribba, kan det vara bra att använda sig av en liten kloss, som motsvarar avståndet mellan ribborna.

Bygga staket
Bygga staket

Tips:

Ett helt fristående, rakt staket kan ibland vara svårt att få stadigt. Att kunna förankra i en husvägg eller en annan stadig punkt är därför bra. Ett annat bra tips för att få till stadga, är att bygga staket i ett hörn. Ett hörn ger perfekt stadga och blir också ofta en bra plats för en altan.

Har du en kuperad tomt, får du försöka anpassa staketet efter markens skiftningar. Ofta får man sätta stolparna lite tätare, och bärlinorna behöver anpassas och snedkapas för att kunna fästas på ett bra sätt.

Ytbehandling

10

Har du valt att bygga ditt staket i tryckimpregnerat virke är bygget färdigt i och med monteringen.
Då ett staket utsätts för ett hårt slitage från väder och vind, bör obehandlat virke behandlas. Vanligast är att man målar staketet, antingen för att smälta in i omgivningen, eller för att sticka ut som en vacker detalj.

Använd flödigt med färg och måla gärna alla staketdelar även innan montering, för att vara säker på att allt täcks med färg. Lägg ett sista lager färg när allt är på plats och staketet är färdigt!

Bygga staket
Bygga staket

Observera:

Vänta inte för länge innan staket underhållsmålas på nytt. Har färgen väl börjat flagna, är det ett stort och, framför allt krångligt, arbete att skrapa och måla alla vinklar och vrår. Se över staket minst var femte år. Tvätta och stryk på ett lager färg, så kommer staketet att hålla för lång tid framåt.

Ett vanligt staket kräver normalt sett inget bygglov. Men bygger du ett plank (en inhägnad som är högre än ett normalt staket) eller en mur, behövs det oftast bygglov.

Läs mer om vad som gäller på Boverket >>

Det bör inte vara mer än 1,8 meters mellanrum mellan stolparna. Om du har en kuperad tomt, kan du behöva sätta stolparna tätare.

Tryckimpregnerat virke är ett populärt val vid staketbygge. Det har en lång hållbarhet och kräver inget underhåll i form av målning.

Då tryckimpregnerat virke inte behöver målas, passar det därför perfekt för dig som vill behålla det trärena utseendet. Om du ändå vill måla ditt tryckimpregnerade staket, rekommenderar vi att du väntar minst en säsong innan du gör det.

Det finns givetvis en mängd andra material att bygga staket av. Några exempel på detta är komposit, rostfritt stål, glas, smide och metall.

Vet du med dig att du vill ha ett målat staket, är gran ett bra alternativ av virke. Tänk dock på att grundolja, grundmåla och täckmåla alla delar innan du sätter upp staketet. På detta sätt kommer du åt med färg överallt. Se till att mätta ändträet med grundolja, för att undvika att fukt kommer in i träet och orsakar röta. Avsluta med en strykning täckfärg när staketet är på plats.

Du kanske också är intresserad av