Steg för steg-guide

Så lägger du en uteplats i sten

Lästid: 6 min.
Så lägger du en uteplats i sten

En stenlagd uteplats är både hållbar och elegant. Om du väljer stenplattor som ytskikt på din uteplats får du både ett tidlöst uttryck och en trygghet i att du har valt ett underlag som håller! På HORNBACH hittar du ett stort urval av terrass- & gångplattor i olika utföranden och material – allt efter din personliga smak och behov. Vi erbjuder allt du behöver för att du ska lyckas med ditt uteplatsprojekt – det är stensäkert!

Det här behöver du till ditt projekt

Lägga uteplats i sten – steg för steg

Lägga plattorna på stenkross

01

Mät upp och markera ytan som skall läggas. Spänn snören utmed ytterkanterna och längs beläggningens sluthöjd. För att läggningen ska bli problemfri krävs ett bärkraftigt underlag.

Börja gräva ut din tänkta uteplats. Grävdjupet brukar vara 15-25cm för trädgårdsgång/uteplats och 25-35cm för en garageuppfart. När du grävt ut ytan, lägger du först ut ett bärlager av komprimerbart material, exempelvis makadam i fraktionen 0/32.

Lägga uteplats
Lägga uteplats
02

Bärlagrets yta ska komprimeras väl med en vibratorplatta och ligga med samma lutning som den färdiga ytan (ett fall på ca 1-2cm/meter). Vid det laget ska avståndet upp till den färdiga beläggningen vara 3-5cm för sättlagret + plattans tjocklek.

Lägg därefter ett ca 3-5cm tjockt lager av stenkross, flis eller sättsand i fraktionen 2/5mm. Komprimera igen med vibratorplattan. Placera ut avdragsbanor av järnrör, träreglar eller liknande och justera till rätt nivå och lutning. Banornas översida skall ligga i nivå med plattornas undersida.

Lägga uteplats
Lägga uteplats
03

Dra därefter av överflödigt material med en rätskiva. Slutligen lyfter du bort avdrags­banorna och fyller igen spåren. Lägg plattorna längs det uppspända snöret med ett fogavstånd på ca 3-5mm.

Lägga uteplats
Lägga uteplats

Kapa plattorna

04

Börja med att väta plattan för att undvika flisor när du kapar den. Märk sedan utkapningslinjerna. Skåra kapningslinjerna på plattans baksida med en vinkelslip och en diamantkapskiva.

Lägga uteplats
Lägga uteplats
05

Vänd plattan och skär in från framsidan tills plattan kapas med ett rent snitt. Skölj bitarna i rent vatten. Kapkanterna kan aldrig bli perfekta. Lägg därför plattorna så att de kapade kanterna syns så lite som möjligt, exempelvis mot husväggen.

Lägga uteplats
Lägga uteplats

Foga mellan plattorna

06

Se till att det blir ett fogavstånd mellan plattkanterna. Lägg alltid plattorna med ett likformigt fogavstånd. Plattorna kan läggas med korsande eller förskjutna fogar. Använd gärna fogkryss vid läggning av terrassplattor.

Efter läggningen, ta bort fogkryssen och fördela fogsand diagonalt över fogarna. Behåll överskottet av fogsand och fyll på mer i fogarna när gruset har satt sig. Plattläggning på plattstöd ger fördelen att fogavstånden definieras av distanselementen. Om uteplatsen ska läggas med korsande fogar krävs en plastfot vid varje korsning.

Efterfyll alla fogar och sopa rent. Använd en gummihammare för att justera plattorna till en jämn nivå. Din uteplats är nu klar!

Lägga uteplats
Lägga uteplats

HORNBACH ansvarar ej för felaktigt utfört arbete.

Tänk på:

Plattor med rektifierade kanter ger smalare fogar!

Efter bränning hos tillverkaren bearbetas plattorna på nytt. Kanterna slipas och plattorna får en definierad storlek och 90° hörn. Därmed kan plattorna läggas med ytterst liten fogbredd – 1,5 till 2mm. Hela fogbilden blir mer likformig och ytan blir lättare att underhålla eftersom mindre mängd smuts kan fastna i fogarna.

De vanligaste läggningsvarianterna för stenplattor

På underbyggnad

Om du redan har ett betongfundament kan du ta itu med uteplatsbygget på en gång. Betongytan måste dock ha ett fall på 2% bort från huset, så att vatten som tränger ner mellan plattorna kan rinna bort. Om det inte finns något fall måste du gjuta ett fall. Utan betongfundament tar det lite längre tid, för då måste du förbereda en grusbädd.

På grusbädd

Marken under grusbädden måste ha goda dräneringsegenskaper, så att den inte mättas med regnvatten. Den typiska uppbyggnaden är ett 20cm tjockt skikt krossat återvinningsmaterial och ett 5cm tjockt lager fint grus. Även här ska du eftersträva ett fall på 2%.

På utjämningsbädd

Plattorna kan läggas direkt i grusbädden. Vid betongfundament krävs en utjämningsbädd av grus eller murbruk. Om plattorna lättare ska hamna i samma nivå, välj plattstöd.

På grus eller gräs

Ytan ska vara jämn och plan så att plattorna får gott stöd och så att inga hörn eller kanter kommer att sticka upp. Lägg helt enkelt plattorna på underlaget med ett litet avstånd mellan dem. Klart!

På plattstöd

Plattorna kan läggas på plattstöd med höjd mellan 25 och 70mm. Höjden kan justeras även efter läggningen. Bästa stabilitet och lastbarhet uppnås om plattstöden skruvas fast i underlaget.

Läggningsvarianter

Mer om att bygga uteplats