Steg för steg-guide

Så bygger du en uteplats i trä kombinerat med sten

Så bygger du en uteplats i trä kombinerat med sten

Kan du inte bestämma mellan sten och trä? Oroa dig inte! Gör din uteplats redo för sommaren i en snygg kombination av trä och sten. Allt du behöver för ditt uteplatsprojekt och en steg för steg-guide hur du går tillväga hittar du här!

1-3

Det här behöver du till ditt projekt

Bygga uteplats i trä kombinerat med sten – steg för steg

01

När man bygger en uteplats i blandat material krävs i de flesta fall en anpassning av underlaget, framförallt vad gäller höjdskillnader. Börja med att markera upp den planerade uteplatsens yttermått plus ytterligare 20cm (arbetsutrymme). Gräv ut ytan med motsvarande djup så att färdig golvbeläggning inte hamnar ovanför eventuella dörrar (här får man räkna ihop de olika skiktens sammanlagda höjd). Gräv ut med en lutning från huset på 2%.

Bygga uteplats i trä och sten
Bygga uteplats i trä och sten
02

För att få nödvändig stabilitet och för sättning av kantstenarna bör först ett 15–20cm tjockt lager makadam läggas ut och komprimeras (Exempelvis med hjälp av en vibratorplatta). Frostskyddsmaterial passar bäst eftersom det är vattengenomsläppligt även efter komprimering.

Bygga uteplats i trä och sten
Bygga uteplats i trä och sten
03

Som nästa steg läggs de kantstenar ut som behövs för att avgränsa den yttre ytan och för att skilja de båda ytbeläggningstyperna åt. Kantstenarna placeras på en betongbädd (jordfuktig) och justeras efter ett uppspänt murarsnöre.

Bygga uteplats i trä och sten
Bygga uteplats i trä och sten
04

Kantstenarna runt om träbeläggningen sitter dessutom djupare beroende på träets tjocklek. Därigenom kan träbeläggningen senare läggas ovanpå kantstenarna och dölja dem.

Bygga uteplats i trä och sten
Bygga uteplats i trä och sten
05

När kantstenarna ligger ordentligt på plats fylls ett ytterligare makadamskikt och komprimeras på båda områdena. Makadamhöjden inom respektive yta ska anpassas efter motsvarande beläggning.

Bygga uteplats i trä och sten
Bygga uteplats i trä och sten
06

I det innersta området (träbeläggning) hälls sättsand ut. Använd gärna en bräda för att jämna ut sanden.

Bygga uteplats i trä och sten
Bygga uteplats i trä och sten
07

Lägg nu ut betongplattor på den utjämnade ytan. De utgör grunden för underkonstruktionen. Betongplattornas avstånd anpassas efter den underkonstruktion som används, respektive efter trallens bredd. Ju bredare trall, desto större kan avståndet vara.

Bygga uteplats i trä och sten
Bygga uteplats i trä och sten
08

Underkonstruktionen läggs nu jämnt på betongplattorna. Underkonstruktionens överkant ligger på samma höjd som den inre kantstensramens överkant.

Bygga uteplats i trä och sten
Bygga uteplats i trä och sten
09

Trallbrädorna kan nu läggas ut. Det finns flera olika fastsättnings- och läggningsmetoder att välja på. Ett av de vanligaste sätten är att montera trall med synliga skruvar. Du börjar med att förborra i trallbrädorna (om du använder dig av ett hårt virke, exempelvis Bangkirai) för att sedan skruva fast dem med rostfria trallskruvar. Skydda den färdiga ytan med en markväv eller fiberduk tills det yttre området också är färdigt.

Läs fullständig beskriving av hur man skruvar i trall här >>

Bygga uteplats i trä och sten
Bygga uteplats i trä och sten
10

Fyll på med sättsand i det yttre området och jämna till. Läggning av plattorna sker med hjälp av en gummihammare.

Bygga uteplats i trä och sten
Bygga uteplats i trä och sten
11

Stenplattornas översida ska ligga på samma höjd som brädorna. Plattfogarna kan fyllas med fogsand. Borsta ned sanden i fogarna diagonalt med en borste. Din uteplats är nu klar!

Bygga uteplats i trä och sten
Bygga uteplats i trä och sten

HORNBACH ansvarar ej för felaktigt utfört arbete.

Mer om att bygga altan