0 Önskelista 0 Varukorg
Hornbach Göteborg Öppettider
Minelundsvägen 8
417 05 Göteborg

order-goteborg@hornbach.com
+46 31-7799300
mån - fre: 06:00 - 20:00  
lör: 08:00 - 18:00  
sön: 09:00 - 18:00  
Du skrev ut den här informationen den 2022-08-20 klockan 06:46. Observera att priserna på världsmarknaden och kortfristiga reaktioner kan göra att priserna ändras och därför kan avvika från din utskrift. Tack för din förståelse.

Varför är byggdamm farligt?

Damm på byggarbetsplatsen kan uppstå på många olika sätt. Oavsett om det handlar om rivning, renovering, rengöring, bearbetning av byggnadsmaterial med maskiner eller hantering av pulverprodukter – damm uppstår i princip alltid. Oftast är det blandat mineraldamm från kvarts, sand, kalk, cement, betong eller gips. Farligast anses kvartsdamm vara. Dammet består av hårda partiklar kiseldioxid som kroppen inte kan bryta ned. Kvarts finns i arbeten där man hanterar sten, betong och murbruk, exempelvis:

 • Slipning, borrning
 • Blandning av cement och murbruk
 • Fasadputsning
 • Hantering av grus och granit
 • Slipning av sandspackel
 • Slipning av golvutjämningsmassor
 • Borrning inför bergsprängning

Allt damm är mer eller mindre farligt för människor. Man brukar säga att det är fint som mjöl, men strävt som sandpapper. Exponering för damm under längre tid kan leda till allvarliga sjukdomar som silikos (stendammslunga), KOL och lungcancer.

Det tar mycket lång tid för de finaste dammpartiklar att nå marken – uppemot flera timmar. Damm är förrädiskt eftersom det påverkar på lång sikt. Det allra finaste dammet syns inte ens, men når längst ut i lungorna. Därav är det mest optimalt att försöka minimera dammängden eller förebygga att det överhuvudtaget uppstår.

Undvik stora mängder damm

Stora mängder damm under en kort tid är mycket farligt. Undvik det till varje pris!

Minska byggdammet på arbetsplatsen

Genom att vidta ganska enkla åtgärder kan man reducera förekomsten av damm på byggarbetsplatsen.

 • Använd dammreducerade pulverprodukter.
 • När det är möjligt, använd färdigblandat bruk.
 • Använd arbetsmetoder som minimerar förekomsten av damm, exempelvis arbete under våta eller fuktiga förhållanden.
 • Dammsug när damm uppstår, byggdammsugare suger upp damm från handverktyg men även byggdamm.
 • Sörj för god och lämplig ventilation av arbetsutrymmen.
 • Genomför regelbundet underhåll och kontroll av maskiner och utrustning för dammsugning.
 • Använd vattenbegjutning.
 • Använd dammbindande blandningar.
 • Rengör arbetsplatsen regelbundet, använd maskiner, torrsopa inte.
 • Förhindra att damm virvlar upp och sprids – med andra ord avlägsna damm omedelbart.
 • Markera dammförorenade områden med skyltar och spärra av vid behov.

Använd skyddsutrustning

I särskilda fall kan vissa skyddsåtgärder i listan ovan ej vidtas av arbetsrelaterade skäl. Men se till att alltid använda skyddsutrustning:

 • Vid dammintensiv verksamhet ska skyddskläder bäras och förvaras separat från arbetskläderna.
 • Bär andningsskydd (mask med partikelfilter P3 eller filtrerande halvmasker).
 • Arbetsmedicinska kontroller ska genomföras regelbundet.

Dammreducerade produkter

Arbetsgivaren ska ha tillräckliga kunskaper om hälsorisker och hur man skyddar sig mot dessa. Arbetsgivaren ska se till att arbetstagarna vet vad detta innebär för dem själva. En riskbedömning innan arbetets start definierar lämpliga skyddsåtgärder. Man bedömer riskerna för de anställdas säkerhet och hälsa vid faror på arbetsplatsen och definierar vilka förebyggande åtgärder eller skyddsåtgärder som finns, eller bör finnas, för att riskerna ska kunna kontrolleras.

Obefogad dammexponering på byggarbetsplatsen kan undvikas genom användning av exempelvis dammreducerade produkter.

Produkter med låg dammhalt är markerade med motsvarande ikon. De producerar mindre damm vid öppning, hällning och blandning än konventionella produkter.

Guide för dammsugare

Genom att använda rätt maskiner kan du effektivt minska dammet och förhindra att det sprids. Men vilken dammsugare passar till vad? Här presenterar vi de vanligaste typer.

Vad betyder olika dammklasser & kvalificering av dammsugare?

Damm utgör en mix av fasta partiklar i olika former och storlekar. Dess fysiska egenskaper kan också variera avsevärt. Damm delas in i klasserna L, M eller H beroende på risknivå. De väldigt farliga asbest- och mineralfiber kan tränga djupt in i luftvägarna. En exakt identifiering av de enskilda dammklasserna är därför viktig för att kunna välja rätt dammsugare när risknivån har utvärderats.

Dammklass L

Dammklass L (lätt)

Hälsofarligt damm med gränsvärden > 1mg/m³.

Dammsugare i klass L är särskilt lämpade för enkelt damm, exempelvis barrträ, gips och kalk. Dammtypen L utgör en måttlig risk. Det finns inga särskilda försiktighetsåtgärder för att bortskaffa dessa.

Dammklass M

Dammklass M (medel)

Hälofarligt damm med gränsvärde > 0,1mg/m³.

Dammsugare för lövträ, spackel, färgdammpartiklar, keramik, betong och tegel. M-klassen är minimiklassen enligt lag för användning på byggarbetsplatser.

Dammklass H

Dammklass H (Hög)

Hälsofarligt damm med gränsvärden < 0,1mg/m³.

H-klassens dammsugare är för uppsugning av stora mängder av både säkra och farliga/mycket cancerogena ämnen som till exempel bly, tjära, kol, nickel, kobolt, koppar, kadmium och mögel.

Dammklass H (Asbest)

Klassen motsvarar dammklass H. Testat för dammsugarmaskiner och utrustning som är avsedda för insamling och separering av asbest. Uppsugning av asbestdamm från värmare och brandväggar.

Du kanske också är intresserad av

upp
HORNBACH