Ta ett iskallt grepp om vintern – med våra snö- & halkprodukter!

0 Önskelista 0 Varukorg
HORNBACH Göteborg Öppettider
Minelundsvägen 8
417 05 Göteborg

order-goteborg@hornbach.com
+46 31-7799300
mån - fre: 06:00 - 20:00  
lör: 08:00 - 18:00  
sön: 09:00 - 18:00  
Du skrev ut den här informationen den 2023-12-05 klockan 05:32. Observera att priserna på världsmarknaden och kortfristiga reaktioner kan göra att priserna ändras och därför kan avvika från din utskrift. Tack för din förståelse.
Tips & råd

Välj en dammfri arbetsmiljö

Välj en dammfri arbetsmiljö

Det går att minska dammspridningen genom enkla åtgärder. Att exempelvis använda dammreducerade produkter, dammbindningsmedel eller helt enkelt dammsuga upp dammet när det uppstår. Lär dig mer om dammskydd här.

Varför är byggdamm farligt?

Damm på byggarbetsplatsen kan uppstå på många olika sätt. Oavsett om det handlar om rivning, renovering, rengöring, bearbetning av byggnadsmaterial med maskiner eller hantering av pulverprodukter – damm uppstår i princip alltid. Oftast är det blandat mineraldamm från kvarts, sand, kalk, cement, betong eller gips. Farligast anses kvartsdamm vara. Dammet består av hårda partiklar kiseldioxid som kroppen inte kan bryta ned. Kvarts finns i arbeten där man hanterar sten, betong och murbruk, exempelvis:

 • Slipning, borrning
 • Blandning av cement och murbruk
 • Fasadputsning
 • Hantering av grus och granit
 • Slipning av sandspackel
 • Slipning av golvutjämningsmassor
 • Borrning inför bergsprängning

Allt damm är mer eller mindre farligt för människor. Man brukar säga att det är fint som mjöl, men strävt som sandpapper. Exponering för damm under längre tid kan leda till allvarliga sjukdomar som silikos (stendammslunga), KOL och lungcancer.

Det tar mycket lång tid för de finaste dammpartiklar att nå marken – uppemot flera timmar. Damm är förrädiskt eftersom det påverkar på lång sikt. Det allra finaste dammet syns inte ens, men når längst ut i lungorna. Därav är det mest optimalt att försöka minimera dammängden eller förebygga att det överhuvudtaget uppstår.

Undvik stora mängder damm

Stora mängder damm under en kort tid är mycket farligt. Undvik det till varje pris!

Minska byggdammet på arbetsplatsen

Genom att vidta ganska enkla åtgärder kan man reducera förekomsten av damm på byggarbetsplatsen.

 • Använd dammreducerade pulverprodukter.
 • När det är möjligt, använd färdigblandat bruk.
 • Använd arbetsmetoder som minimerar förekomsten av damm, exempelvis arbete under våta eller fuktiga förhållanden.
 • Dammsug när damm uppstår, byggdammsugare suger upp damm från handverktyg men även byggdamm.
 • Sörj för god och lämplig ventilation av arbetsutrymmen.
 • Genomför regelbundet underhåll och kontroll av maskiner och utrustning för dammsugning.
 • Använd vattenbegjutning.
 • Använd dammbindande blandningar.
 • Rengör arbetsplatsen regelbundet, använd maskiner, torrsopa inte.
 • Förhindra att damm virvlar upp och sprids – med andra ord avlägsna damm omedelbart.
 • Markera dammförorenade områden med skyltar och spärra av vid behov.

Använd skyddsutrustning

I särskilda fall kan vissa skyddsåtgärder i listan ovan ej vidtas av arbetsrelaterade skäl. Men se till att alltid använda skyddsutrustning:

 • Vid dammintensiv verksamhet ska skyddskläder bäras och förvaras separat från arbetskläderna.
 • Bär andningsskydd (mask med partikelfilter P3 eller filtrerande halvmasker).
 • Arbetsmedicinska kontroller ska genomföras regelbundet.

Dammreducerade produkter

Arbetsgivaren ska ha tillräckliga kunskaper om hälsorisker och hur man skyddar sig mot dessa. Arbetsgivaren ska se till att arbetstagarna vet vad detta innebär för dem själva. En riskbedömning innan arbetets start definierar lämpliga skyddsåtgärder. Man bedömer riskerna för de anställdas säkerhet och hälsa vid faror på arbetsplatsen och definierar vilka förebyggande åtgärder eller skyddsåtgärder som finns, eller bör finnas, för att riskerna ska kunna kontrolleras.

Obefogad dammexponering på byggarbetsplatsen kan undvikas genom användning av exempelvis dammreducerade produkter.

Produkter med låg dammhalt är markerade med motsvarande ikon. De producerar mindre damm vid öppning, hällning och blandning än konventionella produkter.

Guide för dammsugare

Genom att använda rätt maskiner kan du effektivt minska dammet och förhindra att det sprids. Men vilken dammsugare passar till vad? Här presenterar vi de vanligaste typer.

 • 
				Våt och torrdammsugare

  Våt- och torrdammsugare

  Dessa är inte bara lämpliga för smuts och damm, utan även för vätskor. De används inte bara i huset, garaget eller verkstaden, utan även utomhus eller på byggarbetsplatsen.

  Våt- och torrdammsugare som är utrustade med en särskild blåsfunktion kan också användas för att enkelt ta bort smuts och löv från svåråtkomliga ställen och hörn. Vissa våt- och torrdammsugare har också ett apparatuttag för att du ska kunna ansluta elverktyg direkt till apparaten.

 • 
				Grovdammsugare

  Grovdammsugare

  Bland våt- och torrdammsugare finns det olika apparater som också fungerar som grovdammsugare. Förutom vanlig dammsugning är de lämpliga för direkt utsugning av damm från maskiner och utrustning.

  Det speciella med dammsugare är att de har en särskild varningsanordning. Om volymflödet sjunker under en tidigare fastställd nivå, varnar enheten dig antingen optiskt eller akustiskt, eftersom dammutsläppet vid bearbetningsverktyget då inte kan detekteras tillräckligt. Dammsugare skyddar mot eventuella risker genom att upptäcka dammet direkt vid utsläpp, bildning eller nedfall.

 • 
				Industridammsugare

  Industridammsugare

  De är lämpliga för byggarbetsplatser och verkstäder. En industridammsugare är också bra för husägare som vill ta bort smuts på terrassen, i trädgården, i källaren eller i garaget. De har en större kapacitet och större sugkraft än vanliga hushållsdammsugare. Utöver att dammsuga just damm, klarar de även av större föremål som metall, betong, trä eller löv. Även om industridammsugare väger mer är de lätta att flytta runt tack vare de robusta hjulen.

 • 
				Asksugar

  Asksugar

  Dessa är idealiska för rengöring av eldstäder. Till skillnad från konventionella dammsugare, där dammet blåses ut igen via ventilationen efter att ha sugits in, behåller askdammsugaren allt i smutsbehållaren. Tack vare den ökade och långvariga sugkraften kan askan sugas upp snabbt och grundligt. Filtret rengörs med hjälp av det integrerade filterrengöringssystemet. Högkvalitativa, flamskyddade material garanterar också maximal säkerhet vid dammsugning.

 • 
				Hand /skaftdammsugare

  Hand-/skaftdammsugare

  Kraftfulla och kompakta dammsugare kan användas för att dammsuga stoppade möbler och ta bort trä-, plast- eller metallspån från arbetsbänken. Dessa små allätare är också perfekta för att hjälpa till på svåråtkomliga ställen eller i hörn i bilen eller i hushållet.

  De är sladdlösa, lätta och kan tas med överallt – på byggarbetsplatsen, kontoret eller på campingsemestern.

Vad betyder olika dammklasser & kvalificering av dammsugare?

Damm utgör en mix av fasta partiklar i olika former och storlekar. Dess fysiska egenskaper kan också variera avsevärt. Damm delas in i klasserna L, M eller H beroende på risknivå. De väldigt farliga asbest- och mineralfiber kan tränga djupt in i luftvägarna. En exakt identifiering av de enskilda dammklasserna är därför viktig för att kunna välja rätt dammsugare när risknivån har utvärderats.

Dammklass L

Dammklass L (lätt)

Hälsofarligt damm med gränsvärden > 1mg/m³.

Dammsugare i klass L är särskilt lämpade för enkelt och riskfritt damm, exempelvis hushållsdamm, jord och kalk. Det finns inga särskilda försiktighetsåtgärder för att bortskaffa dessa.

Dammklass M

Dammklass M (medel)

Hälofarligt damm med gränsvärde > 0,1mg/m³.

För trädamm och damm från spackel, filler och lack, gips, cement, betong, fästmassa och färg som latex- och oljefärg eller kvartshaltiga material som exempelvis sand och kisel.

Dammklass H

Dammklass H (Hög)

Hälsofarligt damm med gränsvärden < 0,1mg/m³.

För cancer- och sjukdomsframkallande damm, till exempel asbest och mögel.

Du kanske också är intresserad av

upp