Är du igång med ditt projekt men behöver lite hjälp? Boka ett digitalt möte med våra säljare >

0 Önskelista 0 Varukorg
HORNBACH Göteborg Öppettider
Minelundsvägen 8
417 05 Göteborg

order-goteborg@hornbach.com
+46 31-7799300
mån - fre: 06:00 - 20:00  
lör: 08:00 - 18:00  
sön: 09:00 - 18:00  
Du skrev ut den här informationen den 2024-02-29 klockan 19:42. Observera att priserna på världsmarknaden och kortfristiga reaktioner kan göra att priserna ändras och därför kan avvika från din utskrift. Tack för din förståelse.
Tips & råd

Därför bör du isolera innan golvläggning

Därför bör du isolera innan golvläggning

När du lägger golv på mineraliska underlag (betong, natursten, klinker osv.) måste du alltid lägga en ångskyddsfolie som isolerar fukt. I följande översikt får du reda på om du behöver ett underlagsfoam till ditt underlag, och om du måste lägga en ångspärr. Eftersom de angivna torktiderna är beroende av klimatet bör du endast se dem som riktlinjer. För säkerhets skull kan man räkna med 2 veckor extra.

Varför behöver jag isolera?

Gång- och stegljud påverkas i första hand av det dämpande underlaget som ligger under golvet. Många av laminat- och parkettgolven har därför ett dämpande underlag på undersidan redan från början. Om ditt hårda golv inte har ett ljuddämpande skikt kan moderna produkter ur sortimentet folie- och stegljudsdämpning hjälpa till att dämpa störande stegljud. Man kan oftast halvera ljudstyrkan med folie och underlagsfoam (ca. 5-6 dB).

Minska gångljud

På golv med en hård yta, exemplevis laminat, blir gångljud oftast högljudda och anses som störande. Dessa ljud kallar man gång- eller rumsljud.

Minska gångljud
Dämpa stegljud

När man går på hårda golv som laminat anses dessa såkallade stegljud som störande i rum som ligger under. Bor du i lägenhet är det nödvändigt att du dämpar dessa ljud!

Dämpa stegljud
Garantera tryckstabilitet

Till laminatgolv med klicksystem är det viktigt att underlaget är tryckstabilt. Annars kan not och fjäder skadas av detta. En tryckfasthet på minst 2 t/kubikmeter rekommenderas.

Garantera tryckstabilitet
Högre gångkomfort

Hårda golv kan påverka din gåkomfort. Genom att använda ett tryckelastiskt dämpande underlag får du en bekvämare känsla när du går. Till golv med mycket hårda underlag rekommenderas ett speciellt utjämnande underlag.

Gångkomfort
Jämna ut ojämnheter

Utöver de dämpande egenskaperna av steg- och gåljud kan folie och underlägg även jämna ut ojämnheter på underlaget. Det bästa är dämpande underlag som dessutom har en hög tryckhållfasthet.

Jämna ut ojämnheter
Skydda golv mot fukt

Fuktkänsliga golv som exempelvis laminat eller parkett, måste framförallt skyddas mot fukt om de läggs på mineraliska underlag. Med en passande folie är det inget problem. Ångtätheten på folien som används bör vara minst > 100 m. Sd-värdet beskriver ånggenomsläppligheten på ett material. Ju högre värdet är desto vattengenomsläppligare är materialet.

Fuktskyddande

Vilken typ av isolering behöver jag?

I tabellen nedan hittar du en översikt över vad för typ av isolering du behöver beroende på underlag. Tänk på att opassande underlag är: gamla heltäckningsmattor, nålfiltgolv (ohygieniskt, delvis för mjukt, ingen ångspärr), träbetong (för hög restfukt) och liknande.

Underlag Torktid Restfukt CM-% Stegljudsdämpning Ångspärr måste finnas
Cementgolvmassa 1 vecka per cm <2,5% Ja Ja
Anhydritspackel 2 veckor per cm <0,3% Ja Ja
Gjutasfalt Från 18 °C - Ja Nej
Magnesiumoxidskivor - Utjämningsfuktighet Ja Ja
Mineralisk utjämningsmassa Enligt tillverkarens angivelser - Ja Ja
Torrbetongssystem - - Ja Nej
Spånskivor - - Ja Nej**
Träplank - - Ja Nej**
PVC (limmad) - - Ja Nej*
Kakelplattor - - Ja Ja

* Om denna inte är skadad.

** Luftcirkulationen måste vara tillräcklig runt träkonstruktionen. Observera även den tillverkarinformation som står i bipacksedlarna som medföljer produkterna. Generellt sett får ett underlag av trä (spånskivor, träreglar etc.) aldrig tätas helt med andra material eftersom det annars under spärren bildas ett klimat där mikroorganismer frodas och förstör underkonstruktionen. Därför måste det finnas tillräcklig med luftcirkulation. Vid vägganslutningen bör man sätta lister där luften kan cirkulera bakom och göra genomsläpp mellan golvkonstruktionen och golvet. Man måste se till att hålrummet under konstruktionen alltid är torrt så att utjämningsfukten i träkonstruktionen inte störs under någon av årstiderna och därför kan man strunta i en PE-folie som ångspärr. Golvbrädorna läggs alltid på tvären jämfört med golvbrädorna som redan ligger under.

Så lägger du dämpande underlag

Här beskriver vi hur läggningen av dämpande material fungerar:

Steg 1 – Förbered underlaget

Innan du lägger ångspärren bör du sopa av underlaget och ta bort eventuelle lim- eller färgrester.

Steg 2 – Lägg en PE-folie

Lägg en PE-ångspärrfolie om det krävs (på mineraliska underlag om det inte ingår i det egentliga dämpande materialet).

Steg 3 – Fäst PE-folien

Låt PE-folie sticka ut med cirka 5cm vid väggarna. Lägg våderna med en överlappning på 10cm och limma skarvarna med aluminiumtätningsband så att det blir ångtätt.

Steg 4 – Lägg ut isoleringsunderlaget

Rulla nu ut isoleringsunderlaget och lägg det jäms med väggen. Sätt ihop de enskila våderna med ett tätningsband. Nu kan du enkelt lägga det nya golvet flytande på detta!

Tips:

Försäkra dig alltid om att underlaget är perfekt förberett innan du lägger ut det isolerande underlaget och sedan golvet. På så sätt får du en optimal funktion av isoleringen så att du kan ha glädje av ditt yrkesmässigt, isolerade golv!

Övrig information om underlagsfolie och underlagsfoam

Tjocklek på det dämpande underlaget

Dämpande material finns tillgängliga i olika tjocklekar med eller utan integrerad ångspärr (exempelvis 1,6-5mm, tillverkare: Selit). Tunna dämpande material är bra om du har en låg uppbyggnadshöjd, tjockare har goda värmeisolerande egenskaper och passar bra för att jämna ut gamla brädgolv. Folie med fuktskydd passar bra till läggning på mineraliska underlag. Tips: beakta alltid alla tillverkarens angivelser innan du handlar, eller inhämta råd från en expert!

Underlagsfolie och golvvärme

  • Försäkra dig i förväg om ditt laminat- eller parkettgolv kan läggas på golvvärme!
  • De flesta dämpande underlagen kan läggas på elektrisk golvvärme.
  • Har du en varmvattenburen golvvärme måste du lägga ett PE-folie under det dämpande underlaget (om inte det dämpande underlaget redan har en integrerad ångspärr). Observera även att värmegenomsläppligheten på golvet (det använda golvet och det dämpande underlaget) inte överskrider värdet på 0,15 m²K/W annars påverkas den varmvattenburna golvvärmens värmeeffekt.

Underlagsfolie och ojämnheter

  • Om ditt nya laminat- eller parkettgolv redan har ett integrerat, dämpande underlag bör du tänka på så att detta inte blir för tunt (mindre än 1mm).
  • Om underlaget är för tunt kan det inte jämna ut ojämnheter på underlaget. Om det behövs till läggningen rekommenderar vi att du köper ett extra dämpande underlag som kan jämna ut mindre ojämnheter, och är tryckstabilt. För mer detaljerad information om utjämning av ojämnheter kan du läsa tillverkarens information som finns på produkten.

Ska jag lägga dubbel underlagsfolie?

Om du lägger ett folie dubbelt som stegljudsdämpning, skulle man kunna tro att det får den dubbla isolerande effekten. Detta stämmer tyvärr inte! Om du lägger det dämpande underlaget dubbelt får du inga bättre gång- eller stegljudsvärden. Därför är det inte tillåtet att lägga det dubbelt (uppgifter från firman Selit).

Problem med läggning av isolering eller golv

Har du problem med läggningen eller därefter med golvet? När du lägger laminat- och parkettgolv flytande på dämpande material finns det ett par typiska fel som förekommer. Alla Do och Don´t hittar du här.

Öppna fogar och uppstående brädor
I skarvarna på klickförbindelser kan det orsakas skador om det dämpande materialet har ett för högt friktionsmotstånd, eller om det dämpande materialet överlappas.

Stegljud trots dämpande material
Möjliga orsaker: underlaget var inte optimalt förberett, eller de dämpande underlagen överlappar varandra.

Golvet missformar sig konkavt
Möjliga orsaker: fuktspärr saknas om golvet har lagts på ett mineraliskt underlag, eller om PE-våderna inte tätats i skarvarna resp. överlappats för lite på separat PE-ångspärr. Dessutom kan det hända att ångspärrsfoliern är trasig.

Sprickor vid skarvarna på golvet (för det mest rätvinklat): det dämpande underlaget är möjligtvis för mjukt. Dämpande material som tillåter att materialet rör sig maximalt 0,5 mm vid en tryckbelastning på minst 2t/kubikmeter.

Kanterna på golvet är uppsvällda eller vågade
Kontrollera om ångspärren inte dragits upp vid väggen om du lagt en PE-ångspärr, eller om vägganslutningen (på produkter inklusive ångspärr) inte gjorts korrekt.

Mögelbilning och äcklig lukt vid listerna
Använder du en ångspärr vid läggning på organiska golv kan det bildas ånga och kondensat som kan orsaka att det murknar och bildas svampar.

Den varmvattenburna golvvärmen uppnår inte längre den önskade temperaturen
Om det dämpande underlaget som används har en vattengenomsläpplighet på minst 0,15 m²K/W kan inte tillräckligt mycket värme tränga genom golvet.

Istället för ett dämpande underlag används en gammal heltäckningsmatta
Här kan det leda till att fogar bildas vilket kan orsaka svällningar och vågningar spänningar i golvet som lagts flytande. Det är alltså bättre att ta bort den gamla heltäckningsmattan och använda ett dämpande underlag.

Mer om att lägga golv

upp