0 Önskelista 0 Varukorg

Så lägger du parkettgolv

Lägga parkettgolv

Parkett är vackra och naturliga golv med lång livslängd (om de behandlas rätt). Vi visar hur du lägger parkettgolv, vilka verktyg och vilket material du behöver, samt vad du i övrigt behöver tänka på när du lägger parkett. Klara, färdiga, golv!

Lästid: 3 min. Se vårt parkettsortiment

Det här behöver du till ditt projekt

Observera:

Trä är ett levande material och rör sig beroende på rummets luftfuktighet. Därför ska du lämna en rörelsefog, det vill säga ett mellanrum mellan golv och fast installation, vid flytande läggning.

Lägga parkettgolv – steg för steg

Vår steg för steg-guide innehåller den information du behöver för att lyckas med ditt parkettprojekt – med allt från hur du förbereder underlaget till hur du får det snyggt vid rör och dörrfoder.

Förberedelser

Lägga klickgolv

Steg 1

Använd en rätskiva för att kontrollera att undergolvet är tillräckligt plant. Avvikelsen får ej vara större än sammanlagt 3mm på 1m.

Lägga klickgolv

Steg 2

Förhöjningar och fördjupningar som överstiger 3mm måste jämnas ut. Betonggolv spacklas med flytspackel och trägolv hyvlas, slipas eller spacklas.

Lägga klickgolv

Steg 3

Betong och lättbetongbjälklag ska alltid isoleras mot fukt. Detta görs med ångspärr av 0,2mm PE-Folie (ångspärrsfolie). Folien läggs med minst 200mm överlapp i fogarna och ska vikas upp minst 20mm mot väggen.

Lägga klickgolv

Steg 4

På folien ska det läggas underlagsfoam eller grålumppapp.

Lägga parkettgolv – flytande läggning

Lägga klickgolv

Steg 5

Innan du lägger parkettgolvet: förvara golvet i slutna förpackningar, minst 48 timmar, i rummet där det ska läggas.

Lägga klickgolv

Steg 6

Om vägglinjen är ojämn, rita av den på den första brädraden. För detta ändamål, borra ett hål genom en brädbit och sätt en penna i hålet. För brädan längs väggen så att alla ojämnheter ritas på den första brädraden. Såga sedan längs den ritade linjen.

Lägga klickgolv

Steg 7

Lägg den första brädan med avsågad fjäder mot väggen. För att golvet ska kunna röra sig ska rörelsefogen (mellanrummet mot väggen) normalt vara 10mm. Använd klossar/kilar som distansklossar. Rörelsefog ska finnas på samtliga sidor och även vid trösklar, rör, trappor osv.

Lägga klickgolv

Steg 8

Nästa bräda läggs tätt mot första brädans kortände, tryck sedan lätt på brädan uppifrån tills kortändans låsning klickar ihop. Fortsätt hela första raden.

Lägga klickgolv

Steg 9

Vänd den sista brädan i raden 180°. Markera noggrant avståndet till väggen och kapa brädan från ovan- eller undersidan beroende på sågtyp. Markera kapsnittet 8–10mm från föregående brädas kortsida, så får du en rörelsefog när brädan skjutits på plats.

När du använder en handsåg, såga ovanifrån. Med elektriska sågar arbetar man underifrån för att undvika att kanterna blir flisade. Använd ett lämpligt sågblad.

Lägga klickgolv

Steg 10

Lägg den sista golvbrädan i den första raden. Från och med tredje raden kan du inleda raden med restbiten du sågade av från raden före, förutsatt att den är minst 30cm lång. I den andra raden är detta inte möjligt eftersom restbiten från den första raden saknar fjäder. Brädfogarna bör vara förskjutna med minst 40cm. De följande raderna monteras genom tekniken att pressa in fjädern i föregående rads not. Slå samman med slagjärn eller slagkloss och sätt en kil vid kortändan mot väggen.

Lägga klickgolv

Steg 11

För den sista raden måste brädans bredd anpassas. Lägg en bräda ovanpå den näst sista raden, så att den underliggande brädan täcks helt. Var uppmärksam på not och fjäder. Lägg en tredje bräda ovanpå den andra och skjut den mot väggen. Den fungerar nu som avståndsmätare och linjal. Rita upp korrekt bredd på brädorna för den sista raden. Ta hänsyn till expansionsfogen mot väggen. När den sista raden golvbrädor monteras kan du behöva använda ett slagjärn för att pressa samman brädorna.

Lägga parkettgolv runt rör

Lägga klickgolv

Steg 1

Vid vattenrör, markera rörets position på brädan. Mät ut rördiametern plus 20mm (10mm på vardera sidan om röret).

Lägga klickgolv

Steg 2

Skär sedan ut i brädan med en hålsåg.

Lägga klickgolv

Steg 3

Kapa brädan genom röröppningarnas mitt.

Lägga klickgolv

Steg 4

Limma fast den avkapade delen i utrymmet mellan vägg och vattenrör. Säkra expansionsfogen med en kil. Efter golvläggning, sätt på rörmanschetter.

Lägga parkettgolv vid dörrkarmar

Lägga klickgolv

Steg 1

Dörrkarmar kan man ta av och flytta upp men det är oftast enklare att såga av dem. Använd en lös golvbräda som höjdmall och såga fodret med en fintandad såg. Skjut in golvet under fodret. Se till att golvet inte kläms mellan underlaget och foder.

Lägga klickgolv

Steg 2

Stålkarmar ska inte kortas. Skär istället brädan så att den passar. Fyll expansionen med fogmassa så att ingen fukt kan tränga in i materialet.

Lägga klickgolv

Steg 3

Beroende på läggningsriktningen är det inte alltid möjligt att fälla in den sista raden under en dörrkarm. Använd i sådana fall ett stämjärn för att ta bort vulsten framför noten på brädan.

Lägga klickgolv

Steg 4

Därefter kan brädan skjutas in under dörrkarmen och limmas mot den näst sista brädraden. Ditt projekt är nu klart!

Tänk på:

Innan listerna monteras är det viktigt att distansklossarna tas bort. Lister monteras alltid på väggen och inte på golvet. Används lister med clips så kommer skruvarna inte att synas.

Se HORNBACHs stora sortiment av parkettgolv Köp parkettgolv i webbshoppen

Mer om att lägga golv

upp

HORNBACH använder cookies. När du fortsätter surfa på vår sida godkänner du användandet av cookies. Mer information

x