Steg för steg-guide

Så lägger du laminatgolv

Laminat är en golv med många fördelar: det är slittåligt, lättskött, finns i ett stort urval med många olika utseenden till bra pris och är lätt att lägga. Vi visar dig hur du lägger laminat, vilket material och vilka verktyg du behöver, samt vad du behöver tänka på i övrigt vid läggningen. Klara, färdiga, golv!

Det här behöver du till ditt projekt

Lägga laminatgolv – steg för steg

Vår steg för steg-guide innehåller den information du behöver för att lyckas med ditt laminatprojekt – med allt från hur du förbereder underlaget till hur du får det snyggt vid rör och dörrfoder.

Förberedelser

01

Använd en rätskiva för att kontrollera att undergolvet är tillräckligt plant. Avvikelsen får ej vara större än sammanlagt 3mm på 1m.

 Lägga klickgolv
02

Förhöjningar och fördjupningar som överstiger 3mm måste jämnas ut. Betonggolv spacklas med flytspackel och trägolv hyvlas, slipas eller spacklas.

 Lägga klickgolv
03

Betong och lättbetongbjälklag ska alltid isoleras mot fukt. Detta görs med ångspärr av 0,2mm PE-Folie (ångspärrsfolie). Folien läggs med minst 200mm överlapp i fogarna och ska vikas upp minst 20mm mot väggen.

 Lägga klickgolv
04

På folien ska det läggas underlagsfoam eller grålumppapp.

 Lägga klickgolv

Lägga laminatgolv – flytande läggning

01

Före läggning: förvara golvet i slutna förpackningar, minst 48 timmar, i rummet där det ska läggas.

 Lägga klickgolv
02

Om vägglinjen är ojämn, rita av den på den första brädraden. För detta ändamål, borra ett hål genom en brädbit och sätt en penna i hålet. För brädan längs väggen så att alla ojämnheter ritas på den första brädraden. Såga sedan längs den ritade linjen.

 Lägga klickgolv
03

Lägg den första brädan med avsågad fjäder mot väggen. För att golvet ska kunna röra sig ska rörelsefogen (mellanrummet mot väggen) normalt vara 10mm. Använd klossar/kilar som distansklossar. Rörelsefog ska finnas på samtliga sidor och även vid trösklar, rör, trappor osv.

 Lägga klickgolv
04

Nästa bräda läggs tätt mot första brädans kortände, tryck sedan lätt på brädan uppifrån tills kortändans låsning klickar ihop. Fortsätt hela första raden.

 Lägga klickgolv
05

Vänd den sista brädan i raden 180°. Markera noggrant avståndet till väggen och kapa brädan från ovan- eller undersidan beroende på sågtyp. Markera kapsnittet 8-10mm från föregående brädas kortsida, så får du en rörelsefog när brädan skjutits på plats.

När du använder en handsåg, såga ovanifrån. Med elektriska sågar arbetar man underifrån för att undvika att kanterna blir flisade. Använd ett lämpligt sågblad.

 Lägga klickgolv
06

Lägg den sista golvbrädan i den första raden. Från och med tredje raden kan du inleda raden med restbiten du sågade av från raden före, förutsatt att den är minst 30cm lång. I den andra raden är detta inte möjligt eftersom restbiten från den första raden saknar fjäder.

Brädfogarna bör vara förskjutna med minst 40cm. De följande raderna monteras genom tekniken att pressa in fjädern i föregående rads not. Slå samman med slagjärn eller slagkloss och sätt en kil vid kortändan mot väggen.

 Lägga klickgolv
07

För den sista raden måste brädans bredd anpassas. Lägg en bräda ovanpå den näst sista raden, så att den underliggande brädan täcks helt. Var uppmärksam på not och fjäder. Lägg en tredje bräda ovanpå den andra och skjut den mot väggen. Den fungerar nu som avståndsmätare och linjal. Rita upp korrekt bredd på brädorna för den sista raden. Ta hänsyn till expansionsfogen mot väggen. När den sista raden golvbrädor monteras kan du behöva använda ett slagjärn för att pressa samman brädorna.

 Lägga klickgolv

Lägga laminatgolv runt rör – steg för steg

01

Vid vattenrör, markera rörets position på brädan. Mät ut rördiametern plus 20mm (10mm på vardera sidan om röret).

 Lägga klickgolv
02

Skär sedan ut i brädan med en hålsåg.

 Lägga klickgolv
03

Kapa brädan genom röröppningarnas mitt.

 Lägga klickgolv
04

Limma fast den avkapade delen i utrymmet mellan vägg och vattenrör. Säkra expansionsfogen med en kil. Efter golvläggning, sätt på rörmanschetter.

 Lägga klickgolv

Lägga laminatgolv vid dörrkarmar – steg för steg

01

Dörrkarmar kan man ta av och flytta upp men det är oftast enklare att såga av dem. Använd en lös golvbräda som höjdmall och såga fodret med en fintandad såg. Skjut in golvet under fodret. Se till att golvet inte kläms mellan underlaget och foder.

 Lägga klickgolv
02

Stålkarmar ska inte kortas. Skär istället brädan så att den passar. Fyll expansionen med fogmassa så att ingen fukt kan tränga in i materialet.

 Lägga klickgolv
03

Beroende på läggningsriktningen är det inte alltid möjligt att fälla in den sista raden under en dörrkarm. Använd i sådana fall ett stämjärn för att ta bort vulsten framför noten på brädan.

 Lägga klickgolv
04

Därefter kan brädan skjutas in under dörrkarmen och limmas mot den näst sista brädraden. Ditt projekt är nu klart!

 Lägga klickgolv

HORNBACH ansvarar ej för felaktigt utfört arbete.

Vanliga frågor och svar om att lägga laminatgolv

Måste jag ta bort en heltäckningsmatta innan jag lägger laminatgolv?

Ja, din gamla heltäckningsmatta måste tas bort innan du lägger ditt nya laminatgolv. Orsak: en heltäckningsmatta kan leda till en ökad rörelse över förbindelsen mellan not och fjäder när man går på laminatet. På grund av detta inträder en materialutmattning som gynnar laminatgolvets ojämnhet, vilket kan resultera i fogöppning.

Får jag limma ett laminatgolv heltäckande på underlaget?

Nej, laminat är inte lämpligt för att limmas heltäckande eftersom golvets naturliga svällning och krympning begränsas då.

Varför ska jag lägga in en ångspärr när jag lägger laminatgolv, och vad är en ångspärr?

En ångspärr eller ångbroms skyddar mot fukt som stiger ur underlaget. Särskilt om du lägger ditt laminatgolv på mineraliska underlag är det därför absolut nödvändigt att lägga på en ångspärr.

Läs mer om ångspärrsfolie här >>

Om man avstår från en ångspärr blir det en fuktutjämning med underlaget och efter längre användning av golvet kan det slutligen leda till att kanten sväller och som ett resultat av det till en fogöppning genom att förbindelsen mellan not och fjäder skadas.

Måste jag ha bestämda rörelsefogar?

Träet i laminatgolvets bärplatta töjer sig – därför ska du alltid ha ett avstånd på 15mm mellan de enskilda panelerna och väggarna eller andra fast installerade delar (element, pelare, etc.). Använd änd-, övergångs- och utjämningsprofiler mellan de enskilda rummen.

Hur stor får den lagda laminatytan maximalt vara?

Vid läggning i rum, vars storlek kräver en laminatyta större än 10m i längsriktning för panelerna och 8m i breddriktning för panelerna måste du planera för och bygga in expansionsfogar.

Måste jag planera in en vilotid efter att jag lagt laminatgolvet?

Vid en limfri läggning av ditt laminat kan du gå på ditt nya golv direkt. Lycka till med ditt nya golv!

Kan jag lägga laminatgolv i köket?

Ja, det är inga problem så länge laminatgolvet inte utsätts för längre fuktighetspåverkan. Laminat är dock inte lämpligt för läggning i badrum eller andra våtrum!

Hur skär jag till panelerna?

Använd helst en laminatskärare! Om du inte vill skaffa någon egen har du också möjlighet att använda sticksåg eller vanlig såg.

Kvalité från HORNBACH

För oss på HORNBACH är det viktigt att vi kan erbjuda dig laminatgolv av bästa kvalité. Därför håller vi fast vid de de största leverantörerna inom det här området. HORNBACH säljer kvalitativt högvärdiga och certifierade laminatgolv till bra pris!

Mer om att lägga golv