Steg för steg-guide

Så lägger du vinylgolv

Så lägger du vinylgolv

Att lägga vinylgolv är enkelt och går snabbt! Dessutom har vinylgolv en hygienisk och slittålig yta. Vi visar dig hur du ska lägga självhäftande vinylbrädor, hur du limmar vinylgolv och hur du lägger löst vinylgolv. Du hittar även material- och verktygslistor samt steg-för-steg arbetsbeskrivningar. Vad väntar du på? Starta ditt vinylgolvsprojekt nu! Yippie!

Det här behöver du till ditt projekt

Förberedelser – steg för steg

Förbered underlaget

Underlaget behöver vara jämnt, fast och dammfritt men även fritt från sprickor, smuts, fetter och oljor. Dessutom måste det vara torrt för jämnan och även förbli det! Här hittar du en översikt med olika egenskaper på underlaget och instruktioner om hur du förbereder det på ett yrkesmässigt sätt.

Nytt underlag/spackel
Jämna till ojämnheter med ett passande spackel. Slipa golvet noga, lagret måste vara minst 2mm tjockt, sug upp damm och applicera en häftgrund/primer för att förbereda limningen.

PVC-golvbeläggning, enhetliga
Direkt läggning på PVC-golv (utan skum-/textilrygg) är endast möjlig om det är fast förbundet med undergolvet. Grundrengör/avfetta beläggningen. Neutralisera sedan ytan med klart vatten innan en häftgrund/primer appliceras.

Linoleum, gummi, laminat, heltäckningsmatta, polyolefinbeläggningar
Direkt läggning är inte möjlig. Ta bort gammalt golv och
kontrollera underlaget. Befria cementunderlag från gamla limlager. Jämna till ojämnheter med passande spackel. Slipa golvet noggrant, skiktdjup minst 2mm. Sug bort damm och måla på häftgrund/primer för att förbereda limningen.

Trägolv
Direkt läggning är möjlig om trägolvet är fast, jämnt och fogfritt. Golvet måste avfettas. Neutralisera sedan ytan med klart vatten innan en häftgrund/primer appliceras. Alternativt kan man lägga spånskivor (inga OSB-skivor) som anpassats till rumsförhållandena för att förbereda underlaget. Lägg skivorna flytande och sammanfoga enligt tillverkarens anvisningar. Fyll i skivornas fogar med lämplig fogmassa. Applicera en häftgrund/primer för att förbereda limningen.

Kakelplattor
Läggning på befintliga, keramiska plattor är endast möjlig om de spacklats eller utjämnats. Sug upp damm sedan och applicera en häftgrund/primer för att förbereda limningen.

Planera läggningsmönstret

  • Innan du lägger vinylgolvet måste rummets centrala axel bestämmas. Denna är beroende av golvets form och design.
  • Börja lägga på mitten av golvet.
  • Brädorna trycks alltid fast från mitten och ut till kanten.
  • Läggningsriktningen anpassas enligt läggningsinstruktionen.

01

Först måste den gamla sockellisten tas bort. Om den gamla sockellisten är limmad kan färg eller tapet över sockellisten gå sönder. För att detta inte ska hända skär du tapeten, respektive färgen ovanför sockellisten med en mattkniv. Använd en stadig spackelspade eller ett stämjärn för att öppna locket. När listen är borttagen drar du ut spikarna, annars kan du skada dig. Övergångsprofiler på dörrarna tas bort.

 Förberedelser vinylgolv
02

En gammal heltäckningsmatta passar inte optimalt som underlag till ett nytt golv. Skär den då i smala remsor med en mattkniv. Då kan du dra av den. Ju smalare ränderna är desto lättare kan du dra bort dem. Det gamla golvet kan du kasta bland de vanliga soporna på soptippen. På stora ytor lönar det sig att hyra en mattskrapa för att ta bort heltäckningsmattan. Skär mattlängderna i bredden på skrapans klinga i remsor. Sedan för du in den vassa skrapan under den gamla mattan och tar bort den från golvet.

 Förberedelser vinylgolv
03

Nu tas de övriga limresterna från den gamla mattan bort. På små ytor kan du göra det med en spackelspade eller en skrapa, till större ytor krävs det en maskin. Antingen använder du en excenterslip för handdrift eller en tallriksslipmaskin. Slipdammet och alla lösa delar måste tas bort noggrant. Dörrar som öppnas in i rummet kan du ta bort så att de inte stör. Skydda dörrkarmar med maskeringstejp och täckplast.

 Förberedelser vinylgolv
04

När ytan är blank och ren bestämmer vattenpasset hur du ska gå vidare. Ojämnheter måste jämnas ut. Med flytspackel kan du jämna ut och släta till hela golvytan i ett arbetssteg. Den rena golvytan grundas sedan. Använd djupgrund till absorberande golv. Måla den på kanterna med en pensel och med roller på stora ytor. Låt djupgrunden torka.

 Förberedelser vinylgolv
05

Blanda den flytande spackelmassan med angivet förhållande. Du behöver en ren hink för murbruk till detta och helst en blandare. Massan måste vara klumpfri. Häll ut en del av massan mittemot dörröppningen – börja i ett hörn och stötta sedan förloppet med en murslev. Häll på ny massa hela tiden tills det har fördelats jämnt i rummet – arbeta alltid vått i vått. Rulla över den blöta ytan med en spikvals och förhindra att luft blir kvar i det flytande spacklet.

 Förberedelser vinylgolv
06

Är ytan fortfarande ojämn när den torkat? Slipa då över det här stället en gång till med excenterslipen. Rengör sedan ytan noggrant och grunda med djupgrund.

 Förberedelser vinylgolv

Lägga självhäftande vinylbrädor – steg för steg

01

Räkna först ut vilken mängd material som behövs: rumslängd x rumsbredd + 10% restbitar. Räkna till elementnischer i rummet till denna yta. Vinylbrädorna måste akklimatisera sig i 24 timmar i rummet golvet ska ligga. Blanda ur flera paket när du lägger. Lägg från dörren då det är huvudblickriktningen. Även om väggarna inte är helt raka måste den första raden läggas exakt. Spänn ett snörslå i rät vinkel från dörrens mitt till väggen mittemot och rita en hjälplinje med den.

 Lägga vinylgolv
02

Pilen på brädans baksida visar i vilken riktning det ska läggas. Den måste alltid sitta likadant. Dra av plasten en bit på den första brädan och lägg brädan exakt vid linjen. Dra sedan av resten av plasten och tryck fast brädan.

 Lägga vinylgolv
03

Börja genast med en andra rad bredvid. Så blir det enklare att hålla det raka förloppet. Den andra brädan läggs med minst en tredjedels förskjutning jämfört med den första brädan. På så sätt får du automatiskt en fogavvikelse.

 Lägga vinylgolv
04

När du kommit fram till väggen mittemot lägger du en bräda med limskyddsfolie på den senast lagda brädan med hela sidan emot. Vik ner skyddsplasten på kanten så att den inte står ut. Nu lägger du ytterligare en bräda som schablon ovanpå och skjuter in dem till väggen - med ca. 2mm avstånd till väggen. Nu kan du skära i den mellersta brädan och sedan vika av den. Den här brädan passar exakt i luckan; du behöver bara limma fast den.

 Lägga vinylgolv
05

Den korta brädbiten som blev över från det senaste arbetssteget limmas fast som den första brädan i nästa rad. Svåra tillskärningar vid dörrposter eller i nischar för du över genom att lägga på en ytterligare bräda eller en linjal på brädan som ska anpassas.

 Lägga vinylgolv
06

Rista de enskilda stegen från ovansidan och böj sedan av dem längs med linjen. Kontrollera om tillskärningen passar. Dra sedan av plasten från baksidan och limma fast den tillskurna biten.

 Lägga vinylgolv
07

På elementrör för du över positionen för hålen som behövs på brädan och borra upp hålet för röröppningen med en hålsåg. Lägg ett underlag under brädan när du borrar, exempelvis en hårdskumskiva. Välj ett hål som är lite större än rörets diameter i diameter då blir det enklare att passa in brädan. Skär upp mellanrummet mellan rören så att brädan kan träs över röret.

 Lägga vinylgolv
08

Du kan även rista kvadratiska hål och bryta loss. Välj bara utskärningarna så stora att de fortfarande täcks av täckringen till elementröret. Skär sedan av mellanrummen och trä över brädan över rören.

 Lägga vinylgolv
09

De sista brädorna innan väggen kapas snabbt och enkelt till rätt bredd och limmas fast. Golvet är nu klart!

 Lägga vinylgolv

Tips:

Om det finns hela och inpackade paket kvar kan du lämna tillbaka dessa eller spara som reserv ifall du behöver byta ut trasiga brädor.

Limma vinylgolv – steg för steg

01

Du får en optimal ytuppdelning genom att mäta rummet innan du lägger golvet och gör en markeringslinje på mitten. Detta är lättast att göra med två personer och ett snörslå. Spänn snöret över bredden på rummet och släpp det. När snöret snuddar golvet blir det en färgad linje.

 Limma vinylgolv
02

Stryk på limmet med ett rekommenderat verktyg, exempelvis en roller, på golvet. Håll dig till tillverkarinformationen. Dessa anger även den öppna tiden på limmet. Under denna tidsperiod kan du lägga vinylbrädorna. Ha bara på så mycket lim som du hinner använda under den här tiden.

 Limma vinylgolv
03

Lägg den första brädan i limbädden och rikta in den enligt markeringslinjen på mitten. Den första brädan måste sitta exakt för att även de andra raderna ska bli raka. Tryck fast brädan i limbädden.

 Limma vinylgolv
04

Av tillverkningsskäl har brädorna en löpriktning. Denna finns tryckt på baksidan. Du bör alltid lägga brädorna i samma riktning. Det bästa är att du förbereder en stapel, blandat ur flera paket, så att alla ligger i samma löpriktning. Då behöver du inte tänka på det längre när du lägger golvet.

 Limma vinylgolv
05

Lägg nästa brädor i rad i väggens riktning. Först kan du arbeta med hela brädor och göra färdigt ytan. Lägg varannan rad med 15 till 18 centimeters förskjutning. Gör sedan färdigt tillskärningarna på väggsidan och lägg dem. Det här tillvägagångssättet är mer praktiskt än att du måste skära till bitar i varje rad. Lämna en springa på 2mm intill väggen.

 Limma vinylgolv
06

Den sista vinylbrädan i raden måste kapas på längden. Det är enklast om du lägger en bräda ovanpå den senast lagda brädan. På den lägger du nu en tredje bräda ända in till väggen, denna används endast för att mäta rätt mått och som kant att skära efter. Rista den mellersta brädan med en mattkniv med trapetsblad längs den översta brädan. Lägg den översta brädan åt sidan. Nu kan du vika av den ristade brädan och skära av den helt med mattkniven. Den passar exakt i det lediga utrymmet. Lägg sedan alla övriga delar som ska skäras i rummet.

 Limma vinylgolv
07

Den sista brädan som läggs mot väggen måste också kapas. Snittkanten ska vara intill väggen. Det bästa är att lägga en platta på den bräda som senast limmats fast och markera tillskärningen med en ytterligare bräda som du skjuter in mot väggen. Håll även här ett avstånd på 2mm intill väggen. Alternativt kan du även mäta avståndet med en tumstock och sedan kapa av den.

 Limma vinylgolv

Kantavslutning

08

Sockellister som kantavslutning hör till en korrekt läggning av vinylbrädor. Övergångar till andra rum och golv görs med övergångslister.

 Limma vinylgolv

HORNBACH ansvarar ej för felaktigt utfört arbete.

Mer om att lägga golv

Så lägger du laminatgolv

Laminat är en golv med många fördelar: det är slittåligt, lättskött, finns i ett stort urval med många olika utseenden till bra pris och är lätt att lägga. Vi visar dig hur du lägger laminat, vilket material och vilka ve ...läs mer