Steg för steg-guide

Så isolerar du ytterväggar med fasadskivor

Så isolerar du ytterväggar med fasadskivor

Tilläggsisolera ytterväggen utifrån och höj temperaturen på de gamla väggarna! Om du har planer på att förändra husets fasad är det här ett utmärkt tillfälle att samtidigt tilläggsisolera. Fördelen med fasadskivor är att isolerskiktet blir obrutet och därmed ger bästa effekt. Dessutom påverkar du inte rummens storlek invändigt. Här visar vi hur du går tillväga.

Det här behöver du till ditt projekt

Observera:

Följande exempel avser tilläggsisolering på befintlig träfasad.

Tilläggsisolera med fasadskivor– steg för steg

Montera isoleringsskivor för fasad

01

Bästa resultat får du om du tar bort det befintliga fasadmaterialet ända in till vindskyddet. Ta bort eventuella knutbrädor, lockläkt, bottenbrädor, foder runt fönster och dörrar samt spikläkten. Gamla ytterväggar behöver ofta ett förbättrat vindskydd. Saknas ett fullgott vindskydd monteras först ett vindskydd på ytterväggen. Därefter monteras isoleringen. Det är viktigt att isoleringskivorna placeras tätt emot den gamla väggstommen för att få nytta av isoleringen.

Isolera ytterväggar
Isolera ytterväggar

Montera luftspalt/spikregel

02

Luftning bakom träpanel är lika viktigt som bakom andra fasadmaterial. Vi använder spikregel med dimensionen 28x70mm. Detta är ett bra mått för att bilda en luftspalt som ser till att vatten som tränger in torkar ut. Beroende på vilken fasadpanel du använder, kan det i vissa fall behövas en ytterligare vertikalt placerad läkt för att skapa tillräcklig lutspalt. Se nästa steg.

Isolera ytterväggar
Isolera ytterväggar

Montera fasadpanel

03

Det finns olika panelutföranden. För att få fullgod luftspalt vid liggande panel, kan en liggande läkt monteras innan den vertikala spikregeln. På så sätt skapas luftspalten innanför spikregeln. Det är nu dags att spika upp panelen. Använd vattenpass och kontrollera ofta under arbetets gång. Blir det fel på en bräda blir det även fel på resten.

Ditt projekt är nu klart!

Isolera ytterväggar
Isolera ytterväggar

HORNBACH ansvarar ej för felaktigt utfört arbete.


Mer om att bygga på huset