0 Önskelista 0 Varukorg
HORNBACH Göteborg Öppettider
Minelundsvägen 8
417 05 Göteborg

order-goteborg@hornbach.com
+46 31-7799300
mån - fre: 06:00 - 20:00  
lör: 08:00 - 18:00  
sön: 09:00 - 18:00  
Du skrev ut den här informationen den 2023-09-21 klockan 13:35. Observera att priserna på världsmarknaden och kortfristiga reaktioner kan göra att priserna ändras och därför kan avvika från din utskrift. Tack för din förståelse.
Tips & råd

Att tänka på innan du väljer isolering

Att tänka på innan du väljer isolering

Med bra isolering kan både husets komfort öka samtidigt som uppvärmningskostnaderna minskar. Att isolera är den enskilt överlägset mest kostnadseffektiva investeringen du kan göra för ditt hus. Här går vi igenom olika typer av isolering och vad du bör tänka på innan du isolerar huset.

Olika typer av isoleringsmaterial

Principen bakom att isolera är enkel. Då luft är en väldigt dålig värmeledare gäller det att fånga så mycket luft som möjligt i ett poröst material. När isoleringen sedan byggs in i en byggnadskonstruktion kommer den att skapa en barriär som hindrar värmetransport. På så sätt hjälper isoleringen till att bevara värme på vintern och skyddar mot uppvärmning på sommaren. Dessutom hjälper den till att dämpa buller – en trevlig bieffekt. Isolering levereras i olika former; som skivor, mattor eller som lösull. De vanligaste typerna är mineralull (glas- eller stenull), cellplast och olika typer av cellulosabaserad isolering.

Ett materials värmeledningsförmåga brukar betecknas med den grekiska bokstaven λ, lambda, och har enheten W/(m • K). Ju lägre lambda-värde ett material har, desto bättre isolerar det. Alltså en viktig egenskap att beakta när du väljer isoleringsmaterial.

Stenull

Isolering med stenull är en välbeprövad metod som fungerar för de allra flesta isoleringsprojekt både för kyla och värme. Stenull är en naturprodukt som är brandsäker och den innehåller inga farliga ämnen. Stenullisolering finns i alla vanliga bredder och tjocklekar och finns även som lösull. Både ytter- och innerväggar och tak kan isoleras med stenull.

Stenull

Glasull

Glasull utvinns precis som namnet antyder av återvunnet glas. Det är ett väldigt effektivt isoleringsmaterial som passar för de allra flesta typer av isolering. Glasullisolering används till både väggar och tak och oftast som skivor som finns i alla vanliga bredder och tjocklekar. Även glasull är fritt från farliga farliga ämenn och funkar i innerväggar.

Glasull

Cellplast

Cellplastisolering är ett samlingsnamn för många olika typer av isolering tillverkad av plast, som via olika processer expanderas. Det vill säga behandlas på ett sätt som gör den blir porös och på så sätt innesluter luft eller annan gas med dålig värmeledningsförmåga.

Den vanligaste plasten som används för isolering är polystyren som finns i två former: EPS (expanderad polystyren, ”frigolit”) och XPS (extruderad polystyren). Tillverkningsmetoderna ger olika mekaniska egenskaper, men gemensamt för båda är att de ger fukttåliga och kapillärbrytande material som lämpar sig för isolering och fuktskydd i husgrunder.

Viktigt att veta är att cellplast är extremt brandfarligt och att det kan bli ett snabbt brandförlopp vid en fasadbrand om cellplast används som isoleringsmaterial i fasaden. Branden kan sprida sig inuti fasaden. Om du använder cellplast i fasaden är det viktigt att du avskärmar och sektionera cellplasten med exempelvis mineralull, så att en eventuell brand inte kan sprida sig vidare i fasaden.

Cellplast

Ljudisolering

En viktig detalj som ibland glöms bort vid ny- eller ombyggnationer är isolering av innerväggar. En oisolerad innervägg leder tyvärr ljud väldigt bra och kan verkligen förstöra hela känslan i ett hus eller rum. Att lägga lite extra pengar på att också isolera alla innerväggar är en enkel åtgärd och en smart investering som verkligen ger ökad komfort. Ju tjockare isolering desto bättre blir ljudisoleringen. Det finns dessutom speciella ljudskivor som gör det väldigt enkelt att få tystare väggar.

Hur mycket isolering behöver jag?

Olika hus och byggprojekt kräver olika mycket isolering och det kan vara svårt att ge en exakt siffra. Beroende av klimatzon och användningsområde behöver man därför anpassa tjocklek på vägg- och takisolering. Vid nybyggnation finns det tydliga riktlinjer från Boverket gällande ett hus energiförbrukning som alla ska följa och där isoleringen är en viktig del. Även vid renovering och ombyggnation finns det några saker som är bra att tänka på gällande isolering.

Isolering permanent boende

Som ett riktvärde kan man säga att för väggar behövs cirka 250mm tjock isolering, men gärna ännu mer. Takisolering cirka 500mm och grunden bör isoleras med cirka 300mm. I norra delen av landet krävs det ännu mer isolering medan det i södra Sverige kan räcka med tunnare isolering.

Hus

Isolering fritidsboende

Även fritidshus ska isoleras ordentligt. Ett dåligt isolerat hus blir alltför varmt på sommaren och är omöjligt att få bekvämt vintertid. Även här spelar såklart användningsområde och geografiskt läge en viktig roll, men vissa generella riktlinjer finns ändå. Ytterväggar bör isoleras med cirka 200mm och tak 300mm. I hus med torpargrund bör golvet isoleras med minst 200mm.

Attefallshus

Isolering förråd/uthus

Har du ett förråd eller uthus som ska kunna hålla plusgrader även vintertid bör du isolera väggar och tak med minst 95mm.

Förråd & redskapsbodar

Samverkan mellan material

Alla delar i ett hus samverkar när man ska räkna ut energiförbrukning och isoleringstjocklek. Det är exempelvis svårt att få till en effektiv energianvändning om fönster eller dörrar är av äldre typ som läcker mycket värme. På samma sätt blir det väldigt ineffektivt att byta fönster och dörrar om inte taket är isolerat. Läs mer om att bygga och renovera energieffektivt på Boverket >>

Glöm inte ventilationen

Ett välisolerat hus kräver en bra ventilation. Se därför till att frisk luft tillförs och gammal, dålig luft försvinner ut på ett kontrollerat sätt. Dålig inomhusluft kan annars ge upphov till både allergier och andra besvär.

Det finns speciella värmeväxlare som tar tillvara på en del av energin i frånluften, vilket är en bra och energisnål lösning.

Skyddsutrustning vid isolering

Många isoleringsmaterial tillverkas av naturliga råvaror, men du bör vid hantering använda skyddsutrustning.

Handskar

Sten- och glasullisolering släpper ifrån sig små partiklar som kan ge klåda på händer eller annan blottad hud. Använd därför skyddshandskar och långarmad tröja eller jacka för att slippa obehag efteråt.

Skyddsmask

Att andas in små partiklar från isolering är inte bra för hälsan och kan vara skadligt för lungor och luftrör. För att slippa detta bör du alltid använda skyddsmask vid isoleringsarbeten.

Skyddsglasögon

Se även till att skydda din ögon med skyddsglasögon när du arbetar med isoleringsmaterial.

Välja isolering

Du kanske också är intresserad av

upp