Steg för steg-guide

Så tilläggsisolerar du vinden

Så tilläggsisolerar du vinden

Att tilläggsisolera är en bra affär, både för dig och för miljön. Om du isolerar vinden kan du sänka uppvärmningskostnaderna med upp till 25%. Med minskade uppvärmningskostnader ökar också värdet på ditt hus. Mineraull är dessutom ett tacksamt material, som inte kräver underhåll och aldrig behöver bytas ut. Störst effekt får du om du tilläggsisolerar vindsbjälklaget. Här visar vi hur du isolerar vinden – steg för steg.

Det här behöver du till ditt projekt

Facktermer:

Ångbroms: betecknas även som ångspärr. Folie av polyetylen eller polyamid. Förhindrar att luftfuktighet från rummet tränger in i byggkonstruktionen.

Mineralull: med mineralull menas både glasull och stenull. Båda två har lika goda isolerande egenskaper. Glasull tillverkas av ca 75% återvunnet glas och stenull av smält och spunnen stenmaterial.

Tilläggsisolera vinden – steg för steg

Isolera snedtak

01

Kontrollera CC-avståndet mellan takbjälkarna. Optimalt är 60, alternativt 120cm CC-mått, för att skivorna ska passa in utan tillskärning.

 Tilläggsisolera vinden
02

Om vindsutrymmet är ventilerat via takfoten monteras först en vindavledare mot yttertaket med 2,5cm luftspalt. Alternativt använd isolering klädd med vindpapp på ena sidan.

 Tilläggsisolera vinden
03

Tryck in första lagret med isolering vertikalt mellan takbjälkarna. Montera därefter ångbroms (se nedan) samt horisontella reglar för andra isoleringslagret. Fyll det horisontella utrymmet mellan reglarna med isoleringsskivor.

 Tilläggsisolera vinden

Montera ångbroms

04

Montera ångbromsen över takbjälkarna och det första isoleringslagret. Skarvar ska överlappas med minst 10cm och därefter förseglas med tejp avsedd för ändamålet.

 Tilläggsisolera vinden
05

Ångbromsen monteras med häftklammer mot takbjälkarna.

 Tilläggsisolera vinden
06

Samtliga skarvar, överlappningar och genomföringar måste lufttätas med täthetsprodukter avsedda för ändamålet.

 Tilläggsisolera vinden
07

Alla anslutningar till fasta byggdelar som exempelvis gavelväggar, skorstenar, med mera måste vara lufttäta. Använd tejp som är avsedd för ändamålet.

 Tilläggsisolera vinden
08

Mot gavelväggen kan du med fördel använda en regel eller läkt för att pressa folien tätt intill väggen.

 Tilläggsisolera vinden
09

Den överskjutande folien skärs bort med en vass kniv, riv absolut inte av den! Alla anslutningar måste vara lufttäta för att förhindra fuktvandring.

 Tilläggsisolera vinden

Isolera vindsbjälklaget

10

Börja med att montera vindavledare vid takfoten. Detta ska förhindra att vinden blåser in i isoleringen. Vindavledaren ska sträcka sig minst 13cm ovanför den färdiga isoleringenstjockleken i bjälklaget.

 Tilläggsisolera
11

Placera isoleringen till önskad tjocklek. Den rekommenderade sammanlagda tjockleken bör vara minst 40cm. Snedkapa isoleringsskivorna så att de ligger an mot vindavledaren.

 Tilläggsisolera vinden
12

Förskjut skarvarna mellan isoleringslagren. Det översta isoleringslagret bör avslutas med en pappersbeklädd isolering som ytterligar förhindrar vindinträngning. Du har nu tilläggsisolerat vinden!

 Tilläggsisolera vinden

HORNBACH ansvarar ej för felaktigt utfört arbete.

Tips vid isolering:

1. Säkerställ att befintlig isolering (kutter/spån mm) är helt torr.
2. Ångbroms ska överlappas med minst 10cm för att erhålla full tätning.
3. Rekommenderad luftspalt mot yttertaket min 2,5cm.
4. Använd handskar och skyddsmask vid arbete med isoleringsmaterial.
5. Isoleringen får ej tryckas till så hårt att den packas samman.
6. Isoleringen ska ligga tätt an mot varandra och reglar/bjälkar/takstolar.
7. I ett ouppvärmt vindsutrymme måste vindsbjälklaget vara lufttätt, så att inte varm inomhusluft läcker upp på vinden och kondenserar. Sträva efter att få en så luft- och ångtät insida som möjligt.
8. För att uppnå rekommenderad isolertjocklek på 200-300mm i snedtak, kan man behöva regla vinkelrätt mot snedtak för ytterligare ett isoleringslager. Ångbromsen kan i detta fall placeras efter det första lagret. En tumregel säger dock att man max får dra in ångbromsen 1/3 av den totala isolertjockleken.

Mer om isolering