Steg för steg-guide

Så byter du fönster

Gamla och dåligt isolerade fönster är kalla på insidan. Då kan det vara bra att byta ut dessa mot nya fönster, med ett lågt U-värde. Det är en energibesparing som är långsiktigt lönsam. Här visar vi dig hur man byter ut och monterar fönster i vår steg för steg-guide.

Det här behöver du till ditt projekt

Byta fönster – steg för steg

Ta bort det gamla fönstret

01

Börja med att ta bort fönsterfodret både in- och utvändigt. Såga av spikar eller karmskruvar mellan karm och vägg. Lossa kilarna och lyft ur karmen. Kontrollera att öppningen i väggen är ca 20mm större än karmens yttermått på de nya fönstren.

Tips! Genom att såga itu karmen och ta ut den i bitar minimerar du risken att skada fönstersmygen. Rengör fönsteröppningen och kontrollera att virket i väggen är friskt. Byt eventuellt ut rötskadat virke.

Montera fönster
Montera fönster

Montera det nya fönstret

02

Om fönstrets konstruktion gör det möjligt att lyfta fönsterbågen ur karmen så börja med detta steg. Monteringen blir då lättare. Placera därefter distanskilar där karmens bottenstycke ska vila. Kilarna ska möta varandra, en från utsidan och enfrån insidan. Fäst brädor eller liknande på hålets utsida som stöd för att fönstret inte ska falla ut under monteringsprocessen. Ställ fönstret på kilarna.

Montera fönster
Montera fönster
03

Kila därefter in hörnen på karmens överstycke och sidostycken från ut- och insidan. Kilarna får inte täcka de förborrade hålen för karmskruven. Kilarna ska tryckas in så pass hårt att fönstret sitter fast i öppningen temporärt. Slå inte i kilarna för hårt så att karmen buktar. Väg av karmen med vattenpass. Kontrollera även att karmen är i lod och varken lutar inåt eller utåt. Mät diagonalt från hörn till hörn på båda sidorna. De två diagonalmåtten ska vara identiska.

Montera fönster
Montera fönster

Tips:

Diagonalmätningen kan göras med hjälp av t ex två lister. Lägg ihop listerna och håll dem diagonalt i karmöppningen. Dra ut listerna tills ändarna stöter mot karmens hörn. Markera ett streck över båda listerna där de ligger omlott. Upprepa nu på motstående diagonal. Hamnar strecket på samma ställe är diagonalmåttet lika.

04

När diagonalmåtten är lika och karmen ligger i lod är det dags att skruva i karmskruvarna. Ta därefter bort kilarna vid karmens sidostycken, men lämna kvar kilarna under karmens bottenstycke. Väg av med vattenpasset igen. Behöver karmen justeras gör detta med hjälp av karmskruvarna. Häng på fönsterbågen (i de fall fönsterbågen går att hänga av från karmen) och kontrollera att fönstret går lätt att öppna och stänga. Efterjustera slutligen eventuellt med hjälp av karmskruvarna.

Montera fönster
Montera fönster
05

Därefter är det dags att täta med fönsterdrev. Dreva mellanrummet mellan fönsterkarm och vägg från insidan. Packa inte för hårt, det ska finnas en luftficka mellan remsan och ytterfodret.

Montera fönster
Montera fönster
06

När drevmaterialet är på plats, täcks insidan med en bottningslist och en diffusionstät mjukfog. Tätningen på utsidan ska vara vindtät men inte diffusionstät – den ska ”andas”. (Används fogskum, kontrollera att sidostyckena inte buktar inåt och att det går att efterjustera). Avsluta med att smörja gångjärn och spanjolett.

Montera fönster
Montera fönster

Montera fönsterbleck

07

Efter att fönstret har monterats ska fönsterblecket fästas. Om du vid renovering behåller det gamla fönsterblecket, täta först med byggsilikon eller liknande. Fönsterkarmen kan ha frästa spår för fönsterblecket. Mät det så kallade fria måttet där blecket ska sitta och lägg till 20mm för att få rätt blecklängd.

Montera fönster
Montera fönster
08

Snedsåga eller klipp sedan ett urtag i bleckets fram- och bakkant enligt figur 1 och 2. Vik sedan upp en ca 10mm hög gavel i båda ändar, och vik in bakkanten enligt figur 3 och 4. Bockningen förhindrar regnvattnet att rinna ut på sidorna. Såga sedan ut två spår ur de yttre fodren för att få plats med fönsterblecket.

Se till så att spåren håller samma lutning som ditt fönsterbleck. Sätt blecket på plats (och tryck in i ett eventuellt bleckspår i karmen). Skruva sedan fast blecket med skruv. Glöm inte att inspektera och eventuellt byta ut överblecket ovanför fönstret.

Montera fönster
Montera fönster

HORNBACH ansvarar ej för felaktigt utfört arbete.

Mer om att bygga på huset