Steg för steg-guide

Så monterar du en infälld diskbänk

Så monterar du en infälld diskbänk

Dags att byta diskbänk? Vi visar hur du monterar en ny, infälld diskbänk – steg för steg.

Det här behöver du till ditt projekt

Tänk på detta innan du börjar ditt projekt:

  • Behöver du en blandare med diskmaskinsanslutning?
  • Vilka dimensioner har befintliga rör? Kontrollera att du köpt rätt storlek!
  • Anslutningarna på blandaren är oftast 10mm eller R10 (3/8“), du behöver kopplingar anpassade för detta.
  • Finns kulventiler? Om inte passa på att montera sådana för att underlättta blandarbyte i framtiden.
  • Stämmer måtten på diskbänken med befintliga skåp?

Montera infälld diskbänk – steg för steg

Ursågning av bänkskiva

01

Börja arbetet med att fastställa exakt var diskbänken skall placeras. Ta bort bänkskivan och anpassa diskbänkens placering efter underskåpets innermått och var vatten- och avloppsanslutningar finns.

 Montera diskbänk
02

Mät upp avstånden från sidorna och notera på papper. Lägg tillbaka bänkskivan och använd måtten du tagit för att placera hålmallen som levererats med diskbänken. Rita med blyerts hur du skall såga, följ instruktionerna på mallen.

 Montera diskbänk
03

Borra sedan fyra 10mm hål, ett i varje hörn av den uppritade konturen. Detta för att slippa såga trånga radier med sticksågen.

 Montera diskbänk
04

Såga därefter lugnt och metodiskt med sticksåg mellan hålen. Se till att skydda bänkskivan mot repor och märken. Var försiktig så att de smala partierna inte går sönder när du hanterar skivan.

 Montera diskbänk

Tips:

Nyttja vår Sågservice som omfattar exakta kapningar och fräsningar i både trä och laminat. Vi gör bland annat:

  • Hörnförbindningar
  • Urfräsningar för diskho
  • Borrning för kranar
  • Alltid exakt efter dina mått

Montera vattenlås

05

Montera bottenventiler och överfyllnadsskydd innan du lägger diskbänken i bänkskivan. Kontrollera att alla delar, packningar och monteringsdetaljer finns, innan du börjar arbetet. Se till att alla delar monteras rakt så att packningarna tätar ordentligt.

 Montera diskbänk
06

Drag inte åt för hårt, plastdelarna kan spricka vid för hård åtdragning. När du kommit så långt kan vattenlåset förmonteras, men se till att det är möjligt att slutjustera efter att diskbänken monterats.

 Montera diskbänk

Infällning av diskbänk

07

När du monterar diskbänken är det oerhört viktigt att säkerställa att skarven mellan diskbänk och bänkskiva blir helt tät, inträngande vatten skadar snabbt bänkskivan. Som tätning används antingen silikon eller medlevererad tätningsmassa eller tätningsband.

 Montera diskbänk
08

När tätningsmassan är på plats kan diskbänken läggas ned i hålet och placeras exakt på plats.

 Montera diskbänk
09

Drag sedan fast diskbänken för hand med fastsättningsklammorna växelvis från sida till sida. Drag inte så hårt att tätningsmassan tränger fram ur skarven. Om klammorna sitter svårtillgängligt kan detta steg göras innan bänkskivan sätts på plats. Observera: Exakt konstruktion av monteringsdetaljerna skiljer sig åt mellan olika tillverkare, läs monteringsanvisningen du fick med diskbänken!

 Montera diskbänk

Montera blandare

10

Börja med att sätta packningen på plats i blandarens botten och sätt sedan blandaren försiktigt på plats i hålet. Skruva sedan blandaren på plats underifrån med de medlevererade monteringsdetaljerna. Se till att packningen sitter ordentligt på plats innan du drar fast så inte vatten kan tränga ner i underskåpet. Om du köpt en diskbänk utan blandarhål finns speciella håltagare för rostfritt stål som är enkla att använda, försök inte använda borrmaskin.

 Montera diskbänk
11

När du ansluter blandaren till vatten gäller det att ha rätt dimension på kopplingar. Anslutningsrören på blandaren är oftast 10mm eller R10 (3/8“), ledningarna i huset är oftast 12 eller 15mm. Mät och se till att ha rätt koppling till hands. Kapa rören i lagom längd så de bottnar i kopplingen utan att tvinga dem på plats.

 Montera diskbänk
12

Skruva fast kopplingen, glöm inte att använda stödhylsor om rören kräver det.

 Montera diskbänk

Ansluta vattenlås

13

Det är nu dags att ansluta vattenlåset till avloppet. Beroende på placering av befintlig avloppsstos behövs olika anslutningdetaljer. För alla avloppsdetaljer som monteras med förskruvning gäller att inte dra åt för hårt, då kan de spricka.

Om det är detaljer som skjuts samman underlättas monteringen om gummipackningarna fuktas med lite såpa eller diskmedel. Sista steget är att släppa på vatten och kontrollera att tillopp och avlopp är tätt. Du är nu klar med ditt projekt!

 Montera diskbänk

HORNBACH ansvarar ej för felaktigt utfört arbete.

Du kanske också är intresserad av