Steg för steg-guide

Så monterar du markiser

Så monterar du markiser

Med en markis blir din uteplats ännu trevligare och du får ett skydd mot både stark sol och lättare regn. HORNBACH tillhandahåller markiser för alla – från ett enkelt solskydd till en helautomatisk lösning! Här visar vi hur du monterar dina markiser.

Montera markis på träbalkar – steg för steg

01

Markisen monteras med väggfästen. De kan användas för montering på en vägg eller en takyta. Markera respektive borrhål på träbalken. Fästets öppna del visar framåt. Skruva sedan fast de båda yttre väggfästena i träbalken med sexkantsträskruvar.

Använd en rundbricka under skruvhuvudet.

 Montera markiser
02

Det mittersta väggfästet monteras i linje med de båda yttre fästena. Spänn då helst ett snöre mellan de båda yttre fästena. Markera de båda borrhålen, borra och skruva fast väggfästena.

 Montera markiser
03

Sedan kan markisen sättas in i väggfästet med fyrkantsröret. Här är det viktigt att vara två personer som arbetar, så att markisen inte kan glida ut ur fästena innan den fixerats. De gängade skruvarna skruvas fast i väggfästet underifrån och dras fast med en blocknyckel.

 Montera markiser
04

Sätt in veven och fäll ut markisen för att kunna ställa in lutningsvinkeln. Öglan sätts på stängningsaxeln på båda sidorna och säkras med en bult. Sedan hängs veven först in i öglan på den ena sidan och markisens önskade lutning ställs in.

Med ett vattenpass kontrolleras horisontallinjen och eventuellt görs korrigeringar på någon av sidorna. Din markis är nu färdigmonterad!

 Montera markiser

Montera markis på isolerad fasad – steg för steg

05

Monteringsblock sätts in i isoleringsmaterialet vid fästpunkterna. De avlastar då trycket som uppkommer när väggfästena skruvas fast. Rita ut snittet på respektive plats med hjälp av blocket. Skär sedan ut isoleringen med en lämplig kniv och ta bort den.

 Montera markiser
06

Sätt in blocket med limspackel på baksidan i öppningen. Monteringsblocket måste ha samma tjocklek som isoleringsmaterialet (så att fasadytan blir jämn).

 Montera markiser
07

Notera positionen innan putsning. Borra efter putsningen de nödvändiga borrhålen till väggfästena genom blocket i väggen. Fästningen av väggfästena kan då göras med injektionsförankring.

Helst använder man då ett set med ankarmassa. För in ankarhylsan från setet i det rengjorda borrhålet och spruta in ankarmassan.

 Montera markiser
08

Sätt in den passande gängade stången i ankarhylsan. Stången står då så långt ut från väggen att väggfästet och fästmuttern kan fästas. Montera sedan markisen enligt beskrivningen för Montera markis på träbalkar.

 Montera markiser

Montera markis i en massiv, murad vägg – steg för steg

09

Markera först monteringshöjden (horisontallinjen) och väggfästenas avstånd. Rita sedan ut de båda borrhålen för vardera väggfäste på fästplatsen och borra hålen. OBS: Fästmetoden måste vara lämplig för den befintliga väggen.

 Montera markiser
10

Sätt sedan in en expanderskruv med den lossade muttern i borrhålet och slå in den med en hammare tills den gängade delen av skruven fortfarande är kvar utanför väggen.

 Montera markiser
11

Sätt sedan på väggfästena och skruva fast dem. Fjäderbrickor förhindrar att muttern lossnar. Montera sedan markisen enligt beskrivningen för Montera markis på träbalkar.

 Montera markiser

Montera markis med spännstänger – steg för steg

12

Montera de båda spännstängerna som består av en övre och en undre del.

 Montera markiser
13

Ställ upp spännstängerna på de båda positionerna och ställ in den nödvändiga takhöjden. Fixera stånghöjden med säkerhetsskruven och justera sedan den exakta höjden med vridhjulet på foten.

 Montera markiser
14

Lossa sedan handskruvarna och ta bort de båda kapporna. För nu in de båda spännstängerna i markisens öppningar och dra åt handskruvarna igen. De båda kapporna kan också sättas tillbaka på spännstängerna.

Markisen ställs upp på monteringsplatsen och fixeras med de båda vridhjulen på underdelarna. Din markis med spännstänger är nu färdigmonterad!

 Montera markiser

HORNBACH ansvarar ej för felaktigt utfört arbete.

Mer om att bygga på uteplatsen