Steg för steg-guide

Så sätter du mosaik

Så sätter du mosaik

Mosaik livar upp vilket badrum som helst! Lär dig sätta mosaik här i vår arbetsbeskrivning. Alla viktiga steg – från förberedelse till läggning. Vi visar hur du gör det själv! Yippie!

Planera

Mosaikens egenskaper

Mosaik är ett designelement som kan skapa en spännande effekt i badrummet, köket – ja, i hela bostaden! Det skapar kontraster till omkringliggande kakel och är ett lätt sätt att piffa till olika områden i hemmet. Till exempel:

  • som bård på kaklade väggar
  • som fondvägg i väggnischer
  • som dekorativt element i en betongyta

HORNBACH satsar på kvalité. Därför erbjuder vi dig ett mångsidigt urval av högkvalitativ mosaik som du har glädje av länge! Varje mosaik är av första sortering, nätlimmad och kan sättas eller läggas snabbt. Tänk på att mosaikplattan du väljer ska vara lämplig för inom- eller utomhusbruk.

Förberedelser

Innan du börjar sätta mosaiken ska du kontrollera produkten för färg- och formavvikelser, då lätta variationer är tillåtet i produktionen. När mosaiken väl är på plats kan du inte längre anmärka på mindre avvikelser.

Underlaget måste vara fast, bärande och jämt. Eventuella ojämnheter ska slätas ut. Väldigt släta underlag ska ruggas upp och mineraliska underlag ska grundas. De flesta underlag förbearbetas med ett mjukt kakelfix. Spackla på kakelfix och slipa ner ev. ojämnheter efter ca 12 timmar. Sug upp slipdamm.

Om du vill sätta en mosaikremsa mellan dina kakel, förbereder du på följande sätt: Planera ett mönster för mosaikstenarna så att de exempelvis går symmetriskt bakom eller bredvid duschkranen. Men även andra fördelningar kan fungera – testa dig fram! Efter att tätningsskiktet är klart sätter du dit kakelplattorna och lämnar en yta tom för mosaikplattorna.

Mosaik är oftast inte så tjockt som kakel, så du behöver bygga en bas som kompenserar för nivåskillnaden. Som underlag använder du en våtrumsskiva, därefter fästmassa och sedan det mosaik du valt. När du väljer tjocklek på våtrumsskivan bör du ha i åtanke de olika fästmassorna, både den bakom våtrumsskivan och den under mosaikplattorna samt tandstorleken hos mursleven.

Skär våtrumsskivan i samma bredd som ytan där mosaiken ska sitta. Skär skivan med en linjal så kanten blir rak. Borra hål i skivan med en borrkrona för vattenanslutningar om detta är aktuellt. Sätt sedan våtrumsskivan på plats.

sätta mosaik förberedelser

Det här behöver du till ditt projekt

Så sätter du mosaik – steg för steg

Vår steg för steg-guide innehåller den information du behöver för att lyckas med ditt mosaikprojekt – med allt från hur du sätter mosaikmattan till hur du fogar.

Sätta mosaik på vägg

01

Använd kakelfix för natursten som du blandar till enligt tillverkarens anvisningar i ett rent blandningskärl. För omrörning passar en långsam omrörare eller en spiralformad blandare till borrmaskinen. Den monterade våtrumsskivan behöver inte förbehandlas, den är klar för läggning. Applicera fixet med en fixkam med 3mm-tandning jämnt på. Se till att du får ett jämnt underlag – det får inte bildas några hålrum eller glipor.

 sätta mosaik
02

I bädden av fix sätter du nu den första mosaikmattan. Arbeta från botten till toppen, väven på baksidan av plattorna ska tryckas in i fixbädden. Tryck mattan med en fogplatta jämnt i fixet. Se till att ytan av mosaikplattor är i jämnhöjd med de intilliggande kakelplattorna. Överflödigt kakelfix ska tas bort helt och hållet.

 Sätta mosaik
03

För att passa in vattenrör och kranar kan du klippa ut bitar från en överbliven bit mosaik för att kunna pussla ihop de nödvändiga uttagen. Du skär helt enkelt genom det bakre tyget med en kniv. Lägg därefter mosaiken i kakelfixet. Normalt bör täckplattorna runt ventilen vara tillräckligt för att täcka hålen för vattenanslutningar. Om luckorna runt rören ändå är för stora, kan du knipsa till enskilda mosaikstenar för att passa in i luckorna.

 Sätta mosaik

Lägga mosaik i dusch

01

För mosaik på golvet i en dusch i golvnivå, fortsätt så här: Se till att kaklet på väggen är helt tätt innan du lägger mosaik på duschgolvet.

Blanda den önskade mängden fix i en ren behållare. Applicera fixet med en lämpligt fixkam på duschelementet – sprid ut fixet endast på en liten bit i taget och sätt sedan fast mosaikplattorna i omgångar. Då kan du fortfarande gå in i duschen och arbeta bekvämt. Börja med att lägga mosaikplattorna mot en väggkant och arbeta sedan vidare i flödesriktningen.

 Sätta mosaik
02

Lägg den första mosaikmattan i fixbädden och jämna till kanten. Beroende på mosaik (i exemplet en stenmosaik) kan du placera nästa matta utan synliga övergångar. Varje mosaikmatta låser den förra på plats. Med ett gummibräde kan du trycka fast mattan i fixbädden. Se till att inget kakelfix kommer upp ur fogarna.

 Sätta mosaik
03

Du kan anpassa enskilda mosaikstenar med en tång. Oregelbundna kanter stör inte, de kan till och med passa till läggningsmönstret.

 Sätta mosaik
04

Placera fyllnadsstenarna i luckorna medan fixet fortfarande är vått. Du kan ta ut enskilda stenar för att passa i gapet från en överflödig mosaikmatta.

 Sätta mosaik
05

Läggningen är nu klar! Läs vidare för att ta reda på hur du fogar.

 Sätta mosaik

Sätta mosaik på badkarsstativ

01

För en rund yta är mosaik särskilt lämpligt. Med de flexibla mattorna kan nästan alla kurvor kaklas. Mät först den nödvändiga bredden för badkarsstativet. Skjut in mosaikplattorna, om möjligt, under badkarskanten.

 Sätta mosaik
02

Skär mattorna med en kniv till önskad bredd.

 Sätta mosaik
03

För badkarsstöd i hårdskum använder du dispersionslim. Applicera limmet med en tandspackel på badkarsstativet. Använd en fixkam som matchar mosaik – för mosaikplattor väljs vanligen en mindre tandning.

 Sätta mosaik
04

Tryck sedan fast mosaikmattorna efter varandra i fixbädden, men se till att inget kakelfix kommer ur fogarna.

 Sätta mosaik

Foga

01

Vänta med fogningen tills kakelfixet är torrt. Blanda till fogbruket enligt tillverkarens anvisningar i ett rent blandningskärl. För exakt och lätt portionering kan du använda en speciell portionshink. Sedan rör du ner mängden vatten, lämpligt för den fog du använder. På så sätt är du på den säkra sidan. Applicera fogbruket med ett fogningsbräde på mosaiken och stryk över fogarna. När fogbruket har blivit matt och ljus, är det torrt (yttort) och överflödet kan tvättas bort med en tvättdyna och rent vatten. Efter fogning kan du ta bort skyddet för avloppet/duschbrunnen.

Undvik starka kontraster mellan mosaik och fogmassan. Bäst är att använda en gråfärgad fogmassa. (Förutom när du ska lägga glasmosaik.)

Observera: Kvartssandhaltig fogmassa bör undvikas för att det kan repa ytan på både glas- rostfri- och aluminiummosaik.

 Sätta mosaik
02

Övergången mellan vägg och golv fogar du med elastiskt naturstensilikon. Applicera silikonet med en patronspruta. Du kan jämna till fogen med en fogstrykare. Låt fogen torka enligt tillverkarens rekommendationer. Ditt projekt är nu klart!

 Sätta mosaik

HORNBACH ansvarar ej för felaktigt utfört arbete.

Mer om kakel och klinker

Så lägger du klinker

Dags att lägga klinker? Då är det viktigt att allt först förbereds ordentligt före läggningen. Ett bra underarbete är A och O om du vill få ett plant och hållbart golv. I vår arbetsbeskrivning går vi igenom alla steg för ...läs mer