Steg för steg-guide

Så lägger du klinker

Dags att lägga klinker? Då är det viktigt att allt först förbereds ordentligt före läggningen. Ett bra underarbete är A och O om du vill få ett plant och hållbart golv. I vår arbetsbeskrivning går vi igenom alla steg för hur du ska lyckas med ditt nya klinkergolv. Så vad väntar du på? Nu kör vi!

Planering

Att tänka på när du lägger klinker på betonggolv

Underlag
Underlaget måste vara rent, torrt, jämt och fritt från sprickor.

Ojämnheter
Ojämnheter åtgärdas lämpligast med flytspackel alternativt fallbyggnadsspackel.

Grundarbete
Prima alltid noggrant före plattsättning för att uppnå maximal vidhäftning. Färdigprimad yta som har torkat bör plattsättas omgående. Använd alltid primer för starkt sugande underlag (bland annat för anhydritmassa, gipsfiber-, gipskartong- och gipsbyggskivor, och OSB-skivor). Bestryk sedan OSB- och spånskivor med beläggningsmassa, en gång i det torra området och två gånger i det våta.

Beräkna fogbredd

Ju högre materialets måttolerans (exempelvis grovkeramik), desto större blir även fogbredden.
Det finns också en rekommenderad fogbredd för varje kakel/klinker. Mer information finns i respektive produkts beskrivning.

Bästa möjliga fogbredd som passar till plattornas storlek beräknar du enligt följande:

  • Keramikplattor upp till 150mm kantlängd: 2mm fogbredd
  • Keramikplattor från 150mm kantlängd: 2-8mm fogbredd
  • Spaltplattor/klinker: 4-10mm fogbredd

Klinker och golvvärme

Klinker är det golv som är bäst lämpat för energisparande golvvärme. Detta beror främst på dess låga värmebeständighet.
Tack vare den starka värmeledningsförmågan hos klinker värms varje rum upp mycket snabbt.

Vid kakelläggning på golvvärme ska följande beaktas:

  • Använd flexibelt klinkerfix och fogmaterial.
  • Expansionsfogar i golv krävs för att säkerställa att materialen kan expandera vid olika temperaturer och även dras ihop igen.
  • Isolerande skikt får inte ge efter mer än 5mm. Var noga med placeringen så att de angränsande elementen har en marginal på högst 5mm.
  • Golvet bör vara försedd med en icke-statisk betongmatta eller armeringsnät.
  • En minsta tjocklek på 45mm får inte överskridas vid plattsättning på golvvärme.
  • Alla fogar måste liksom socklar vara elastiskt monterade.

Observera: Efter läggning av klinker får golvvärmen inte omedelbart vridas på maxvärme, utan bör gradvis höjas under de första 10 till 15 dagarna.

Viktigt:

Innan du börjar lägga så bör du läsa på vad som gäller för just ditt underlag. Följ alltid tillverkarens instruktioner om typgodkända monteringssystem. Mer information finner du hos Byggkeramikrådet.

Det här behöver du till ditt projekt

Lägga klinker – steg för steg

Vår steg för steg-guide innehåller den information du behöver för att lyckas med ditt klinkerprojekt – med allt från hur du förbereder underlaget till hur du lägger klinker och fogar.

Observera:

Av tillverkningstekniska skäl är det möjligt att det uppkommer färgavvikelser mellan enfärgade plattor, dekorer och nivåplattor och sockellister. Därför ska du med tanke på brännfärgen ta plattor från flera olika kartonger för att skapa ett harmoniskt slutresultat.

Förberedelser

01

Först måste du mäta upp golvytan, så att du köper rätt mängd material. Om väggarna inte är kaklade väljer många att sätta sockel. Finns det inte en sockel för det valda plattmaterialet, kan du kapa till en sockel av klinker (se nedan). Underlaget måste vara stabilt, sprickfritt, rent och slätt. Mindre ojämnheter upp till 5mm kan jämnas ut med fix, större med flytspackel.

Eftersom plattbeläggningar bara är vattenfasta men inte vattentäta bör du applicera ett förberedande tätningsskikt om du ska kakla i en dusch. Den fungerar som en gummihud. I kritiska hörnområden förstärker ett tätningsband effekten. Blanda tätningsmassan utan klumpar och stryk ut det första lagret med en målarpensel. Använd tätningsband i hörnen och lägg i det ännu färska lagret. Dra tätningen mot väggen ca 15cm högt, applicera ett andra lager efter torkning (tidigast efter 2 timmar) och låt torka i ca 24 timmar.

 Lägga klinker
02

Skydda väggarna från stänk från flytspacklet med hjälp av kantskydd. Flytspacklet flyter ut av sig själv men hjälper du till med en murslev så går det fortare. Den plana ytan måste vara helt torr innan du fortsätter. Se instruktioner på förpackningen för vilken torktid som gäller.

Om du ska lägga klinker på en värmematta ska denna bäddas in och spacklas över innan kaklet läggs.

 Lägga klinker
03

Planera plattläggningen noga. Utgå från den vanligaste betraktningsriktningen. Börja med att mäta upp mitten i rummet och dra en linje parallellt med väggarna. På stora golvytor kan det behövas expansionsfogar. Det måste du ta hänsyn till när du lägger klinker. Om möjligt, använd samma avstånd mellan expansionsfogar och plattfogar. Expansionsfogarna ska sedan fogas med elastisk fogmassa – inte med fogbruk.

 Lägga klinker

Tips:

Lägg ut en rad plattor och se hur fogarna kommer att ligga. Om plattorna närmast väggen blir för smala kan du förskjuta plattorna för att få bredare kantplattor. Var också noga med övergången från badrum till angränsande rum eller korridor. Om plattor av samma storlek ska läggas där bör foglinjerna överensstämma.

Lägga klinker

04

Börja med att blanda fixet enligt tillverkarens instruktioner, med en omrörare och en borrmaskin. Blanda i ett rent kärl och undvik stänk. Blanda tills massan är helt slät. Fördela fixet med en fixkam på en del av underlaget, och jämna ut väl med den tandade kanten.

 Lägga klinker
05

Lägg klinkerplattorna genom att trycka lätt och knacka sedan fast dem med en gummihammare i fästmassan. Knacka inte ner plattorna hela vägen till underlaget. Börja lägga klinkerplattorna från mitten av rummet, eller från en rak vägg, helst mittemot dörren. Då kan du enkelt arbeta dig mot dörren utan risk att bli instängd. Använd kilar för att lämna en spalt mellan plattor och vägg. Är dina väggar inte rätvinkliga mot varandra? Då förbinder du ett riktsnöre med respektive mittpunkter på huvudväggarna. Lägg sedan lätt två plattrader till höger och vänster om denna linje och en tvärrad exakt i rätt vinkel till denna.

Om du ska sätta blandat kakel i natursten ska naturstenslim applicera på hela ytan på baksidan av plattorna. Detta är framför allt nödvändigt utomhus, under vatten och för genomskinliga plattor. Placera sedan plattorna inom 30 minuter, rikta in och slå lätt ned i underlaget med en gummihammare. Om keramiska plattor ska fästas använder du flexibelt säkerhetslim (för användning på svåra underlag).

 Lägga klinker
06

Ingen vägg är fullständigt rak. Använd kilar för att kompensera för avvikelser, så att plattfogarna löper rakt över golvet. När den första plattan är satt, fortsätt med nästa i samma rad. Lägg varje platta dikt an mot den föregående, och dra sedan ut den till rätt fogavstånd. Detta ger fördelen att ingen fästmassa pressas ut ur fogarna. I fogarna mellan plattorna kan du sätta kakelkors. Detta fungerar bra när plattorna har exakt samma storlek. Om plattorna inte är lika stora kan skillnader kompenseras genom varierande fogbredd. Använd i så fall kilar istället för kryss.

 Lägga klinker
07

Plattor kan kapas rakt med en kakelskärare. Vid stora plattstorlekar måste kakelskäraren vara tillräckligt stor. Använd anslaget på kakelskäraren för att ställa in rätt plattbredd. Sätt an skärhjulet framtill på plattan och för det med lätt tryck över hela plattan. Därefter kan du bryta av plattan med kakelskärarens brytanordning. Vänd alltid den skurna kanten mot väggen.

 Lägga klinker
08

Hörn och ursparningar är enklast att skära ut med en vinkelslip. Var noga med säkerheten. Bär alltid skyddsglasögon vid arbete med vinkelslip. Rita hörnet eller ursparningen på plattan. Lägg plattan på ett lämpligt skärunderlag – helst en cellplastskiva. Plattan måste ligga stabilt. Ta hänsyn till kapskivans bredd i beräkningen av snittet. Skär med vinkelslipen från båda kanterna mot en skärningspunkt.

 Lägga klinker
09

Lägg den kapade plattan i bädden av fästmassan. Lämna även i detta fall en fogbredds spalt mot vägg. Arbeta vidare radvis.

 Lägga klinker
10

Vid besvärliga punkter, som vid vattenrör, kan du behöva nypa bort små bitar i taget ur plattan. Ta de nödvändiga måtten och rita in dem på plattan. Gör två snitt med vinkelslipen. Sedan kan du bryta loss biten med en avbitartång eller en kakeltång. Var försiktig så att plattan inte spricker. Markera önskad längd och korta de utskurna bitarna.

Applicera fästmassa på baksidan av den tillkapade biten och passa in den bakom vattenröret. Fogarna motsvarar kapklingans bredd och de fylls sedan med fogbruk. Området runt röret kan du sedan täcka med en manschett.

 Lägga klinker

Fästa sockelplattor

11

Om väggen inte är kaklad kan du bygga en sockel av plattmaterialet. Sockeln skyddar väggen mot fukt. Om du inte hittar några matchande sockelplattor kan du skära ut dem från golvplattorna. Använd bara kantbitar från plattor, så att du alltid kan ge sockeln en originalkant uppåt. Sockelhöjden kan du välja fritt, men i praktiken har höjder på 6-8cm visat sig fungera bra.

Ta bort kantskydden från grundarbetet genom att skära bort dem i nivå med klinkerplattorna. Bred ut fix på baksidan av sockelplattorna och fäst dem mot väggen. För att behålla fogavstånden kan du lägga en bit av ett kakelkors under som distans. Fogen fylls senare med sanitetssilikon.

 Lägga klinker

Foga klinker

12

Innan du börjar foga ska plattytan vara ren. Rester av fästmassa eller andra föroreningar får inte blandas med fogbruket. Även fogarna ska vara fria från rester av fästmassa, så att fogbruket kan tränga ordentligt in i fogarna. Blanda fogbruket enligt tillverkarens instruktioner. Använd ett graderat litermått för att få rätt vattenmängd.

 Lägga klinker
13

Sprid ut massan jämnt över golvläggningen och skrapa ned massan i fogarna med en gummiskrapa. Så länge fogmassan är våt kan den tas bort med gummiskrapan. Ta sedan bort resten av fogmassan med en svamp eller svampbräda. Torka av med en ny svamp och rent vatten efter att fogmassan har torkat.

TIPS: Om du köper ett kakeltvättset medföljer en fog- och tvättdyna. Avstrykarrullarna i vattenbehållaren garanterar en ren dyna.

 Lägga klinker
14

Övergången mella såväl sockel- och golvplattorna som hörnen måste fogas med en elastisk silikonfogmassa. Efter fogning, dra en fogutjämnare över fogarna. Låt fogen torka enligt tillverkarens rekommendationer. Ditt golv är nu klart!

 Lägga klinker

HORNBACH ansvarar ej för felaktigt utfört arbete.

Tips:

Det kan alltid förekomma att du efter en tid måste byta ut kakel och klinker. Därför är det inte fel att spara en del kakel och klinker som ett förråd för att möjliggöra ett byte i samma färgton även efter några år.

Mer om kakel och klinker