Ta ett iskallt grepp om vintern – med våra halkbekämpningsprodukter!

0 Önskelista 0 Varukorg
HORNBACH Göteborg Öppettider
Minelundsvägen 8
417 05 Göteborg

order-goteborg@hornbach.com
+46 31-7799300
mån - fre: 06:00 - 20:00  
lör: 08:00 - 18:00  
sön: 09:00 - 18:00  
Du skrev ut den här informationen den 2023-12-03 klockan 07:34. Observera att priserna på världsmarknaden och kortfristiga reaktioner kan göra att priserna ändras och därför kan avvika från din utskrift. Tack för din förståelse.
Tips & råd

Så vårdar du din gräsmatta

Så vårdar du din gräsmatta

Vill du ha en grön gräsmatta? Då behöver du underhålla den med näring och vatten. En tät och stark gräsmatta konkurrerar ut ogräs och står emot sjukdomsangrepp, ogräs och mossa.

Sjukdomar som kan drabba din gräsmatta

Ljusa, gula eller kala fläckar i gräsmattan har ofta allmänna orsaker som kan relateras till växtplats, markförhållanden eller ljusförhållanden.

Orsak/symtom Åtgärd
Brist på näringsämnen (gula grässtrån, blekgrön gräsmatta & ogrästillväxt) Gödsla gräsmattan (flytande gödselmedel & långtidsvrkande gödningsmedel) eller korrigera pH-värdet vid behov (efter en tidigare kontroll)
Brist på ljus, skuggig plats Så med speciellt gräsfrö för skuggiga områden. Är det ett stort skuggområde, överväg då att ta bort det som skuggar, exempelt ett träd. Eller alternativt sapa en ny plantering
Det står vatten på gräsmattan Öka dräneringen, vertikalsär gräsmattan, blanda ner mer sand i jorden för att göra denna mer porös
Gräsmattan är torr Klipp inte gräsmattan för kort, vertikalskär gräsmattan och vattna den ofta. Stödså där det är glest

Motverka sjukdomar i gräsmattan

Om din gräsmatta visar symtom som inte beror på de allmänna orsakerna som du kan läsa här ovan, kan det vara en av följande sjukdomar.

Men få inte panik - med rätt åtgärder kan du få din gräsmatta frisk.

Så bekämpar du mossa och ogräs i din gräsmatta

Mossa och ogräs som växer i gräsmattan. Använd en gräsmattegödsel som även motverkar mossa, så får du gräsmattan under kontroll:

 • Applicera helt enkelt ogräsmedlet i den angivna doseringen.
 • Kratta sedan bort den bruna mossan och det döda ogräset med en kratta.
 • Det bästa är att gödsla på samma gång eller använda en kombinerad gräsmattagödsel plus ogräsdödare.
 • För att förhindra ytterligare ogräs- och mosstillväxt, är det bäst att ta väl hand om gräsmattan: vattna den regelbundet och gödsla, klipp inte gräsmattan för kort (inte mindre än 4 cm), vertikalskär på våren.
 • Orsaken till mossan kan identifieras och vid behov elimineras genom en markanalys och en kontroll av de lokala förhållandena. Om pH-värdena är för låga rekommenderas kalkning. Detta görs då tidigt på våren.
 • Mossor frodas och växer bäst på skuggiga platser. Det finns därför speciella gräsblandningar som är lämpliga att så med i skuggiga områden.

Mossa i gräsmattan
Så bekämpar du häxringar och älvdans i din gräsmatta
Häxringar och älvdans i din gräsmatta

Symtom: 2–5 centimeter stora svampar på gräsmattan, som är arrangerade i en ring och bildar ett vattentätt svampnätverk (mycel) i marken. Gräsmattan i svampområdet har ibland redan dött.

Förekomst: Ofta i näringsfattiga, sandiga eller komprimerade jordar där jorden inte är 'levande' i gräsmattan. Kan även uppstå vid längre torka.

Bekämpa: Olika åtgärder är nödvändiga beroende på storleken på problemet.

 • Snabb åtgärd: Omedelbar kvävebaserad gödsling (flytande och långvarigt gödselmedel), förbättra jordstrukturen genom att aktivera marken och påskynda humusbildnin, samt göra jorden mer porös. Ta hjälp av ett spett och gör hål i marken runt svamparna och häll ner vatten och näring.
 • Åtgärd som löser problemet på sikt: Vertikalskär din gräsmatta, mycelen (svampens rotdelar) måste skäras sönder. Rötterna kan vara upp till 150 centimeter under jorden.
 • Stor åtgärd: Gräv bort gräsmattan, tillför ny jord och plantera gräsfrön på nytt.

Så bekämpar du alger i gräsmattan

Symtom: Svart-blågrön algbeläggning i gräsmattan.

Förekomst: Speciellt efter milda vintrar, med fuktigt väder och milda temperaturer, främst på kompakta jordar där vattenpölar bildats.

Bekämpa:

 • Avlägsna algbeläggningen genom att skrapa och kratta.
 • Applicera ett gödsel med högt kaliumvärde.
 • Förbättra markstrukturen med en markaktivator, kompost och ny jord.

Om du vill eliminera problemet snabbt, gräv då bort den nuvarande gräsytan och så en ny gräsmatta på denna plats.

Så bekämpar du snöform i gräsmattan

Symtom: Snöform är fläckar av dött gräs. Det är en våtrötesjukdom i jorden som visar sig som små cirkulära fläckar som växer sig upp till 30 centimeter i diameter.

Bekämpa: Snöform förekommer på egen hand (i det döda gräset, som ett mycel eller conidia) och blir bara ett problem när flera faktorer som främjar angreppet interagerar:

 • Genom att det ligger snö och löv kvar under en längre tid på din gräsmatta.
 • Att det står vatten på gräsmattan.
 • Stora temperatursvängningar, särskilt förändrade temperaturer kring fryspunkten
 • Mildare vintrar (ingen vintervila, för att samla kraft och skydd mot angrepp).
 • Överdriven kväveförsörjning och kalkning före vintern.

Direkt bekämpning är inte möjlig eftersom användning av svampdödande medel på privata gräsmattor och trädgårdar är förbjudet. Emellertid försvinner fläckarna vanligtvis vid varmare temperaturer. Du kan vidta ett antal förebyggande åtgärder:

 • Förbättra till exempel jordkvalitén genom att vertikalskära på våren och sensommaren. Ta bort löv som fallit på gräsmattan.
 • Minska risken för sjukdomar: på hösten ska du bara använda kaliumgödsel och undvika kalkning (pH bör inte vara över 6,5). Anpassa gräsfröer på särskilt utsatta platser av din gräsmatta, exempelvis skuggplatser.

Så får du en grön och frisk gräsmatta

Gräsmatta med gula fläckar

Den började sommaren med att vara så grön och vacker. Men efter några heta sommarveckor är din gräsmatta ganska brun och torr? Om du redan innan vet vad din gräsmatta har för behov, behöver det inte bli såhär.

Här kommer våra 6 professionella tips som visar hur du gör rätt från början:

Tips 1: Undvik torka

Att vattna mycket är det första steget till en frisk gräsmatta. Speciellt på varma dagar är det bäst att vattna tidigt på morgonen tills pölar har bildats på varje del av gräsmattan flera gånger i följd.

Är det inte slöseri med vatten? Tvärtom. Om du vattnar tillräckligt regelbundet, behöver du inte vattna lika ofta. Om du vattnar mindre ofta men genomträngande kan vattnet också nå rötterna på gräsmattan och förångas inte då på ytan.

Se till att gräsmattan inte alltid är fuktigt och utan ge den tid till att torka! Eftersom för hög fuktighet kan leda till röda fläckar i gräsmattan - en svampsjukdom som främst förekommer under sommarmånaderna och kännetecknas av oregelbundna fläckar med gula till bruna grässtrån.

Tips 2: Eliminera torra fläckar

När de gula fläckarna är där behöver din gräsmatta underhållas och framför allt tid för att reparera!

De torra partierna bör först tas bort med en kratta så att marken och det friska gröna områden tillförs tillräckligt med luft och ljus. Annars kan det hända att det torkade gräset "kväver" det nya friska gräset. Dessutom måste du vattna och gödsla tillräckligt.

För att öka gräsmattans tolerans mot torka rekommenderar vi att du använder kaliumbaserat gödselmedel. Ett par veckor efter att du gödslat bör du se en skillnad, att den bli tät och grön igen.

Tips 3: Så i kala fläckar

Om det fortfarande inte finns någon förbättring efter att du utfört vårt tips nummer 2, efter 2 veckor, bör du fortsätta med att stödså de fläckarna i din gräsmatta. Din gräsmatta behöver nu rätt blandning av gräsfrö och gödselmedel.

Kom ihåg att för mycket gödselmedel kan skada din gräsmatta. Det är därför bättre att använda långtidsverkande gräsmattegödsel! Det fungerar bäst om du arbetar ner det i marken innan du sår nytt gräs. Om du använder flytande gödningsmedel bör du använda det några veckor efter grodd.

Tips 4: Kontrollera jordkvalitén

Om tips 1 - 3 inte hjälpte, bör du kontrollera jordkvaliteten och gräsmattans pH-värde med hjälp av en jordanalys.

 • Med ett pH-värde högre än 7 talar man om en basisk jord.
 • Ett pH-värde lägre än 7 är å andra sidan en indikation på sur jord.
 • Om pH-värdet är lägre än 5,5, bör du kalka jorden.
 • Har du ett pH-värde över 6,5 bör du inte kalka jorden mer, eftersom det betyder att jorden inte kan ta upp mer järn.

Du kan sänka värdet med surgörande gödsel, som järnsulfat.

Tips 5: Vårda gräsmattan efter vintern

Du kan direkt efter vintern börja göra skillnad för din gräsmatta, resultat som då visar sig under hela säsongen.

Klipp till exempel inte direkt, utan låt det växa lite först. Du bör dock kratta bort gamla löv omedelbart efter vintern, eftersom en gräsmatta täckt med löv inte kan andas och inte ta till sig tillräckligt med ljus.

Det bästa är att kratta bort dessa redan under hösten, eftersom gräsmattan också behöver ljus även under vintern. Löven kan du med fördel kratta upp i rabatterna, där de fungerar som ett skydd för växterna mot kylan.

Tips 6: Klipp inte för mycket

Less is more… överdriv inte klippandet. Gula eller bruna fläckar är oftast resultatet av för hård klippning.

En lagom höjd på gräsmattan är mellan 3,5 och 5 centimeter, i skuggiga områden bör du inte klippa gräsmattan kortare än 4 cm.

Mer om att vårda gräsmattan

upp