0 Önskelista 0 Varukorg
HORNBACH Göteborg Öppettider
Minelundsvägen 8
417 05 Göteborg

order-goteborg@hornbach.com
+46 31-7799300
mån - fre: 06:00 - 20:00  
lör: 08:00 - 18:00  
sön: 09:00 - 18:00  
2023-05-28 09:00 - 18:00  
2023-05-29 06:00 - 20:00  
2023-06-06 09:00 - 18:00  
Du skrev ut den här informationen den 2023-05-29 klockan 00:29. Observera att priserna på världsmarknaden och kortfristiga reaktioner kan göra att priserna ändras och därför kan avvika från din utskrift. Tack för din förståelse.
Rådgivning

Garanti for_q

Lästid: 4 min.
Garanti for_q

Det viktigaste när det kommer till att lyckas med trädgårdsarbetet? Rätt verktyg! for_q erbjuder ett omfattnde utbud av trädgårdsverktyg och maskiner med hög kvalité och som passar alla typer av trädgårdsprojekt!

Nedan hittar du mer information om for_qs varumärkesgaranti.

Garantivillkor

Varumärket for_q tillverkar samtliga produkter genom moderna tillverkningsmetoder. Produkterna genomgår kontinuerligt strikta kvalitetskontroller för att säkerställa att varumärkets produkter håller en hög kvalitetsnivå. HORNBACH Byggmarknad AB, garantigivaren, garanterar kvalitén för for_q-produkter enligt följande:

Garantitid

Garantitiden uppgår till 10 år på for_q trädgårds- och skogsredskap, maskiner, slangar, pumpar och bevattningsdatorer. Garantitiden för for_q profiline trädgårdsredskap samt slangar uppgår till 30 år. Garantitiden för for_q batteri uppgår till 3 år.

Garantitiden börjar vid inköpsdatumet. Som bevis för inköpsdatum (garantitidens början) skall kassakvittot eller originalfakturan visas upp, förvara den därför väl.

Garantis omfattning

Garantin gäller enbart för fabrikations- eller materialfel. Garantin gäller endast i det land där produkten köptes. Garantin gäller inte för nedanstående:

  • Felaktig montering eller anslutning
  • Felaktig hantering eller användning
  • Felaktig eller otillräcklig skötsel eller rengöring
  • Yttre påverkan
  • Användning av reservdelar som inte är originaldelar
  • Olämplig kemisk, elektrisk eller elektronisk påverkan
  • Förändringar i produkten som inte går att undvika på grund av väderpåverkan och direkt solljus
  • Kommersiell användning eller uthyrning av produkten

Smådelar till bevattningssystem och handskar ingår inte i garantin. Garantin omfattar inte heller skador på förslitningsdelar som beror på normalt slitage. Garantin omfattar inte heller sido- eller följdskador.

Garantiåtgärder

Vid reklamation under garantitiden ska garantigivaren undersökaden felaktiga produkten för att kontrollera om ett garantifall föreligger. Om så är fallet åtar sig garantigivaren att på egen bekostnad antingen reparera produkten eller byta ut den. Det är garantigivaren som själv gör bedömningen om garantin ska omfatta reparation eller byte. Finns produkten inte längre i garantigivarens sortiment äger garantigivaren rätt att byta ut produkten mot en motsvarande produkt. Den utbytta produkten eller delar av den övergår i garantigivarens ägo. Under reparationen finns ingen rätt till en ersättningsprodukt. Om garantin tas i anspråk (reparation eller byte) leder inte detta till att garantitiden förlängs. Inte heller uppstår någon ny garanti.

for q garanti

Anspråk på garantin

Om garantin skall tas i anspråk skall närmaste HORNBACH-varuhus kontaktas.

Hitta ditt närmsta varuhus >>

Garantigivaren kan också nås under följande email-adress för att nå en överenskommelse om, vart produkten skall sändas eller var den kan avhämtas: webbshop@hornbach.se

Garantin kan enbart tas i anspråk om kassakvittot eller fakturan i original kan uppvisas.

Rättigheter enligt lag

Rättigheterna i denna garantin innebär utöver den lagstadgade reklamationsrätten enligt Konsumentköplagen även garanti- och produktansvarsåtaganden som kan göras gällande kostnadsfritt. Denna garantin innebär inte någon inskränkning av Konsumentköplagen.

Ladda ner garantivillkoren >> (PDF, 1 463 KB)

Mer om garantier

upp