Garantivillkor

HORNBACH Byggmarknad AB, nedan refererad till som garantigivaren, ger en ersättningsgaranti för den J.C. Schwarz-maskin som köpts från garantigivaren, enligt följande bestämmelser.

Garantitid

Garantiperioden är fem år. Garantiperioden börjar från och med inköpsdatumet. Vänligen behåll originalkvittot eller betalningsbekräftelsen som bevis på inköpsdatum.

Garantins omfång

Garantin gäller endast för tillverknings- eller materialfel. Garantin gäller endast när artikeln används i privat bruk. Garantin gäller inte för fel som uppstår på grund av:

 • Transportskador.
 • Missbruk eller felaktig användning.
 • Bruk av våld eller annan yttre påverkan.
 • Skada på grund av att installations- eller bruksanvisningen inte följts.
 • Anslutning till felaktig nätspänning eller strömtyp.
 • Felaktig installation.
 • Överbelastning av enheten.
 • Användning av obehöriga insatsverktyg eller tillbehör.
 • Slarv med att följa underhålls- och säkerhetsriktlinjer.
 • Intrång av främmande föremål i enheten.
 • Normalt användningsslitage.
Vidare täcker garantin inte skador på slitdelar på grund av normalt slitage. Garantin täcker inte heller runtomkring- eller följdskador samt eventuella installations- och borttagningskostnader vid garantianspråk.

j.c schwarz

Garantitjänster

Under garantiperioden kontrollerar garantigivaren den defekta produkten för att avgöra om det finns ett garantianspråk. Om det finns ett garantianspråk, ersätter garantigivaren artikeln. Om varan inte längre är tillgänglig vid garantianspråket har garantigivaren rätt att byta ut produkten mot en likvärdig. Den ersatta artikeln eller delar blir därav garantigivarens egendom.

Garantiprocessen förlänger inte garantiperioden. Garantin ger inte upphov till någon ny garanti.

Anspråk på garantin

Vänligen kontakta närmaste HORNBACH-varuhus för att göra anspråk på garantin.

Adresserna till varuhusen hittar du här >>

Eller kontakta garantigivaren på följande telefonnummer eller e-postadress för frågor kring garantin:

 • Telefonnummer: 031-77 99 799
 • E-post: webbshop@hornbach.se

Garantin kan enbart tas i anspråk om kassakvittot eller fakturan i original kan uppvisas.

Juridiska rättigheter

Dina lagstadgade konsumenträttigheter kring garanti- och produktansvar begränsas inte av garantin.

Mer om garantier