0 Önskelista 0 Varukorg
HORNBACH Göteborg Öppettider
Minelundsvägen 8
417 05 Göteborg

order-goteborg@hornbach.com
+46 31-7799300
mån - fre: 06:00 - 20:00  
lör: 08:00 - 18:00  
sön: 09:00 - 18:00  
2023-06-06 09:00 - 18:00  
Du skrev ut den här informationen den 2023-05-31 klockan 22:45. Observera att priserna på världsmarknaden och kortfristiga reaktioner kan göra att priserna ändras och därför kan avvika från din utskrift. Tack för din förståelse.
Rådgivning

Garanti J.C Schwarz

Lästid: 3 min.
Garanti J.C Schwarz

Med maskiner från J.C. Schwarz har du möjlighet att genomföra alla tänkbara projekt – stora som små! Verktygen lämpar sig för tuffa uppgifter och dagligt användande.

J.C. Schwarzs produkter tillverkats enligt moderna produktionsmetoder och genomgår noggranna kvalitetskontroller. Läs mer om varumärkets garantivillkor nedan.

Garantivillkor

HORNBACH Byggmarknad AB, nedan refererad till som garantigivaren, ger en ersättningsgaranti för den J.C. Schwarz-maskin som köpts från garantigivaren, enligt följande bestämmelser.

Garantitid

Garantiperioden är fem år. Garantiperioden börjar från och med inköpsdatumet. Som bevis för inköpsdatum (garantitidens början) skall kassakvittot eller originalfakturan visas upp, förvara det/den därför väl.

Garantins omfång

Garantin gäller enbart för fabrikations- eller materialfel. Garantin gäller endast vid användning av artikeln inom EU och Schweiz. Garantin gäller endast när artikeln används i privat bruk.

Garantin gäller inte för fel som uppstår på grund av:

  • Transportskador
  • Missbruklig eller ej ändamålsenlig användning
  • Våld eller yttre påverkan
  • Skador till följd av att monterings- och bruksanvinsingar inte följts
  • Anslutning till fel nätspänning eller typ av ström
  • Icke fackmannamässig installation
  • Användning av icke godkänt tillbehör

Garantin omfattar inte heller skador på förslitningsdelar som beror på normalt slitage. Garantin gäller inte heller för följdskador samt eventuella monterings- och demonteringskostnader i samband med skadan.

j.c schwarz

Garantiåtgärder

Vid reklamation under garantitiden ska garantigivaren undersöka den felaktiga produkten för att kontrollera om ett garantifall föreligger. Om så är fallet åtar sig garantigivaren att ersätta produkten med en ny. Finns produkten inte längre i garantigivarens sortiment äger garantigivaren rätt att byta ut produkten mot en motsvarande produkt. Den utbytta produkten eller delar av denna övergår i garantigivarens ägo. Tas garantin i anspråk leder inte detta till att garantitiden förlängs. Inte heller uppstår någon ny garanti.

Ladda ner garantivillkoren här >> (PDF, 44 KB)

Anspråk på garantin

Vänligen kontakta närmaste HORNBACH-varuhus för att göra anspråk på garantin.

Adresserna till varuhusen hittar du här >>

Eller kontakta garantigivaren på följande telefonnummer eller e-postadress för frågor kring garantin:

  • Telefonnummer: 031-77 99 799
  • E-post: webbshop@hornbach.se

Garantin kan enbart tas i anspråk om kassakvittot eller fakturan i original kan uppvisas.

Juridiska rättigheter

Dina lagstadgade konsumenträttigheter kring garanti- och produktansvar begränsas inte av garantin.

Mer om garantier

upp