Steg för steg-guide

Så murar du en egen grill

Så murar du en egen grill

Vill du ha en grill som står emot allt tänkbart väder och öppnar upp för grillning under en större del av året? Då kan en fast, murad grill vara alternativet för dig! Att mura är egentligen inte speciellt svårt, men det finns en del saker som kan vara bra att tänka på. Här visar vi hur du murar din egna grill – steg för steg.

Det här behöver du till ditt projekt

Vart är bästa platsen för grillen?

Precis som med en vanlig grill, är det bra att hitta en lämplig plats i trädgården. En grill ryker och man vill inte få in rök i huset, samtidigt som grannarna bör förskonas från grillrök. Den ideala platsen är vindskyddad och ligger en bit ifrån huset. Samtidigt vill man ju ha närhet till altan eller uteplats för att matlagningen ska bli social och praktisk. Ofta får det därför bli en kompromiss mellan vindskydd och närhet.

Mura en grill – steg för steg

Grillen i vårt exempel är byggd av lättklinkerblock som putsas, för en skyddande yta och ett snyggt utseende. Arbetsytan kan bestå av gjuten betong, alternativt träskiva eller stenskiva.

Måtten går att variera, men enklast är att utgå från måtten på de galler eller plåtar som utgör själva grillplatsen. Spara gärna galler och plåtar från gamla ugnar och använd dessa till grillen.

Markförberedelser

01

En murad konstruktion måste ha en stabil grund för att inte spricka med tiden. Börja därför med att gräva ut cirka 40cm djupt på den plats där grillen ska stå. I botten lägger du en geotextilduk och fyller på med ett lager makadam, som packas hårt, gärna med en markvibrator. Makadam ger ett stadigt underlag samtidigt som det dränerar bort överskottsvatten. Lämna cirka 25cm upp till kanten. Kontrollera med ett vattenpass att makadamen ligger helt i våg.

 Bygga grill

Grillens grund

02

Grunden består av U-formade lättklinkerblock som armeras och fylls med grovbetong. Placera ut blocken enligt formen på bilden och kontrollera att de står rakt med hjälp av ett vattenpass. Blockens överkant ska liva med marknivån.

Fyll upp blocken med välblandad grovbetong och lägg i armeringsjärnen enligt bilden. Det är viktigt att armeringen går över hörn, då detta är konstruktionens svaga punkt. Låt betongen härda minst ett dygn innan den utsetts för påfrestning.

 Bygga grill

Mura grillen

03

När grunden är helt genomhärdad är det dags för uppmurning av själva grillen. Grillen muras med murblock, murbruk och armeringsjärn. Börja med att blanda murbruket. Lägg ut det på grundblocken och ställ sedan dit det första blocket. Lägg murbruk på sidan av blocket och ställ sedan dit nästa block. Fortsätt så tills hela det första skiftet är på plats. Var noga med att fylla mellanrummet med murbruk och kontrollera med ett vattenpass under arbetets gång. Om murbruket brinner alltför snabbt kan det vara bra att fukta blocken med vatten. Spraya eller borsta på vatten på blocken så att de inte suger ut lika mycket vätska ur murbruket.

 Bygga grill

Mura grillen

04

Innan nästa skift muras, läggs armeringsjärnen på plats. Eventuellt kan du behöva knacka ut ett litet spår för att armeringen ska passa i utrymmet mellan blocken. Armera enligt bilden, och var noga med att armeringen bockas över de extra känsliga hörnen.

 Bygga grill

Mura grillen

05

Det andra skiftet muras på samma sätt som det första. Dock är det viktigt att blocken förskjuts, för att undvika generalskarvar. Detta betyder att du behöver dela vissa block. Det finns speciella blockdelare att hyra, men enklast är att använda en gammal uttjänt fogsvans och helt enkelt såga ett spår runt hela blocket, där du vill att det ska delas. När spåret är sågat, knackar du till lite bestämt, och blocket spricker då längs spåret. Snygga till ytan med en yxa eller liknande. Det delade blocket är färdigt att använda.

Gör färdigt det andra skiftet med murbruk både i botten och mellan blocken.

 Bygga grill

Mura grillen

06

Det tredje skiftet muras precis likadant och med samma blockstorlek som det första skiftet. På så sätt undviks generalskarvar och konstruktionen blir stark. Efter det tredje skiftet läggs armeringsjärn, på samma sätt som efter det första skiftet.

 Bygga grill

Mura grillen

07

Det sista skiftet görs aningens annorlunda än de tre första. I det sista skiftet ska ytan för eldstaden förberedas. Därför används smalare block mellan det som ska bli själva eldstaden (se bild). På den avsats som bildas, läggs sedan en plåt där kol eller ved kan eldas. I övrigt muras blocken på samma sätt som tidigare.

Låt hela konstruktionen härda minst 6 timmar innan putsning.

 Bygga grill

Putsning och avslut

08

Murningen är nu avslutad och det är dags att putsa alla ytor. Putsa med murbruk A över alla ytor förutom inne i själva eldstaden som putsas med ett eldfast bruk. Se även till att grundens översida putsas för att bättre stå emot fuktinträngning. Låt putsen torka i cirka 2–3 dagar.

Avslutningsvis placeras en plåt för kol eller ved, och ett galler som grillyta. Arbetsytan jämte grillytan kan göras av antingen en trä- eller stenskiva, alternativt gjuter du en hel betongskiva som blir en mycket tålig arbetsyta. Det kan vara en bra idé att täcka grillen med ett överdrag när den inte används, för att undvika smuts och onödigt slitage.

Se vårt sortiment av grillöverdrag >>

Se vårt sortiment av möbelöverdrag >>

 Bygga grill

Du kanske också är intresserad av