Steg för steg-guide

Så dränerar du huset

Så dränerar du huset

Korrekt dränering är tillsammans med ett tätt tak de absolut viktigaste delarna för ett hus välmående. Med en livslängd på ungefär 25 år behöver dräneringen ibland ses över och förnyas. Arbetet är relativt omfattande men går att genomföra själv. Vi visar hur du går tillväga när du dränerar huset – steg för steg.

Planering

Ett hus utsätts för mycket fukt både från marken och från himlen. Det gäller därför att med hjälp av dräneringen fånga upp och leda vattnet bort från huset till antingen en dagvattenledning alternativt en stenkista på tomten.

Husdränering kräver lite planering för att bli lyckad. Välj gärna en period på året med minusgrader. Detta för att skona gräsmattor och andra ytor i trädgården, då grävmaskinens larvfötter annars kan förstöra onödigt mycket. På vintern har man oftast heller inte lika stort behov av att kunna nyttja trädgården, vilket är svårt under själva arbetet med dräneringen. Det ska dock inte vara alltför kraftig tjäle då grävningen annars kan bli besvärlig.

Innan du sätter igång med dräneringen ska eventuella anslutande stengångar, altaner och dylikt tas bort för att inte vara i vägen.

Tänk också på att du kan behöva ansöka om tillstånd från kommunen för att ansluta till ett kommunalt dagvattensystem eller för att anlägga en stenkista.

Dränera huset

Det här behöver du till ditt projekt

Observera:

Om din vägg sedan tidigare har kallasfalt på sig måste detta tas bort innan du dränerar. Detta för att kallasfalten hindrar fukten inifrån från att komma ut.

Dränera huset – steg för steg

Den absolut största och mest omfattande delen i en husdränering är själva grävningen. Det går naturligtvis bra att hyra en liten grävmaskin och göra jobbet själv men många väljer ändå att anlita en professionell grävmaskinist.

01

Första steget är att börja gräva ut runt huset. För att effektivt kunna arbeta och få allt det nya dräneringsmaterialet på plats bör du gräva minst en meter ut från husgrunden och cirka 50cm under grundsulans underkant.

 Dränera huset

Tänk på:

Gräv inte upp och frilägg grunden längs hela huset samtidigt. Att arbeta en sektion i taget gör dräneringen säkrare och du minimerar risken för sättningar.

Var alltid försiktig vid grävning nära grunden och kontrollera noga efter skador eller sprickor.

02

När du grävt klart är det dags att börja själva dräneringen. I botten av den uppgrävda rännan lägger du en geotextilduk. Detta för att förhindra att jord och mindre material tar sig upp och försämrar dräneringen. På geotextilduken lägger du sedan ett cirka 10cm tjockt lager 8-16mm grus.

 Dränera huset
03

I gruset läggs sedan själva dräneringsröret. Dräneringsröret ska vara 110mm och är fullt av små hål för att kunna fånga upp vatten och sen leda bort det mot en dagvattenledning eller en stenkista.

Dräneringsröret ska ha ett fall på minst 5mm/meter från högsta punkt. Dräneringsrörets nivå ska alltid vara under husets bottenplatta. Fyll sen på med mer grus så att alla rördelar täcks.

 Dränera huset
04

I nästa steg i dränering ska själva husgrunden skyddas. Detta kan du göra på lite olika sätt, men vanligast är att du sätter en dränerande isolerskiva. Denna skiva släpper igenom fukt som skapas inifrån, samtidigt som den isolerar. Har du en inredd källare ska isolerskivor alltid användas.

Oavsett vilken material du väljer är det viktigt att du utanför skivorna lägger en dräneringsduk. Duken ser till att inte löst material försämrar dränering och isolering.

 Dränera huset
05

Avsluta med att fylla på med all jord som du i början grävde upp.

 Dränera huset
06

Som översta lager går det naturligtvis bra att ha grus, sten eller jord. Det viktiga här är att marken lutar bort från huset, gärna med uppåt 20 graders lutning, 3m bort från huset. Cirka 1dm under marknivå sätts en täcklist mot grunden som ser till att smuts och insekter hålls borta från isolerskivan och att den därmed förhindrar mögel från att bildas.

För att undvika onödigt fuktangrepp på huset bör du inte plantera växtlighet närmare än 40cm från fasaden.

 Dränera huset

HORNBACH ansvarar ej för felaktigt utfört arbete.

Du kanske också är intresserad av

Så monterar du takavvattning på huset

För att skydda husets fasad och grund behöver regnvattnet ledas bort från huset. Detta gör du med hjälp av hängrännor och stuprör som tillsammans med dränering ingår i husets avvattningssystem. Att montera hängrännor och ...läs mer