Steg för steg-guide

Så monterar du takavvattning på huset

För att skydda husets fasad och grund behöver regnvattnet ledas bort från huset. Detta gör du med hjälp av hängrännor och stuprör som tillsammans med dränering ingår i husets avvattningssystem. Att montera hängrännor och stuprör är enkelt och med några smarta tips på vägen klarar de allra flesta detta själv. Vi visar hur du går tillväga – steg för steg!

Avvattningssystemets olika delar

Hängränna

Vatten från taket landar i hängrännan som är monterad längs med takfoten.

Stuprör

Från hängrännan leds vattnet vidare ner i ett stuprör och vidare bort från huset via ett utkast eller en dagvattenledning.

Led bort vattnet från huset

Har du möjlighet att ansluta ditt avvattningssystem till en dagvattenledning är det naturligtvis det bästa och enklaste. I annat fall får du se till att vattnet som kastas ut från stupröret tas om hand och inte blir stående nära huset. Vanligt är att man via markavloppsrör eller dräneringsrör leder vattnet till exempelvis en stenkista eller någon annan typ av magasin. Det viktiga är som sagt att vatten inte blir stående nära eller i värsta fall under huset där det kan ge upphov till skador.

Att tänka på

  • Välj gärna hängrännor och stuprör i metall. De har lång långlivslängd och ger ett gediget utseende.
  • Se till att hängrännan lutar en aning ut från fasaden. Vid eventuellt stopp rinner då vattnet på utsidan.
  • Om takets utseende kräver att man behöver dra hängrännan i eller över ett hörn finns speciella rännvinklar som enkelt monteras med rännskarvar.

Det här behöver du till ditt projekt

Montera takavvattning – steg för steg

Mät takets yta

01

Hängrännor och stuprör finns i lite olika dimensioner och du bör alltid se till att välja en storlek som är anpassad för takets storlek. En för svag dimension kan leda till att systemet inte hinner få undan allt vatten, vilket gör att fasad och grund utsätts för onödig påfrestning.

Mät därför upp takets yta innan du inhandlar material till avvattningen.

 Montera takavvattning

Hängrännans fall

02

För att vattnet ska ledas bort mot stupröret ska hängrännan monteras med ett fall på mellan 2,5-5mm/meter. Ju större fall desto bättre. Enklast beräknar du detta genom att multiplicera takets bredd i meter med just 5mm för att få fram hängrännans totala fall. Om taksidans bredd överstiger 10 meter bör du istället utgå från mitten och montera hängrännan med fall åt bägge hörnen på huset.

 Montera takvvattning

Montering av rännkrokar

03

Hängrännan monteras i så kallade rännkrokar. Rännkrokar bör monteras med cirka CC-600mm avstånd. Rännkrokar finns i lite olika varianter, både med fasta och justerbara vinklar. För den som monterar sitt avvattningssystem i samband med takläggning kan en rännkrok där du själv bockar till, vara den bästa lösningen.

Montera rännkrokarna i takfotsbrädan med särskild rännkroksskruv enligt det fall som beräknats enligt ovan och se till att en extra rännkrok monteras 100mm från takslut.

 Montera takavvattningssystem

Förbered hängrännan

04

Innan hängrännan kan monteras i rännkrokarna behöver den förberedas med några detaljer. Börja med att kapa till hängrännan i rätt längd. Om hängrännan behöver skarvas görs det med en speciell rännskarv. I ändarna sätts ränngavlar och där stupröret ska ansluta, monteras en omvikningskupa. Öppningen som kupan skall sitter i skall vara lite mindre än själva omvikningskupan.

Såga två snitt med en bågfil där öppningen i omvikningskupan hamnar. Snitten ska sågas snett från båda hållen och inte hela vägen igenom (se bild). Vid sågningen kan det uppstå vassa plåtspån. Dessa slår du ner med en hammare. Detta för att få ”mjukare” kanter.

Ränngavlar trycks bara på plats och omvikningskupan fixeras genom att bocka de färdiga metallflikarna runt hängrännan.

 Montera takavvattning

Testa fallet och fixera hängrännan

05

Med hängrännan i rätt längd samt ränngavlar och omvikningskupa på plats är det dags att lägga rännan på plats och testa fallet. Vattnet ska tydligt rinna mot stuprörssidan och inte bli stående någonstans på vägen. Kontrollera också att skarvarna och gavlarna håller tätt. När du är nöjd med dessa punkter låser du hängrännan i rännkrokarna och ser till att allt sitter stadigt.

 Montera takavvattningssytem

Montera stuprör

06

Stupröret monteras på fasaden med ett så kallat rörsvep. Rörsvepet skruvas i väggen och stupröret kläms sen på plats. Använd minst två rörsvep per stuprör och låt aldrig avståndet mellan rörsvepen överstiga 2 meter. Mellan stupröret och omvikningskupan sätts två stycken rörvinklar för att få en snygg och stark koppling.

Tänk på att skarven som går längs med hela stupröret ska sitta utåt från fasaden. Om det skulle bli en läcka eller liknande och detta fryser så leds vattnet ut från fasaden om det skulle expandera.

 Montera takavvattning

Utkastare eller renstratt

07

För att leda vattnet vidare från stupröret monteras antingen en utkastare eller en renstratt. Renstratten ser till att inte onödigt skräp, som löv och pinnar, hamnar i dagvattenledningen. Utkastaren används där det inte finns möjlighet att ansluta till en dagvattenledning utan vattnet istället tas om hand lokalt på tomten.

Ditt projekt är nu klart!

 Montera takavvattning

HORNBACH ansvarar ej för felaktigt utfört arbete.


Du kanske också är intresserad av

Så byter du fönster

Gamla och dåligt isolerade fönster är kalla på insidan. Då kan det vara bra att byta ut dessa mot nya fönster, med ett lågt U-värde. Det är en energibesparing som är långsiktigt lönsam. Här visar vi dig hur man byter ut ...läs mer