Steg för steg-guide

Så målar du om din putsfasad

Så målar du om din putsfasad

Är det dags att måla om din putsade fasad? Fasaden utsätts för hårda väderförhållanden året runt, vilket kan orsaka sprickor och missfärgningar. Vi visar hur du lagar och målar om din putsade fasad – steg för steg.

Det här behöver du till ditt projekt

Planering och förberedelser – steg för steg

Kontrollera putsfasaden

01

Innan du börjar måla behöver underlaget kontrolleras. Finns det sprickor i putsen? Knacka på putsen runt omkring de eventuella sprickorna för att se om håligheter har bildats under putsen kring sprickorna.

Om det låter ihåligt när du knackar behöver putsen tas bort på dessa ställen.

Måla putsfasad
Måla putsfasad

Kontrollera den befintliga färgen

02

Innan du målar om din putsade fasad måste du ta reda på vad för färg den i nuläget är målad med.

Du kan testa detta genom att fukta en trasa med aceton och gnugga mot fasaden. Om du får färg på trasan är det troligtvis en emulsionsfärg eller akrylatfärg. Då är det lämpligt att måla med en emulsionsfärg. Om du inte får någon färg på trasan när du gnuggar med aceton är det troligtvis en silikatfärg. Då måste du använda en silikatfärg igen.

Det finns även de putsfasader som är målade med kalkfärg. Kalkfärg smetar av sig när du drar handen över fasaden. Är det en kalkfärg som ligger, behöver du tvätta fasaden noga med ljummet vatten tills färgen slutar smeta och sedan måla med kalkfärg eller silikatfärg.

Är du fortfarande osäker på vad det är för färg som ligger på fasaden bör du rådfråga en expert.

Måla putsfasad
Måla putsfasad

Kontrollera underlagets skick

03

Kontrollera om ytan som ska målas är absorberande. För att göra detta pressar du ut en vattenfylld svamp på ytan. Om fasaden har absorberat vattnet under en halv minut måste den grundas med en primer, då den nya färgen annars torkar in för snabbt.

Måla putsfasad
Måla putsfasad

Mät ut området som ska målas

04

Räkna ut hur stor yta som ska målas genom att mäta ut fasadens höjd och längd. Räkna sedan bort de element på fasaden som inte ska målas, så som dörrar och fönster.

När du sedan fått fram de kvadratmeter som ska målas är det mycket lättare att köpa rätt mängd material.

Måla putsfasad
Måla putsfasad

Bygg eventuellt upp byggnadsställningar

05

Om du har en hög fasad som ska målas kan du behöva byggnadsställningar. Låt en expert bygga upp ställningarna. Om din fasad inte är så hög kan det räcka med en arbetsstege. Lägg en täckfilt runt fasaden innan ställningarna byggs upp, för att skydda marken från färgspill.

Måla putsfasad
Måla putsfasad

Ta bort lös puts

06

När ställningarna är på plats och du kommer åt ordentligt, är det nu dags att ta bort putsen som lät ihålig när du knackade på den.

För att göra detta skjuter du in en murarslev under den lösa putsen och bänder bort den.

Måla putsfasad
Måla putsfasad

Maskera dörrar och fönster

07

Dörrar, fönster och andra ytor på fasaden som inte ska målas, bör nu maskeras. Till dörrar och fönster är det lämpligt att använda en täckplast med tejp på. Mindre och smalar ytor maskeras lättast med maskeringstejp.

Måla fasaden
Måla fasaden

Rengör fasaden

08

Nu är det dags att tvätta fasaden. Detta gör du med fasadtvätt, som späds med vatten enligt förpackningens instruktioner. Applicera tvättmedlet på fasaden med en borste och låt det verka (tid enligt förpackningens instruktioner).

Måla putsfasad
Måla putsfasad
09

Använd skyddsglasögon och arbetshandskar vid detta steg!

När du låtit tvättmedlet verka, sköljer du rent fasaden med en tryckspruta. Arbeta uppifrån och ner. Envis smuts skrubbar du bort med en borste.

Om du har mögel på fasaden kan du också behöva tvätta med ett anti-mögelmedel. Detta gör du innan du tvättar med fasadtvätten. Följ instruktionerna på förpackningen.

Måla putsfasad
Måla putsfasad

Grunda skadade områden

10

På de ställen där du tagit bort skadad puts behöver du nu lägga en primer. Häll upp primern i en hink och applicera den på ytorna outspädd. Låt torka i 24 timmar.

Behöver du reparera många skadade områden på en fasadsida? Då kan det vara värt att putsa om hela sidan.

Måla putsfasad
Måla putsfasad

Laga skadade områden

11

När primern fått torka i 24 timmar kan du nu börja fylla i de skadade områdena med ny puts. Låt den nya putsen härda enligt tillverkarens instruktioner.

Måla putsfasad
Måla putsfasad

Måla putsad fasad – steg för steg

Prima fasaden

12

Absorberande underlag grundas med en primer innan målning. Använd en primer som är kompatibel med den typ av färg du ska måla med.

Om du arbetar med en tryckspruta bör du använda skyddsglasögon och andningsskydd.

Måla putsfasad
Måla putsfasad

Blanda fasadfärgen

13

Färgen måste blandas ordentligt innan du applicerar den. Om du köpt flera hinkar färg och de har olika tillverkningsnummer kan det vara bra att blanda ihop alla hinkar i en större, ren hink och sedan röra runt ordentligt. Detta för minimera risken för nyansskillnader. Efter att du blandat ordentligt kan du sedan hälla tillbaka färgen i originalhinkarna för att lättare bära runt dem när du målar.

Målar du med silikatfärg så ska första lagret färg blandas ut med silikatbinder. Följ tillverkarens anvisningar.

Måla putsfasad
Måla putsfasad

Tänk på:

I starkt solljus kan färgen torka för snabbt och det kan bli synliga nyansskillnader på fasaden. Undvik därför att måla i direkt solljus i den mån det går.

Tänk också på att måla en hel fasadsida i ett stycke och inte avsluta mitt på en vägg. Också detta för att undvika nyansskillnader.

Applicera fasadfärgen

14

Applicera färgen jämnt med en långhårig roller. Arbeta vått i vått, med överlappande rader. Nästa rad appliceras snabbt medan den tidigare raden fortfarande är våt. När du målat upp tre rader i rullens bredd kan du gå över ytan vertikalt utan att doppa rullen i färghinken i mellan. Detta för att färgen ska bli jämn över ytan. Ett teleskopskaft kan vara att föredra då du kommer åt bättre, plus att du får en bättre bild över arbetet när du har lite avstånd från väggen.

Måla putsfasad
Måla putsfasad
15

Måla de svåråtkomliga områdena med en pensel. Exempelvis under fönster. Låt det första skiktet färg torka i cirka 8-10 timmar. Det är sedan dags för den sista strykningen färg och den målar du på outspädd.

Måla putsfasad
Måla putsfasad

Avmaskera

16

Efter du lagt den sista strykningen färg är det dags att ta bort all maskering. Gör detta när färgen fortfarande är lite fuktig, för att minimerar risken att riva med dig färgen.

Måla fasaden
Måla fasaden

Måla grunden

17

Ska grunden också målas om? Då är det dags för det nu. Förarbetet går till på samma sätt som för själva fasaden, med allt från lagning av skador till rengöring. Beroende på hur hög grunden är så använder du antingen en roller eller en pensel.

Måla putsfasad
Måla putsfasad
18

Om du plockade bort vissa detaljer från fasaden (belysning och dylikt) innan målning, är det nu dags att montera dessa igen. Se dock till att rengöra dessa innan montering så att den nymålade fasaden inte blir smutsig.

Din fasad är nu klar!

Måla putsfasad
Måla putsfasad

HORNBACH ansvarar ej för felaktigt utfört arbete.


Du kanske också är intresserad av