Steg för steg-guide

Så monterar du stålreglar

Så monterar du stålreglar

Dags att bygga nya innerväggar? Stålreglar passar perfekt som skelett för detta då de inte rör på sig, och därmed riskerar inte ytan att spricka. Här visar vi hur du går tillväga för att montera stålreglar – steg för steg!

Det här behöver du till ditt projekt

Montera stålreglar – steg för steg

Sätta upp stålreglar

01

Bär arbetshandskar när du skär till och arbetar med stålreglar, för säkerhets skull. Använd en plåtsax när du kapar profilerna. Skär först de två sidoplåtarna och böj sedan av profilen vid skiljelinjen. Nu kan du enkelt skära bort resten.

 Montera stålreglar
02

Ibland behöver du skarva en stålregel. Det går att göra på flera olika sätt. Ett av dem är att sätta ihop två stålreglar med en extra bit skena. Skenan passar exakt över stålregeln. Skruva sedan ihop profilerna med plåtskruvarna eller sätt ihop dem med en crimptång.

Läs mer om de olika profilerna här >>

 montera stålreglar
03

I väggar med stålreglar kan du installera kablar och andra ledningar mycket bra. Öppningar för kablar finns redan förstansade på stålreglar och behöver bara böjas upp. Genom att böja upp den bildas en avrundad yta som man kan lägga kabeln mot utan att den skadas.

 Montera stålreglar

Montera profiler

04

Fördelen med icke bärande väggar med stålreglar är att du kan isolera dem från konstruktioner runt omkring; detta är till stor fördel när det gäller ljudisoleringen. För att isolera skenorna från golvet och taket samt stålreglarna från väggarna runt omkring, klistrar du på en polyetenduk på profilernas baksida. Duken är självhäftande med en öppen häftande yta. Bredden på polyetenduken beror på profilens bredd.

 Montera stålreglar
05

Klistra fast polyetenduken på skenor och stålreglar. Fäst sedan reglarna med ett mellanrum på 50cm med skruvpluggar i golvet, taket och väggen. Borra hålen till pluggarna och ta bort borrdammet. Slå i skruvpluggarna i hålen med en hammare. Använd en skruvdragare för att efterjustera eller ta bort dem. Monteringen är betydligt enklare med de här än med så kallade spikpluggar.

 Montera stålreglar
06

Skenorna och stålreglarna sätts bara ihop och riktas in. Stick först in reglarna där nere och sedan där uppe i skenan. Ställ alltid reglarna i en riktning, det vill säga den öppna sidan på reglarna ska alltid peka åt samma håll – med undantag vid väggen mitt emot: där måste du vända på regeln. Rikta in skenan vid golvmarkeringen med ett vattenpass och sedan stålregeln. Skenan och regeln skruvas inte ihop vid kopplingarna. Du kan fästa dem med en crimptång så att de inte rör på sig. Ordentligt fäst blir det inte förrän gipsskivorna satts dit.

Metallstagen sätts in med ett avstånd som här hälften så brett som gipsskivorna och du måste ta hänsyn till eventuella dörröppningar eller installationer.

 Montera stålreglar

Sätt ihop stålreglar

07

För att fästa metallställningsprofiler i varandra gör du det med crimptången. Först sticker du in stålregeln i önskat läge i skenan. Vid punkterna där regel och skena möter varandra, kommer tången till användning. Stynsytorna på tången har en grovt strukturerad stansprofil. När du trycker ihop tånghandtagen stansas den här profilen in i metallen. regeln och skenan stansas då ihop. Hela konstruktionen får dock inte den nödvändiga stabiliteten förrän gipsskivor har satts dit.

Hela konstruktionen fylls med eldfast isoleringsmaterial och kläs sedan med ett eller flera lager gipsskivor.

 Montera stålreglar

Bygg in en dörr

08

Om du vill bygga in en dörr bör ställningarna till höger och vänster om dörren göras med stabiliseringsreglar. Dessa är bättre lämpade än vanliga stålreglar, eftersom de är gjorda av tjockare plåt.

För att få en stabilare förbindelse mellan skena och stabiliseringsreglar sätter du dit vinkelbeslag för dörrposter. Stickförbindelserna gör att profilerna håller säkert.

 Montera stålreglar
09

Tillsammans med stabiliseringsregeln bygger du in en regel för dörröverstycken. Kapa den till rätt längd. De förstansade markeringarna motsvarar standardmått för dörrkarmar. Regeln bör stå ut på båda sidorna. På rätt höjd kan du fästa regeln med tejp. Ovanför profilen för dörröverstycket sätter du in extra stålregel, beroende på dörrens bredd.

 Montera stålreglar
10

Rekommenderade mått på väggöppningen utefter modulmått på dörrar hittar du här >>

 Montera stålreglar

HORNBACH ansvarar ej för felaktigt utfört arbete.

Mer om att bygga innerväggar