Steg för steg-guide

Så monterar du stålreglar

Lästid: 7 min.
Montera stålreglar

Dags att bygga nya innerväggar? Stålreglar passar perfekt som skelett för detta då de inte rör på sig, och därmed riskerar inte ytan att spricka. Här visar vi hur du går tillväga för att montera stålreglar – steg för steg!

Det här behöver du till ditt projekt

Montera stålreglar – steg för steg

Sätta upp stålreglar

01

Bär arbetshandskar när du skär till och arbetar med stålreglar, för säkerhets skull. Använd en plåtsax när du kapar profilerna. Skär först de två sidoplåtarna och böj sedan av profilen vid skiljelinjen. Nu kan du enkelt skära bort resten.

Montera stålreglar
Montera stålreglar
02

Ibland behöver man skarva en CW-profil. Det går att göra på flera olika sätt. Ett av dem är att sätta ihop två CW-profiler med en extra bit UW-profil. UW-profilen passar exakt över CW-profilen. Skruva sedan ihop profilerna med plåtskruvarna eller sätt ihop dem med en crimptång.

Läs mer om de olika profilerna här >>

Montera stålreglar
Montera stålreglar
03

I väggar med stålreglar kan man installera kablar och andra ledningar mycket bra. Öppningar för kablar finns redan förstansade på CW-ställningarna och behöver bara böjas upp. Genom att böja upp den bildas en avrundad yta som man kan lägga kabeln mot utan att den skadas.

Montera stålreglar
Montera stålreglar

Montera profiler

04

Fördelen med icke bärande väggar med stålreglar är att man kan isolera dem från konstruktioner runt omkring; detta är till stor fördel när det gäller ljudisoleringen. För att isolera UW-ramprofilerna från golvet och taket samt CW-ställningsprofilerna från väggarna runt omkring klistrar man på tätningsband på profilernas baksida. Bandet är självhäftande med en öppen häftande yta. Bredden på tätningsbandet beror på profilens bredd.

Montera stålreglar
Montera stålreglar
05

Klistra fast tätningsbandet på UW- och CW-profilerna. Fäst sedan profilerna med ett mellanrum på 50cm med skruvpluggar i golvet, taket och väggen. Borra hålen till pluggarna och ta bort borrdammet. Slå i skruvpluggarna i hålen med en hammare. Använd en skruvdragare för att efterjustera eller ta bort dem. Monteringen är betydligt enklare med de här än med så kallade spikpluggar.

Montera stålreglar
Montera stålreglar
06

UW-ramprofilerna och CW-ställningsprofilerna sätts bara ihop och riktas in. Stick först in CW-profilen där nere och sedan där uppe i UW-profilen. Sortera alltid profilerna i en riktning, det vill säga den öppna sidan på profilen pekar alltid åt samma håll – med undantag vid väggen mitt emot: där måste man vända på profilen. Rikta in profilen vid golvmarkeringen med ett vattenpass och sedan den lodräta profilen. Profilerna skruvas inte ihop vid kopplingarna. Du kan fästa dem med en crimptång så att de inte rör på sig. Ordentligt fäst blir det inte förrän gipsskivorna satts dit.

Metallstagen sätts in med ett avstånd som här hälften så brett som gipsskivorna och man måste ta hänsyn till eventuella dörröppningar eller installationer.

Montera stålreglar
Montera stålreglar

Sätt ihop stålreglar

07

För att fästa metallställningsprofiler i varandra gör du det med crimptången. Först sticker man in CW-profilen i önskat läge i UW-profilen. Vid punkterna där profilerna möter varandra kommer tången till användning. Stynsytorna på tången har en grovt strukturerad stansprofil. När du trycker ihop tånghandtagen stansas den här profilen in i metallen. CW-profilen och UW-profilen stansas då ihop. Hela konstruktionen får dock inte den nödvändiga stabiliteten förrän skivor har satts dit på reglarna.

Hela konstruktionen fylls med eldfast isoleringsmaterial och kläs sedan med ett eller flera lager gipsskivor.

Montera stålreglar
Montera stålreglar

Bygg in en dörr

08

Om du vill bygga in en dörr bör ställningarna till höger och vänster om dörren göras med UA-profiler. Dessa är bättre lämpade än CW-profiler eftersom de är gjorda av tjockare plåt.

För att få en stabilare förbindelse mellan UW-profil och UA-profil sätter man dit insticksbeslag för dörrposter. Stickförbindelserna gör att profilerna håller säkert.

Montera stålreglar
Montera stålreglar
09

Tillsammans med UA-profilerna bygger man in en profil för dörröverstycken. Kapa den till rätt längd. De förstansade markeringarna motsvarar standardmått för dörrkarmar. Profilen bör stå ut på båda sidorna. På rätt höjd kan du fästa profilen med tejp. Ovanför profilen för dörröverstycket sätter man in extra CW-profiler beroende på dörrens bredd.

Montera stålreglar
Montera stålreglar
10

Rekommenderade mått på väggöppningen utefter modulmått på dörrar hittar du här >>

Montera stålreglar
Montera stålreglar

HORNBACH ansvarar ej för felaktigt utfört arbete.

Mer om att bygga innerväggar