Steg för steg-guide

Så monterar du en ovanmarkspool

Så monterar du en ovanmarkspool

När äntligen sommaren och värmen kommer till Sverige, är vi många som inte vill göra annat än att bada! Har du en egen pool i din trädgård så kan du ta till vara på varje soltimme och bada hela sommaren. På HORNBACH kan du köpa pooler i olika storlekar och former som passar alla trädgårdar!

Vad ingår i ett poolpaket?

På HORNBACH köper du ovanmarkspool eller stålväggspool i färdiga paket. Det vill säga, allt du behöver för att montera din pool finns med i paketet. Det som du själv behöver ta ställning till och köpa utöver är ett reningsverk, ett sandfilter och poolslangar till detta. Detta beror på att det finns olika kapacitet på ett sandfilter, och beroende på om du vill koppla till några tillbehör, såsom poolvärmare så kräver det ett sandfilter med högre kapacitet.

Alla stålväggspooler som du köper på HORNBACH kan antingen ställas direkt på marken eller sänkas ner under markytan. Ovala pooler grävs ned minst 2/3 och runda pooler med 150cm höjd grävs ned minst 1/3 på grund av vattentrycket. För en bra hållbarhet är stålväggen galvaniserad och klädd med ett polyesterskikt. Vid åttaformiga pooler medföljer tvärbjälke och stöttor till väggen som förstärker grundkonstruktionen och ger en bra stabilitet.

Alla våra poolliners (duken som täcker poolens insida och som håller vattnet på plats) är av PVC, köld- och UV-beständiga. Poollinern går att välja i flera färger och mönster. Poolen levereras med en blå liner i tjocklek från 0,2mm. Som tillval finns även flera enfärgade och mönstrade liners som är extra tjocka, 0,75mm, och därmed starkare och hållbarare.

Toppskenan med snäpp-in list är förberedd för att linern enkelt ska kunna hängas i och sättas på plats. Snäpp-in listen gör det också enkelt att byta linern senare om den har blivit missfärgad, gått sönder eller om du önskar ett nytt utseende på din pool.

Köp ovanmarkspool i webbshoppen >>

Det här behöver du till ditt projekt

Montera en pool - steg för steg

01

Innan du bygger upp din pool så måste markytan vara förberedd. Märk ut ytan där poolen ska stå med hjälp av ett ett snöre som du fäster i en tomflaska fylld med mjöl eller sand. Genom att gå runt och samtidigt hälla ut lite mjöl åt gången så kommer du få en rund fin markering där din pool kommer att stå.

 Montera pool steg 1
02

Med hjälp av en spade tar du bort det översta lagret av markytan.

 Montera pool steg 2
03

Ta bort alla stenar och rötter, säkerställ sedan att ytan är plan med hjälp av ett vattenpass. Jämna ut markytan där det behövs.

 Montera pool Steg 3
04

Täck sedan den plana ytan med finkornig sand, och platta sedan till den igen. Vattna ytan med en finstrimmig vattenstråle, för att packa sanden.

 Montera pool Steg 4
05

Rulla ytan med en trädgårdsvält och kontrollera en gång till med ett vattenpass att markytan är jämn.

 Montera pool steg 5
06

Vid installationen av poolen, var uppmärksam på de speciella installationsanvisningarna för respektive poolmodell samt tillverkarens säkerhetsanvisningar. Lägg ut en bottenskyddsmatta på den förberedda markytan och släta till den. Bottenskyddsmattan kan skäras i kanterna så att det fortfarande sticker ut 20cm runt poolen.

 Montera pool Steg 6
07

Bygg ihop den undre plastlisten, som sedan metallramen ska stickas ner i. Diametern måste motsvara den dimension som tillverkaren har angett. Genom att förkorta enskilda segment kan diametern ändras.

 Montera pool Steg 7
08

Det är nu dags att ta fram metallramen och rulla ut den. Vid detta moment är det viktigt att bära arbetshandskar, för att undvika skador.

 Montera pool steg 8
09

För in metallväggen i den nedre profilremsan.

 Montera pool steg 9
10

Vid överlappningen av metallväggarna ska dessa skruvas ihop med bultar. Bultarna ska vara på poolens insida.

 Montera pool steg 10
11

För att skydda poolduken täcks bultarna med en plastremsa.

 Montera pool steg 11
12

Lägg ner poollinern i poolen och vik upp den. Drag upp kanterna av poollinern upp till kanten av metallväggen.

 Montera pool steg 12
13

Ett tips! Du kan enkelt nypa fast poollinern med klädnypor för att den ska hållas på plats.

 Montera pool steg 13
14

Poollinern är nu inriktad och ligger exakt i kanterna runt metallsarjen. För att poollinern ska ligga stilla när poolen fylls med vatten så är det viktigt att den vertikala linjen är helt rak och inte sned, då riskerar hela poollinern att sjunka ihop.

 Montera pool steg 14
15

Nu är det dags att sätta fast poollinern i metallsargen med hjälp av plastprofilerna som klickas fast på ovansidan av stålväggen. Ta bitvis bort klädnyporna och ersätt dem med plastlisterna. När du är färdig med detta så kan du fylla på poolen med någon decimeter vatten och släta ut de rynkor som har bildats i duken.

 Montera pool steg 15
16

Är din poolmodell utrustad med yttre väggelement som en träsarg, så är det dags att börja montera denna nu. Börja monteringen där det finns en anslutningslucka i stålsargen för bräddavloppet. Se till att öppningen i träsargen ligger i linje med den i stålväggen. När första väggelementet är på plats så är det bara att fortsätta att bygga runt poolen.

 Montera pool steg 16
17

Skruva sedan fast överliggaren runt om poolen.

 Montera pool steg 17
18

Skär ut ett kryss i poolfolien i hålet för backventilen och skruva fast denna.

 Montera pool steg 16
19

Anslut nu rengöringssystemet till poolens backventil med en poolslang. Fyll upp poolen med vatten så att det når ca 4cm under ventilöppningen.

 Montera pool steg 17
20

Nu är det dags att ansluta skimmern,eller bräddavloppet som det också kallas. Skär ett kryss i poollinern över anslutningshålet i poolsargen.

 Montera pool steg 20
21

Montera skimmern på poolväggen enligt tillverkarens instruktionern. Detta kan se olika ut beroende på vilken poolmodell du har köpt. Din pool är nu redo att fyllas med vatten!

 Montera pool steg 21
22

Har du monterat träpaneler på din pool så är det viktigt att du skyddar dessa med en träolja.

 Montera pool steg 22
23

Montera stegen på rätt plats. Följ tillverkarens instruktioner då detta skiljer sig mellan olika poolmodeller.

 Montera pool steg 23
24

Montera slutligen den inre metallstegen på plats, om din poolmodell är utrustad med en sådan. Din pool är nu färdigmonterad!

 Montera pool steg 24

HORNBACH ansvarar ej för felaktigt utfört arbete.

Efter att ha monterat din pool är det viktigt att skydda den. Du kan till exempel använda dig av ett poolsolskydd för att täcka och skydda poolen när den inte används. Exempelvis för att skydda den från löv och smuts.

Mer om pool och poolskötsel