Behöver du hjälp av proffs till ditt projekt? Boka installation via Hantverkartjänster >

0 Önskelista 0 Varukorg
HORNBACH Göteborg Öppettider
Minelundsvägen 8
417 05 Göteborg

order-goteborg@hornbach.com
+46 31-7799300
mån - fre: 06:00 - 20:00  
lör: 08:00 - 18:00  
sön: 09:00 - 18:00  
Du skrev ut den här informationen den 2024-03-01 klockan 22:41. Observera att priserna på världsmarknaden och kortfristiga reaktioner kan göra att priserna ändras och därför kan avvika från din utskrift. Tack för din förståelse.
Tips & råd

Så rengör och underhåller du din pool

Så rengör och underhåller du din pool

En sak är säker – så länge som vattnet i poolen är klart och rent är det en fröjd att bada! Men det är inte lika roligt att slänga sig i ett vatten som är kallt, smutsigt och grumligt. Poolvattnet har flera olika värden som måste vara korrekta för att vattnet ska vara tillfredsställande. Det är många faktorer som spelar in för att poolvattnet ska vara perfekt, och rubbas ett värde så kan det påverka resterande värden också.

Förutsättningar för att ditt poolvatten ska vara kristallklart

 • Filtret måste vara anpassat till poolens storlek. Ett filtersystem bör kunna cirkulera hela poolens vatten två gånger under ett dygn. Ju fler gånger poolens vatten cirkulerar genom filtret, antingen ett sandfilter eller en filterpatron, desto renare håller det sig. Detta betyder i sin tur att det kommer att behövas mindre kemikalier för att hålla poolens vatten rent.
 • Håll koll på vattnets pH-värde. Om vattnet i poolen blir stillastående, så riskerar du att få en algblommning. Har du väl fått en algblomning i din pool så kan den vara svår att få bort. I värsta fall måste delar av vattnet, eller allt bytas ut. pH-värdet är det första värdet som du bör hålla koll på i din pool. Är inte detta värdet korrekt så kommer det att påverka alla andra kemikalier som du häller ner i ditt poolvatten.
 • Klor eller annat desefiktionsmedel måste tillsättas regelbundet. Klor, aktivt syre och pH-medel är kemikalier som ständigt förbrukas i poolen. Detta i samband med att du badar i poolen, när poolen blir smutsig och när det tillsätts vatten i poolen, i form av regn eller påfyllning. Därför är det viktigt att du kontrollerar värden som desinfektion, alkanitet och pH-värdet, och tillsätter nytt vid behov.

Tips: byt till filterkulor!

Filterkulor (filterballs) har en överlägsen filtreringseffekt i förhållande till normal filtersand eller lösa patronfilter. Kulorna bildar en effektiv filtermatta, som anpassar sig formen i ett vilket som helst filter, och som fångar upp svävande partiklar i vattnet ner till 10 micron (Filtersand fångar upp svävande partiklar ner till 40-50 micron). 700g Filterballs ersätter 25kg filtersand.

Fördelar med filterkulor:

 • Ger rent och kristallklart poolvatten.
 • Överlägsen filtreringseffekt jämfört med normalt filtersand.
 • Fångar upp svävande partiklar i vattnet ner till 10 mikron (filter sand ner till 40-50 mikron).
 • 700g ersätter 25kg filtersand.
 • Inget underhåll eller behov av extra flockningsmedel.
 • Slut med filtersand i poolen.

Så håller du efter din pool

Här hittar du de fem vanligaste tillvägagångsätten för att få en frisk och härlig pool.

Så håller du kolla på pH-värdet i din pool

Kontrollera pH-värdet med teststickor eller testset regelbundet (minst en gång i veckan). Om pH-värdet behöver justeras använder du pH-sänkande eller pH-höjande granulat.

Varför är det viktigt att hålla koll på pH-värdet?

För att desinficeringen ska fungera krävs att vattnet har rätt pH-värde. Det idealiska pH-värdet för poolvatten är mellan 7,2 och 7,6. Att du håller rätt pH-värde i poolen ligger till grunden för att resterande kemikalier ska kunna verka och hålla rätt värden i poolen. Högre pH-värde gör att vattnet irriterar huden och effekten hos desinfektionsmedlet minskar. Ett lägre pH-värde kan framkalla korrosionsskador på poolutrustningen samt vara aggressivt mot huden. Ett starkt växlande pH-värde tyder på en låg alkalinitetsnivå.

Så behåller du ett bra klorvärde i poolen

Omgivningen och användandet av poolen gör att smuts och bakterier hamnar i vattnet, vilket kan innebära hälsorisker. Bakterier förökar sig snabbt men med olika desinfektionsmedel som klortabletter eller aktivt syre desinficerar du ditt vatten, samt att smutspartiklar och föroreningar försvinner. Hur mycket desinfektionsmedel du ska använda i din pool styrs av vattenmängden, temperatur och hur mycket du badar.

Chockbehandling av poolen görs vid uppstarten av säsongen samt om du får problem med poolvattnet. Chockbehandlingen ska dock även ske regelbundet, vid exempelvis vattenpåfyllning, när det har regnat kraftigt eller om du har badat mycket. Chockklor har många namn: Quicktab, Superchock eller Dagsklor. Att chockklorera din pool innebär att du lägger i en större mängd klor i din pool och därmed höjer du klorvärdet snabbt. Vänta nu 1-2 timmar innan du på nytt testar pH-värdet och klorvärdet i din pool igen.

Efter att du har fått upp ett bra klorvärde i din pool så gäller det att hålla detta, och det gör du med hjälp av långsamverkande klor eller multifunktionstablett. Dessa tabletter hjälper till att hålla klorvärdet på en jämn nivå.

Klorvärdet ska nu ligga inom det idealiska området 1-3ppm (mg/l) och pH-värdet mellan 7,2 och 7,6.

Så får du bort alger från din pool

Alger gör poolen otrevlig att bada i, och är grunden för bakterieutveckling. Börjar vattnet bli grumligt, grönt och poolens väggar bli hala så är det ett tecken på att algtillväxten är igång. Det räcker inte att endast använda desinfektionsprodukter för att slippa alger, du behöver även använda ett algmedel. Algmedel förstärker desinfektionsmedlets effekt och på så sätt hålls poolen ren. Har du fått problem med alger i din pool så kan du bli av med dessa genom att chockklorera vattnet och sedan fortsätta använda algmedel i poolen.

Algmedel behövs dessutom som aktivator för desinfektionsprodukter baserade på aktivt syre.

Algtillväxt i pool
Så får du klarare vatten i poolen

Är vattnet grumligt och smutspartiklarna så små att de varken går att få bort med håv eller med reningsverket så är det flockningsmedel som gäller. Flockmedel samlar ihop den minsta smutsen i större flockar som filtret sedan kan fånga upp. Har du en patronfilteranläggning kan du endast använda flytande flockmedel. Filteranläggningen måste vara avstängd tills smutsen har samlats ihop på botten. Därefter kan smutspartiklarna sugas upp med hjälp av en poolrobot eller pooldammsugare.

Har du däremot ett sandfilter kan du lägga ett block med flockningsmedel i bräddavloppet.

Så håller du poolen ren

Håll din pool ren med produkter som är avsedda att använda i bassänger. För att rengöra vattenlinjen så lämpar sig ett fettlösande rengöringsmedel bäst, som effektivt tar bort ränder på kakel, folie och plastmaterial. Intorkade fläckar från alger eller mineraler som kalk, rengörs med hjälp av ett kalklösande medel för pool. Använd en mjuk borste eller svamp för att skydda linern. Undvik hushållsrengöringsmedel som kan medföra skumbildning och algtillväxt.

Har du ett sandfilter så måste detta kontinuerligt backspolas för att kunna hålla rätt kapacitet. Har du ett patronfilter så ska detta tas ut och rengöras eller bytas ut mot ett nytt. Hur ofta du behöver byta ut ditt filter varierar, men en till två gånger per säsong brukar vara vanligt. Att ha ett fungerande filter är en förutsättning för att vattnet ska vara rent. Testa värdena i poolen efter att du har rengjort filtret med hjälp av teststickor eller liknande.

Det är viktigt att skydda din pool från skräp och löv. Du kan till exempel använda dig av ett poolsolskydd för att täcka och skydda poolen när den inte används.

Observera:

Kom ihåg att alltid förvara poolkemi i originalförpackning. Förpackningarna ska vara väl förslutna, förvaras frostfritt och ej utsättas för solljus. Blanda aldrig kemikalierna med varandra, förutom när de blandas i poolens vatten.

Problem och lösningar för poolvatten

Vad gör du när poolvattnet visar fel värden och blir grumligt, missfärgat eller mjölkigt? Hur kommer det sig att vattnet luktar illa eller luktar klor? Hur får jag det att sluta skumma? Här besvarar vi dessa frågor och guidar vi dig till en härligare badupplevelse.

Grumligt, grönt vatten och hala poolkanter

Om du tycker att insidan på din pools väggar känns hala och att vattnet ser grumligt ut, då beror detta oftast på alger. Misstänker du att det har kommit alger i din pool, gör följande:

 • Dubbelkolla att pH-värdet ligger inom det idealiska området 7,2-7,6.
 • Testa klorvärdet. Är klorvärdet två dygn efter chockkloreringen 0 betyder det att inget fritt klor finns i vattnet. Gör ytterligare en chockklorering. Observera: Vid för höga klorvärden över 6ppm ser du färgutslaget på testet bara efter några sekunder.
 • Är väggarna inte hala, men vattnet fortfarande grumligt eller missfärgat efter en chockklorering? Då kan orsaken istället vara metall- eller kalkutfällningar.

Kraftig klorlukt

Orsaken till kraftig klorlukt är inte för mycket, utan för lite fritt klor i vattnet. Det är så kallade kloraminer som uppstår när kloret börjar bli förbrukat som ger den typiska klorlukten. Det är på så vis ett tecken på att det behövs mer fritt klor i vattnet. Gör i så fall följande:

 • Dubbelkolla att pH-värdet ligger mellan 7,2-7,6 för att försäkra att kloret kan verka som det skall.
 • Gör en chockklorering till, och säkerställ 2 dygn därefter att klorvärdet ligger inom det idealiska området 1-3ppm (mg/l). Finns det fortfarande klorlukt efter den behandlingen rekommenderar vi att du byter ut allt, eller delar av vattnet.

Metallutfällningar

Grumligt vatten orsakat av exempelvis järnpartiklar, kommer du åt genom chockklorering och flockning. Vattnet blir först mörkt brunfärgat och partiklarna flockas och filtras sedan ut.

Andra mineraler går inte att flocka utan behöver bindas på ett annat sätt. Tillsätt i så fall en specialprodukt, (metallstabilisator) som finns i fackhandeln. Håll igång sandfiltret och filtrera ut de bundna partiklarna. Rengör därefter filtret.

Kalk och kalkutfällningar

Bor du i ett område med hårt vatten och mycket kalk i vattnet bör du vara särskilt noggrann med att pH-värdet inte överstiger 7,6. Kalkutfällningar kan vara orsaken till grumligt vatten och skrovliga väggar. Misstänker du kalk i vattnet, kolla pH-värdet igen. Kalk kan bindas och filtreras ut med en specialprodukt, (metallstabilisator) som finns i fackhandeln.

Kalkskorpor på poolen rengör du enklast med poolrent kalklösande. Du förebygger enklast framtida kalkutfällningar genom att vara noggrann med att pH-värdet inte överstiger 7,6.

Skummande vatten

Kroppsvårdsprodukter eller skummande rengöringsmedel är oftast orsaken till skummande vatten. Eller så finns det ett orsakssammanhang med dålig vattenkvalité och felaktig desinfektion. För att förebygga att för mycket kroppsvårdsprodukter hamnar i vattnet, bör du duscha innan du badar i din pool.

Använd inte hushållsrengöringsmedel i din pool! Se tidigare steg för rätt desinfektion, pH-justering, algbekämpning och flockning. Skummar vattnet fortfarande behöver det bytas ut.

Metalldelar korroderar

Orsaken till korrosion och rost ligger i ett för lågt pH-värde. Höj pH-värdet tills dess att det ligger mellan 7,2 och 7,6. Säkerställ att pH-värdet håller sig inom detta område.

Kraftigt växande pH-värde

Testa alkaliniteten i vattnet med teststickor. Vid ett kraftigt växlande pH-värde är oftast alkaliniteten i vattnet för låg. Alkalinitetsvärdet ska vara 80-120ppm (mg/l). Höj alkaliniteten vid ett värde under 80ppm (mg/l) med alkalinitethöjare.

Smutsränder vid vattenlinjen och fläckar på poollinern

För att undvika fettränder vid vattenlinjen rekommenderar vi att duscha av kroppsvårdsprodukter innan man badar. Med fettlösande medel rengörs oljiga smutsränder och sotansamlingar. Kalklösare rengör kalkavlagringar, rostfläckar och missfärgningar.

Viktiga vattenvärden att hålla reda på

Värde i poolvattnet: Använd:
7,2-7,6
Optimalt pH-värde för poolvatten
200-400 ppm (mg/i) Hårdhetsstabilisator
80-120 ppm (mg/l)
Alkalinitet
1,0-3,0 ppm (mg/l)
Desinfektion med klor
5,0-7,0 ppm (mg/l)
Desinfektion med aktivt syre
2,0-3,0 ppm (mg/l)
Desinfektion med brom

Mer om pool och poolskötsel

upp