Steg för steg-guide

Så spacklar du gipsskivor

Lästid: 3 min.
Spackla gipsskivor

När gipsskivorna är uppe är det dags att spackla fogarna. Det är normalt att det är mellanrum mellan byggskivorna och med rätt material och rätt spackelteknik blir skarvarna nästan osynliga. Görs inte ett ordentligt spackelarbete från början, finns risken att det senare uppstår sprickor i fogarna. Lägg därför ned extra tid och spackla ordentligt redan från början så kommer du att få ett resultat som håller länge!

Detta behöver du till ditt projekt

Spackla gipsväggar – steg för steg

01

Kontrollera att alla skruvar är ordentligt indragna. Skydda golvet med täckpapp.

Spackla gipsskivor
Spackla gipsskivor
02

Spackla först skarvarna. Lägg på spacklet vinkelrätt mot skarven.

Spackla gipsskivor
Spackla gipsskivor
03

Jämna ut spacklet längst med skarven med en spackelspade.

Spackla gipsskivor
Spackla gipsskivor
04

Spackla alla skruvhål och andra ojämnheter. Låt spacklet torka.

Spackla gipsskivor
Spackla gipsskivor
05

Slipa de spacklade ytorna noggrant. Borsta bort allt damm, annars fäster inte nästa lager spackel.

Spackla gipsskivor
Spackla gipsskivor
06

Täck skarvarna med skarvremsor. Spackla skarvarna med flera tunna lager spackel.

Spackla gipsskivor
Spackla gipsskivor
07

Slipa hela väggen med ett slipverktyg på skaft. Borsta bort allt damm. Spacklingen är nu klar och du kan fortsätta med ytterligare ytbehandling som tapeter eller färg på väggen!

Spackla gipsskivor
Spackla gipsskivor

HORNBACH ansvarar ej för felaktigt utfört arbete.

Mer om att bygga innerväggar