Steg för steg-guide

Så monterar du en garageport

Så monterar du en garageport

Garageporten är en av de viktigaste delarna av ett garage. I den här guiden visar vi hur du enkelt kan montera din port. I den första delen finns all information om hur du monterar en vipport, och i den andra delen om hur du monterar en sektionsport. Starta ditt projekt redan idag!

Det här behöver du till ditt projekt

Montera garageport – steg för steg

Montera vipport

01

Vipporten kan monteras både i och innanför portöppningen. Montera först öppningshandtaget och ta sedan bort transportsäkringarna enligt monteringsanvisningen.

Montera garageport
Montera garageport
02

Placera portens ram i eller bakom dörröppningen och säkra den med träkilar. Vid färdigt foglöst golv sänks ramfötterna ned 5mm i golvet.

Montera garageport
Montera garageport
03

Rikta nu porten med vattenpasset och fixera den provisoriskt med ett ankare. Portar utan fyllning måste säkras så att de inte flyger upp.

Montera garageport
Montera garageport
04

Fäll upp löpskenorna och säkra dem genom stöd med ett fall på 30mm. Kontrollera att avstånden mellan portramen och portbladet är i samma höjd (kontrollera utifrån).

Montera garageport
Montera garageport
05

Fäst nu porten med ankare. Ankarskruvarna sitter redan monterade bakom öppningen. För montering i öppningen sätts skruvarna på ramens framsida.

Montera garageport
Montera garageport
06

Öppna porten och rikta löpskenorna så att portbladet med gummidämparna ligger rakt an mot tvärsträvan och har ett jämnt avstånd till ramen på framsidan.

Montera garageport
Montera garageport
07

Löpskenorna kan nu fästas på sidan på garagets väggar eller upptill i garagets tak. Den tvärgående skenan ska ligga absolut vågrätt.

Montera garageport
Montera garageport
08

Om ramens fötter inte gjuts in med betong görs en infästning med en sargfotvinkel i garagets golv. Därefter tas den nedre anslagsskenan bort. Din vipport är nu monterad!

Montera garageport
Montera garageport

Montera sektionsport

09

Sektionsportar monteras generellt innanför smygen, inne i själva garaget. Sektionsportar är idealiska vid ett lågt fall eller om det endast finns lite plats ovanför portöppningen.

Montera garageport
Montera garageport
10

Före monteringen dras en 1m lång måttlinje över garagegolvet. Dörramen kan nu förmonteras och läggas bakom portens öppning.

Montera garageport
Montera garageport
11

Ställ upp portramen vågrätt. Rikta ramens markering efter måttlinjen (1m) och fäst ramen provisoriskt med skruvtvingar i smygen.

Montera garageport
Montera garageport
12

Efter en noggrann injustering görs den slutgiltiga infästningen med ankare, innanför eller utanför ramen.

Montera garageport
Montera garageport
13

De vågräta löpskenorna kan nu skruvas fast i ramens ovansida och sedan förses med tvärskenan.

Montera garageport
Montera garageport
14

Sätt de fastskruvade löpskenorna med tvärskenan i vågrät position och säkra dessa provisoriskt mot att falla ned.

Montera garageport
Montera garageport
15

Efter monteringen av de båda kurvsegmenten kan den slutliga monteringen av löpskenorna göras på sidoväggarna eller i garagets tak.

Montera garageport
Montera garageport
16

Portens enskilda segment monteras nu och kopplas ihop med banden. Portens vajrar och spännfjädrar monteras enligt anvisningen. Din sektionsport är nu färdigmonterad!

Montera garageport
Montera garageport

HORNBACH ansvarar ej för felaktigt utfört arbete.

Tips för en väl fungerande garageport:

Kontrollera visuellt varje halvår att alla komponenter och säkerhetsanordningar är kompletta, i gott skick och fungerar effektivt.

Skadade portvajrar skall bytas ut, och en bristande dragfjäderspänning skall ställas in på det ovan beskrivna sättet. Infästningspunkterna skall sitta stabilt. Löprullarna skall gå lätt att vrida för hand när porten är stängd. Justera dem vid behov.

Gångjärnen och rullhållarna skall oljas in. Stängningscylindern får dock inte oljas in. Om den går trögt behandlas den med litegrafitpulver.

Du kanske också är intresserad av