Steg för steg-guide

Så slipar du trä- och parkettgolv

Så slipar du trä- och parkettgolv

Precis som alla ytor och material i ett hem behöver även trä- och parkettgolv ibland ges lite omvårdnad för att hålla över tid. För att säkerställa en fortsatt vacker yta och ett skydd för själva träet behöver du därför med jämna mellanrum slipa och behandla ditt parkettgolv. Här visar vi hur du går tillväga när du slipar golv – steg för steg.

Det här behöver du till ditt projekt

Verktyg: Material:
  • Slippapper 40, 60 och 100 för golvslip

Slipa golv – förberedelser

När du slipar golv måste hela rummet tömmas och helst spärras av så att inte hela bostaden fylls med slipdamm. Om du har möjlighet att lossa golvsocklar och trösklar är detta bra då du enklare kommer åt med maskinen ända ut längs väggarna. Gå gärna över hela golvytan för att säkerställa att inget vasst, exempelvis spik eller skruv, sticker upp och kan riva sönder slippappret under arbetet.

  • Töm hela rummet.
  • Golvsocklar och trösklar avlägsnas om möjligt.
  • Ta bort alla lösa och framförallt vassa material i golvet.

Golvslipmaskiner

Golvslipmaskiner finns i lite olika varianter och är något du hyr. Den vanligaste golvslipen fungerar som en stor bandslip som sänks ner mot golytan. Den här typen av golvslipmaskin är väldigt effektiv och kan avverka mycket trä. Det är sliptekniken för denna typ av maskin som vi beskriver i exemplet nedan.

Det finns även andra typer av golvslipar som fungerar mer som en stor oscillerande slipmaskin, där tre stycken slipskivor samverkar. Detta ger en lättarbetad maskin där risken för att gräva ner sig är minimal. Nackdelen med den oscillerande slipmaskinen är att den är tung och kräver minst två man för att få på plats. För att kunna komma åt ända ut i kanterna behöver du också en kantslipmaskin. Till vissa slipmaskiner krävs också en särskild dammsugare som finns där du hyr övriga maskiner.

Slipteknik

Du börjar alltid slipa med ett grövre slippapper för att sen succesivt byta till finare och finare kornstorlek. Vanligtvis går man från grovlek 40 till 60 för att sen avsluta med ett 100-papper.

Slipa golv – steg för steg

01

Montera det första slippappret (grovlek 40) och starta maskinen. Se till att vinkla upp maskinen så att inte slipvalsen ligger an.

Sänk försiktigt ner slipvalsen samtidigt som maskinen förs framåt. Detta är egentligen det svåraste momentet med golvslipning då en alltför klumpig nedsänkning kan leda till att maskinen tar för mycket och ger ett ojämnt resultat.

Slipa golv
Slipa golv

Observera:

Golvslipmaskiner drar mycket ström i uppstartskedet. Se därför till att ha en rätt dimensionerad säkring för att undvika att maskinen stannar.

02

Börja med att slipa diagonalt över golvplankorna. Detta gör det lättare att bli av med ojämnheter mellan golvplankorna.

När du är framme vid en vägg höjer du slipvalsen i farten, vänder, och börjar sen om åt andra hållet. Var som sagt noga med att inte låta slipvalsen vara nere när maskinen står stilla eller i vändningar.

Byt papper vid behov och ändra till ett mer finkornigt papper när golvet börjar bli jämnt.

Slipa golv
Slipa golv
03

Golvslipningen ska alltid avslutas med slipning i golvbrädornas riktning. Detta ger ett plant och fint resultat.

Byt papper vid behov och avsluta med slippapper med grovlek 100. Vissa golv, exempelvis stavparkett, har ingen tydlig riktning på golvbrädorna, utan slipas istället både i rummets bredd- och längdled.

Slipa golv
Slipa golv
04

Till kantslipning behövs en särskild kantslipmaskin. Med den kommer du åt ända ut mot väggen. Använd hela tiden samma grovlek på slippappret som till den stora golvslipmaskinen. Längst in i hörn eller andra ställen där inte någon av slipmaskinerna kommer åt används en sickel. Sickeln liknar en stålskrapa och ger ett mycket jämnt resultat.

Slipa golv
Slipa golv
05

När du avslutat med det finaste slippappret, fått med alla kanter och hörn, kan det ändå vara bra att se över hela golvet så att det verkligen är jämnt. Lys gärna med en ficklampa längs golvet för att i släpljuset kunna avslöja eventuella ojämnheter. Avsluta med en mycket noggrann dammsugning. Använd gärna en byggdammsugare då just slipdamm lätt kan förstöra den vanliga dammsugaren.

Slipa golv
Slipa golv
06

Passa även på att slipa och behandla trösklarna, som annars kan dra ner helhetsintrycket när golvet skiner nytt och fräscht.

Golvsocklar kan också med fördel bytas när du slipar ditt golv. Har du valt att behålla de befintliga golvsocklarna kanske ändå ett nytt lager färg behövs för att matcha det nyfixade golvet.

Slipa golv
Slipa golv
07

Ett nyslipat golv är mycket känsligt för både fukt och smuts. Vänta därför inte för länge med att behandla golvet. Vanligast är att man lackar eller oljar nyslipade trägolv men det kommer hela tiden nya spännande behandlingar och infärgningar.

Läs mer om hur du betsar och oljar trägolv >>

Slipa golv
Slipa golv

Tänk på:

Golvslipmaskiner låter mycket högt. Använd därför alltid hörselskydd och komplettera gärna med skyddsglasögon då det finns risk för lösa föremål. Använd också andningsskydd, då det blir mycket damm som såklart inte är nyttigt att andas in.

HORNBACH ansvarar ej för felaktigt utfört arbete.

Du kanske också är intresserad av